Het Leven in Christus

Jonathan - Perth, Schotland

Photo of Jonathan

Ik bracht de eerste 7 jaar van mijn leven in Duitsland door totdat mijn ouders als zendelingen naar Schotland verhuisden. Omdat mijn ouders zeer betrokken waren bij de kerk, was ik er ook zo'n twee keer per week en nam deel aan bijeenkomsten en activiteiten.


Ik wist niet veel over God of de Bijbel enz., Maar ik deed gewoon mee omdat ik de vreugde zag die de mensen hadden en dacht er niet veel over na. Na een tijdje begon ik mezelf af te vragen wat iedereen in mijn kerkgroep motiveert om aan de samenkomsten en activiteiten mee te doen, tijd en geld op te geven voor de kerk - waarom was iedereen zo blij?! Dus begon ik mijn Bijbel te lezen om te zien wat het eigenlijk zegt. Ik wist dat mijn ouders het geloofden, mijn voorganger geloofde het en iedereen in de kerk geloofde het, maar ik wist er heel weinig vanaf, laat staan da ik het ​​geloofde. Wat ik vond, verbaasde me nogal. Je kunt er hier over lezen.


Dit was natuurlijk een geweldige ervaring voor mij. Ik had ervaren waar Jezus over sprak in JOHANNES 3:3-5. Ik was gedoopt en had de Heilige Geest ontvangen, daarom was ik nu op weg naar de hemel en was ontsnapt aan Gods oordeel over mijn zonden.


Maar een christelijk leven stopt daar niet. Het ontvangen van de Heilige Geest is slechts het begin van een opwindend leven waarin ik God steeds meer kan leren kennen. Ik ging altijd kerk omdat mijn ouders gingen, om gewoon het lijstje af te werken. Maar dat is niet waar het christendom over gaat. Het gaat over een persoonlijke relatie met Jezus Christus. Het is vreugde, vrede en een zuiver geweten:
"Want het Koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, door den Heiligen Geest." (ROMEINEN 14:17). Jezus, over de duivel sprekende, zei: "De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben."(JOHANNES 10:10). Dit is het leven dat Jezus beloofd heeft aan iedereen die Hem volgt; een overvloedig leven! Het belangrijkste in een christelijk leven is niet het naar de kerk gaan of het naleven van een aantal regels, het is dieper dan dat. Het gaat over het leren kennen van Jezus Christus, de auteur en de vervolmaker van ons geloof (HEBREEËN 12:2). Toen ik dit eenmaal begreep, begon ik een vreugde te krijgen die ik nooit voor mogelijk had gehouden, en een vrede, die niet verbonden is met omstandigheden, maar met de wetenschap dat God de situatie in Zijn handen heeft. Vanwege deze vreugde begon ik God regelmatig te zoeken; zijn Woord te lezen, en 's morgens vroeg als eerste in de Heilige Geest te bidden. Dit zoeken bracht me dichter bij God en dingen in de Bijbel begonnen duidelijke te worden en op een manier te leven waar ik nog nooit aan had gedacht.


Deze vreugde zorgde er ook voor dat ik anderen wilde vertellen wat God in mijn leven deed. Dus ik ging naar mensen en vroeg of ik voor hen kon bidden, en ik heb veel wonderen gezien waarbij mensen op wonderbaarlijke wijze van pijn en ziekte genezen zijn (MARKUS 16:17-18).

Nu zijn richtlijnen en regels natuurlijk belangrijk. Het opvolgen of niet, zal bepalen of je een gezegend leven hebt of niet (DEUTERONOMIUM 11:26-28). Stel je een voetbalwedstrijd voor zonder regels en zonder scheidsrechter. De regels in het voetbal bepalen het spel en het onderscheidt zich hierdoor van andere sporten. Maar het spel gaat niet alleen over de regels. Ik ben geen christen omdat ik naar de kerk ga, maar omdat ik ervoor kies Christus en zijn leer te volgen, eenvoudig omdat ik de zegeningen heb ervaren van het volgen van Jezus Christus in mijn leven. Daarom koos ik ervoor om naar de kerk te gaan, mijn Bijbel te lezen, een bijbels leven te leiden, met regels of richtlijnen. En terwijl ik mijn Bijbel lees, leer ik Christus meer en meer kennen en wordt Hij levend in mij en echt, en dit alles moedigt mij weer aan om Hem nog meer te zoeken.

Post new comment