Genezen van nagelschimmel!

Jason, Medical State Exam - Bournemouth, Verenigd Koninkrijk

Photo of Jason

 

Acht jaar geleden kreeg ik een schimmelinfectie aan de nagel van mijn grote teen die steeds groter werd en mijn hele teennagel vernielde. Deze werd donkerbruin, zag er lelijk uit en groeide onnatuurlijk. Ik schaamde me en was een beetje wanhopig omdat ik tot dan toe nog nooit van enige succesvolle behandeling van nagelschimmel had gehoord. Zelfs zware medicijnen voor schimmelinfecties konden niet helpen. Dus liet ik het erbij en gaf bijna op ervoor te blijven bidden. Ik las echter het prachtige boek “Healing the Sick” van T.L. Osborn en dit gaf me een sprankje hoop dat genezing nog mogelijk was.

In 2001, toen ik in een ziekenhuis werkte, sprak ik met een patiënt die behalve andere diagnoses een geschiedenis had van een grote schimmelinfectie aan zijn teennagel. Ik onderzocht zijn tenen en kon zien dat ze geheel in orde waren. Totaal verbaasd vroeg ik hem hoe hij dit had bereikt en hij vertelde me dat hij een medicijn had genomen dat Lamisil heet en wordt gemaakt door de firma Novartis. Ik bad er over en op een presentatie van Phillip Day vroeg ik hem wat hij wist van deze medicijn en wat hij zou doen tegen nagelschimmel. Hij vertelde me dat er iets zou zijn wat gemaakt werd door de firma Novartis. Dus hier had ik een mogelijk antwoord op mijn vragen en ik kocht er wat van.

Maar ik heb in feite deze medicijnen nooit genomen omdat ik te lui was en me ook het boek “Healing the Sick” van T.L. Osborn herinnerde en het boek “Jesus the Healer” van E.W. Kenyon. Ik deed gewoon in geloof wat in deze boeken werd aanbevolen. Ik raakte mijn zieke teen aan met mijn vinger en zei: “Dank u Heere Jezus, door Uw striemen ben ik genezen!” Dit is een schrift, geciteerd uit JESAJA 53:5 en 1 PETRUS 2:24. Dus ik dankte God bijna iedere dag en beleed dat ik genezen was door Zijn striemen. In 2002 ontdekte ik dat het eruit groeide. Goed en gezond teennagelweefsel drukte dit oude bruine geïnfecteerde materiaal eruit. Ik liet het aan veel mensen zien en zij beseften dat er zich een wonder voltrok.

Nu is de nagel van mijn grote teen rein vanaf de wortel tot ongeveer viervijfde naar boven en wordt beter en beter. Eenvoudig geloof in Jezus Christus deed wat niets anders kon bereiken. God geeft verschillende oplossingen. Hij heeft in feite bepaalde natuurlijke geneeswijzen geschapen die kunnen helpen en niet onderschat moeten worden. Maar de beste en meest eenvoudige oplossing is te vertrouwen in de Bijbel en te handelen naar Zijn Woord. Houd vast aan Zijn beloften met een kinderlijk geloof en dankbaarheid in de Naam van Jezus.

Post new comment