Waarom we in de Geest moeten bidden

Een duidelijke opsomming van redenen waarom bidden in de Geest noodzakelijk, krachtig en zeer gewenst is. Iedere reden wordt ondersteund met 1 of meerdere bijbelschriften.

 

1) MARKUS 16:17 De tekenen volgen - een belofte van de Here.
2) 1 KORINTHE 14:5 Paulus wil dat allen in tongen spreken.
3) HANDELINGEN 2:4; 10:45-46; 19:6 Het bewijs van de Doop in de Heilige Geest.
4) HANDELINGEN 2:11 Zij spreken van de grote daden Gods.
5) HANDELINGEN 10:46 Zij verheerlijken God.
6) 1 KORINTHE 14:2 Wie in tongen spreekt, spreekt direct met God.
7) 1 KORINTHE 14:4 Men sticht zichzelf.
8) 1 KORINTHE 14:14 Bidden in tongen is een geestelijk gebed.
9) 1 KORINTHE 14:15 Zij kunnen ook een geestelijk lied zijn.
10) 1 KORINTHE 14:16 Het laat ook jouw dankbaarheid zien.
11) 1 KORINTHE 14:16-17 Laat ook lofprijs tot God zien.
12) 1 KORINTHE 14:22 Zij zijn een teken voor de ongelovige!
13) 1 KORINTHE 14:18 Paulus sprak meer dan allen in tongen !!
14) 1 KORINTHE 14:26-27 Ze zijn een onderdeel van de bijeenkomst.
15) 1 KORINTHE 14:39 Ze mogen NIET verboden worden!
16) 1 KORINTHE 14:5 De gemeente wordt er ook door gesticht - na uitleg.
17) JESAJA 28:11-12 Rust en verademing - vergelijk met HANDELINGEN 2:11-13
18) ROMEINEN 8:26 Gebed in tongen helpt ons met problemen/zwakheid.
19) JUDAS 20 Bouwt het geloof van God in ons op.
20) ZEFÁNJA 3:9 & ROMEINEN 15:6 Maakt het mogelijk om te aanbidden in reinheid en eenheid.

 

"GOD IS EEN GEEST, EN DIE HEM AANBIDDEN, MOETEN HEM AANBIDDEN IN GEEST EN WAARHEID."

JOHANNES 4:24