Uw Naam zij geprezen

 

Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd.

Wij hebben deze vorm van gebed een lange tijd als ritueel opgezegd. Maar in feite bedoelde Jezus Christus dat we gewoon dit gebedspatroon zouden moeten volgen. Dus moeten we leren hoe effectief te bidden en hoe we een langer gebed kunnen bidden volgens het patroon van het Onze Vader.

Ik bid geregeld drie maal per dag; in de ochtend, gedurende de dag en 's avonds. Ik modelleer mijn gebeden altijd naar het gebed van het Onze Vader. Ik word nooit moe van mijn gebedsleven omdat ik de Here Jezus Christus volg.

Ons gebed moet gericht zijn naar God. Veel mensen komen tot God en beginnen gelijk aan God te vragen om iets voor hen te doen. Dat is niet de juiste manier van gebed.

Ons gebed moet gericht zijn naar de hemelse Vader en Zijn zoon Jezus Christus. Als wij ons gebed tot God richten moeten we beginnen met God te prijzen en te danken. Prijzen heeft een geweldige kracht. Als ik niet genoeg tijd heb om te bidden, maar nog belangrijk werk te doen heb, dan vraag ik nooit God mij te helpen maar begin Hem te prijzen in die korte periode.

Lofprijs opent de deur van de hemel en brengt meteen de kracht van God in ons leven. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is God te prijzen. Iedere morgen wanneer ik begin te bidden gebruik ik "quality time", God prijzende en God dankende. Wanneer ik ook begin met God te prijzen en te danken, voel ik direct de levendige aanwezigheid van de Heilige Geest in mijn ziel. De Heilige Geest reageert onmiddellijk op mijn prijzen en dankbaarheid. Ik voel mij vernieuwd in mijn geest, ziel en lichaam.

In deze dagen moeten we de techniek ontwikkelen hoe God meer te prijzen en te danken. Lofprijs is het belangrijkste in ons gebed. Wanneer ik bid begin ik met, "Oh hemelse Vader, ik dank U voor Uw verlossende genade door Jezus Christus. Oh Vader, U bent een grote God. Ik houd van U. Ik prijs U. Ik dank U. Ik ben bewogen door U. Ik vereer U. Ik bewonder U."

Ik neem genoeg tijd om de hemelse Vader te prijzen. Elke dag probeer ik een andere methode te vinden om God te prijzen op een nog grotere wijze en probeer de geschikte taal te vinden om God te prijzen. Ik wil God heel groot maken in mijn leven door mijn woorden van lofprijs.

Veel mensen maken God erg klein in hun leven omdat bij hun de taal van het prijzen ontbreekt. Als gevolg daarvan worden zij overweldigd en gedomineerd door de problemen van het leven.

Ik blijf proberen te zoeken naar een taal die God groot maakt in mijn gebed. Hoe meer ik gebruik maak van een prachtige taal om God te prijzen op een grootsere manier, des te groter geloof ik in mijn hart kan voelen. Dus zeg ik; "Oh God, U hebt de hemel geschapen. Toen schiep U de hemelen der hemelen. Toen schiep u de wonderlijke zon, maan en sterren... kijk naar die sterren... miljarden en miljarden zijn er. U bent een grote God. U bent een fantastische God. Ik prijs u zeer."

Dan overweldigt de aanwezigheid van God mijn gehele wezen. Dan ga ik door met God te prijzen. "God, U bent zo bijzonder. U hebt de bloemen, vogels, bomen en al het levende zo mooi gemaakt."

Ik verzadig mijn geest met de enorm grote aanwezigheid van God. Dan keer ik mij tot onze Here Jezus Christus. En zeg, "Lieve Jezus, ik houd van U. Oh, ik prijs U. U houdt zoveel van mij! Ik waardeer U werkelijk. U stierf in mijn plaats aan het kruis. U leed enorm voor mijn redding. Ik dank U voor Uw verscheurde lichaam. Ik waardeer Uw vergoten bloed. Ik dank U voor de gave van gerechtigheid. Ik dank U voor Uw Heilige Geest. Ik dank U voor Uw goddelijke genezing. Ik dank U voor Uw speciale bevrijding van de vloek. Ik dank U voor het eeuwige leven. Ik dank U voor Uw wederkomst. Ik waardeer U, Jezus. Ik dank U omdat U voor mij bemiddelt, zelfs nu, aan de rechterhand van de troon van God. Jezus, U bent mijn Redder en ik waardeer U. Ik prijs Uw naam en ik verkondig Uw naam."

Dan keer ik mij naar de Heilige Geest. "Lieve Heilige Geest, U bent met mij en U bent in mij. U bent mijn trooster. U bent gestuurd om mij elke dag te helpen. Ik waardeer U. U bent mijn raadsman. U openbaart aan mij. U bent mijn leraar die mij ook disciplineert. U leidt mij altijd. U geeft mij altijd kracht. Ik dank U voor uw wijsheid en kennis. Ik waardeer U lieve Heilige Geest. Oh, ik heet U welkom en waardeer U. Ik houd van U. Ik erken U. Ik vertrouw op U. Ik wil U volgen. Oh ik prijs U."

Dan zeg ik, "Oh lieve drie-enige God, ik vereer U. Ik prijs U."

Prachtige poëtische taal is erg belangrijk in gebed. Weet je waarom God David zo liefhad? David was een dichter en gebruikte prachtige poëtische taal om God te prijzen en om zijn liefde voor God uit te drukken.

Daarom moeten wij ook een prachtige en mooie taal gebruiken in ons gebed om God te prijzen en Zijn persoon te beschrijven.

