Genezen van inwendige bloedingen

Franz, PhD - Perth, Schotland

Photo of Fraser

 

"...En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken, Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden. De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel, en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere wrocht mede, en bevestigde het Woord door tekenen, die daarop volgden, Amen." (MARKUS 16)

Nadat ik mijn scheikundestudie in 1996 had afgemaakt, werkte ik als assistent aan het instituut van farmacologie and toxicologie in Braunschweig, Duitsland. Ik geloofde in evolutie en door mijn wetenschappelijke studies was ik goed bekend met natuurwetenschappen, inclusief medicijnen. In deze tijd kreeg ik problemen met mijn gezondheid en gedurende een periode van negen maanden verloor ik steeds een beetje bloed als ik naar het toilet ging. Ik ging naar de dokter voor controle, maar hij kon geen enkel teken vinden voor aambeien of iets anders. Hij stuurde me door naar een specialist, die ook niets verkeerds kon vinden, dus besloten ze mijn darmen inwendig te onderzoeken. Het onderzoek zou op een maandag zijn. Tijdens mijn ziekte ontmoette ik een jongeman, Markus, en hij vertelde me interessante dingen over de Bijbel. Hij getuigde dat God leeft, echt is en ook vandaag de dag nog geneest. Toen citeerde hij de volgende schrift:

“En degenen, die geloof zullen hebben, zullen deze tekenen volgen… op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.” (MARKUS 16: 17,18)

Als wetenschapper was ik natuurlijk sceptisch en had allerhande verklaringen in gedachten voor de genezingen. Markus daagde me toen uit en zei dat ik iets moest doen om God te ontdekken. Hij liet me de schrift zien:

“Jezus antwoordde hun, en zeide: Mijn leer is Mijne niet, maar Desgenen, Die Mij gezonden heeft. Zo iemand wil Deszelfs wil doen, die zal van deze leer bekennen, of zij uit God is, dan of Ik van Mijzelven spreek.” (JOHANNES 7:16,17)

Ik dacht hierover na en na gebeden te hebben besloot ik het tenminste te proberen. Ik vroeg de mensen of ik gebed kon krijgen. Ze legden de handen op me en baden dat het bloeden zou stoppen. Op zaterdag en zondag merkte ik direct dat er geen bloedingen meer waren!! Op maandag ging ik naar de dokter om het onderzoek af te zeggen en hem te laten weten dat ik genezen was. Ik was heel opgewonden over mijn eerste persoonlijk wonder van de Heer. Kort daarna werd ik gedoopt, ontving de Heilige Geest en was getuige van nog veel meer wonderen. Ik heb de tekenen ervaren beschreven in MARKUS 16. Ze volgen inderdaad degenen die geloven!

Post new comment