Getuigenissen

Hoe is het om een christen te zijn? Als je denkt dat alles wat je doet is, zondags in de kerk zitten en ‘s avonds je gebed opzeggen, dan heb je het bij het foute eind. Onze God is een God die gebeden beantwoordt, de zieken geneest en wonderen doet!

"En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal ik doen; opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worde. Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen" (JOHANNES 14:13-14).

Klik op de volgende links om getuigenissen te lezen over hoe God de levens van de leden van onze kerk transformeerde – hoe Hij ze met Zijn Heilige Geest vervulde, ze van verslavingen verloste, hen genas en hun gebeden beantwoordde!

God is niet veranderd! Hij is dezelfde die Hij ook 2000 jaar geleden was, toen Jezus op de aarde rond wandelde en vele wonderen deed. Een ieder die God werkelijk zoekt (OPENBARING 22:17) kan deze levensveranderende kracht ook nu ervaren en een nieuw leven in Christus beginnen. Geloof het – het is niet saai, maar God maakt van elke dag een dag om Hem te ervaren!

"Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid" (HEBREEËN 13:8).