Een lange tijd gaf ik niets om een speciale taal om God te prijzen in mijn bediening. Na 33 jaar in de bediening te zijn en hoe langer ik in deze bediening ben, des te meer voel ik de noodzaak voor een prachtige overvloedige woorden-schat die God beschrijft en Hem prijst.

Wanneer ik begin de fijne en prachtige taal te gebruiken om God te prijzen, dan voel ik de uitwerking van de Heilige Geest in mij op een prachtige wijze. Vele mensen gebruiken een simpele lelijke taal. Ik bad ook op deze manier maar nu niet meer. Ik probeer zeer, zeer fijne Koreaanse zinnen te gebruiken om God te prijzen.

Dus ik prijs de hemelse Vader, ik prijs de Here Jezus Christus en ik prijs de Heilige Geest. Soms neem ik zoveel tijd om de Here te prijzen, dat ik geen tijd meer over heb voor het andere gedeelte van mijn gebed.

Wanneer ik geëindigd ben met het prijzen van de drie-enige God, begin ik elke naam van onze hemelse Vader op te noemen en blijf prijzen omdat de Bijbel zegt bidt op de wijze: "onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd."

In de Bijbel zijn er zeven reddende namen voor onze God "Jahweh". De eerste naam van onze hemelse

Vader is JEHOVA-JIREH. Ik zeg, "Jehova-Jireh, ik prijs uw naam. U voorziet mij in al mijn behoeftes. U weet alles van tevoren en U bereidt alles voor mij voor. Dus ik vertrouw op U. Oh, ik prijs U. Ik dank U, mijn Jahweh-Jireh."

De tweede naam is JAHWEH-ROPHE. "Ik houd van U, Jahweh-Rophe, Ik prijs U. U bent mijn genezer. U geneest mijn geest. U geneest mijn verstand. U geneest mijn lichaam. U herstelt mijn huis. U bent de grote genezer. Ik koester mij onder Uw genezend licht. Ik waardeer U. U bent een grote genezer. Laat Uw genezende kracht door mijn leven vloeien. Laat mensen genezen worden door mijn bediening."

De derde naam is JAHWEH-NISSI. "Ik waardeer U. U bent mijn banier. U vecht voor mij. De strijd behoort U toe. Het is niet nodig dat ik vecht. U vecht in mijn plaats. U richt het vaandel van overwinning op in mijn leven. Ik prijs U, oh God. Ik dank U. Ik geloof dat ik de overwinning ga behalen in mijn leven omdat Uw naam is Jahweh-Nissi."

De vierde naam is JAHWEH-SHALOM. "U bent mijn vrede. Elke dag heb ik Uw vrede in mijn hart. Opdat ik dit nieuws van vrede mag brengen over de hele wereld. Alleen Uw aanwezigheid brengt vrede. Ik waardeer U en dank U voor Uw vrede. Ik prijs God voor Zijn overvloedige vrede in mijn leven."

De vijfde naam is JAHEW-ROHI. "Mijn God, U bent mijn herder. U hebt mijn leven geleid door groene weiden. U hebt elke kracht en autoriteit om mij te leiden door de rest van mijn leven, dus ik prijs U. Ik heb vele dingen om mij zorgen over te maken, maar ik probeer Uw werk niet te hinderen door mijn eigen kracht omdat U mijn herder bent. Ik leg alle dingen in Uw hand. Door Uw Kracht en wijsheid lost U alles op voor mij."

Vele malen wordt mijn verstand overstelpt met alle programma's van mijn kerk, maar wanneer ik tot mijn Herder kom zeg ik, "Jahweh- Rohi, U bent mijn herder, Ik leg alle dingen in Uw hand. Het werk behoort U toe, niet aan mij, dit is Uw werk. Ik probeer geen beslissingen te nemen over Uw werk. Ik ben alleen maar Uw manager. U geeft mij richting en U geeft al deze wijsheid en kennis in mijn verstand om alle zaken te leiden." Ik prijs God omdat Hij mijn herder is.

De zesde naam is JAHWEH-TSIDKENU. "Uw naam is rechtvaardig. Ik heb geen eigen rechtvaardigheid. Ik prijs Uw naam omdat ik deze rechtvaardigheid heb in de rechtvaardigheid van Jezus Christus. Door deze recht-vaardigheid heb ik vrede en vreugde in mijn leven en hiervoor prijs ik God."

De zevende naam is JAHWEH-SHAMMAH. "Mijn hemelse Vader, U bent altijd met mij. Uw naam is Jahweh-Shammah, en Uw aan-wezigheid is altijd bij mij. Ik kan U verlaten maar U zult mij nooit verlaten. Ik prijs Uw naam. Ik dank U. Ik aanbid U."

Wij zijn geroepen om God te bedienen. De bediening tot God moet voor gaan op de bediening van de mensen.

Vaak noem ik in mijn gebed, niet eens de behoeftes van mijn eigen leven en die van andere mensen. God kent deze behoeften al. Als ik genoeg tijd over heb na het prijzen van God, dan bid ik voor de behoeftes van mijn gemeente en mijzelf.

Mijn grootste zorg is hoe God te prijzen en hoe Hem zeer groot te maken in mijn leven. Maak God groot in jouw leven. God is zo groot of zo klein als jij Hem maakt in jouw leven. Je kunt God groter maken in jouw leven door Hem te prijzen op een grootse manier. Dus besteed meer tijd om God te prijzen in jouw eigen bewoordingen en maak Hem zeer groot in jouw leven. Dan zullen de hemelen geopend worden en Gods kracht zal in jouw leven opkomen. Als jij deze manier ontwikkeld om God te prijzen dan zul je machtig door God gebruikt worden in jouw bediening.

door David Yonggi Cho
Bron: "Chruch Growth", Najaar 1992