Redding

Toen werd Hij gekruisigd

Heb je er ooit over nagedacht wat het betekende dat Jezus stierf voor onze zonden? Hij stierf de meest verschrikkelijke dood die de mens kan bedenken - kruisiging. Denk diep na over deze informatie en begrijp wat Jezus doormaakte om al onze zonden en ziekten weg te nemen!

Jezus Christus is onze vrede met God

Dit artikel brengt schriften aan het licht die misbruik van stoffen behandelen. Dit laat zien dat God niet wil dat Zijn kinderen zoeken naar de zin van dingen die niet blijvend zijn. Jezus Christus voorziet in al onze behoeften, dus als christenen hoeven we geen drugs of chemische stoffen te nemen in een poging te bereiken wat alleen God kan geven.

De aanstaande terugkeer van Jezus Christus de Koning in al Zijn Glorie

Dit blad beschrijft de gebeurtenissen die zullen plaatsvinden in de laatste dagen voor de terugkeer van Christus. Het blijkt duidelijk uit het Woord dat het snel zal gebeuren dus moeten we klaar zijn. We worden gewaarschuwd te gehoorzamen en ons nu te bekeren want het zou wel eens onze laatste kans kunnen zijn.

Gods Oordeel over deze Zondige Wereld

Dit blad bevat een lijst met seksuele zonden. Gods houding t.o.v. iedere vorm van seksuele immoraliteit wordt onthuld aan de hand van voorbeelden uit het Woord. De schrift komt met een waarschuwing dat God iedereen zal oordelen die Zijn Woord niet gehoorzaamt en zich bekeert van zijn immoraliteit.

Wat de Bijbel zegt over de Heilige Geest

"Wat zegt de Bijbel over de Heilige Geest?" is een blad met schriften die de doop in de Heilige Geest in de Bijbel beschrijft. Dit blad verklaart ook de rol van de Heilige Geest en de noodzaak om geestvervuld te worden met als bewijs het spreken in tongen.

Wat de Bijbel zegt over de waterdoop

Wat is de goede manier om te dopen? Is dopen werkelijk nodig voor verlossing? Lees wat de Bijbel erover zegt!

Argumenten & verklaringen!

Enkele voorbeelden van het waarom en waartoe...De basis van ons standpunt is dat wij geloven dat als we de bijbelse verlossing willen ontvangen, we ons moeten bekeren, gedoopt moeten worden (door volledige onderdompeling) en de gave van de Heilige Geest moeten ontvangen met het bewijs van het spreken in tongen (bidden in de Geest) zoals uiteengezet wordt...slechts een kleine doorsnede van situaties waarop Gods Woord licht werpt en wat nuttig mag zijn voor de ongeredde of de pas geredde...

Het bewijs van de doop in de Heilige Geest is het spreken in tongen

Door veel schriften ondersteunt, laat dit blad zien hoe de doop in de Heilige Geest plaatsvindt. Van tongen wordt aangetoond dat ze het bijbelse teken zijn van het inwonen van de Geest. Het blad verklaart ook waarom het noodzakelijk is geestvervuld te zijn, zodat de Geest de kracht kan geven om het christelijke leven te leiden.

Het perfecte plan van verlossing

Er is geen grootser plan dan het plan van onze verlossing. God wist dat de mensen die Hij geschapen had, zouden zondigen en daarom maakte Hij het mogelijk voor hen, door het offeren van Zijn zoon, verlost te worden. "Toen de tijd vervuld was," kwam de verlosser. Hij was een onbekende man uit Nazareth, maar voldeed aan de beschrijving die de profeet Jesaja 550 jaar tevoren had gegeven.

Gods Woord veroordeelt Satan en al zijn werken:

Gods Woord spreekt duidelijk tegen satan en zijn werken. Het toont dat hekserij / astrologie / seances / magie en hypnose een gruwel zijn voor God. Door Jezus Christus overwinnen wij de werken van satan.

Waarom we in de Geest moeten bidden

Een duidelijke opsomming van redenen waarom bidden in de Geest noodzakelijk, krachtig en zeer gewenst is. Iedere reden wordt ondersteund met 1 of meerdere bijbelschriften.

De Doop

Dit artikel geeft uitleg over de Griekse woorden die worden gebruikt in het Nieuwe Testament voor dopen. Het behandeld de verschillende vormen van dopen beschreven in de Bijbel en toont aan dat besprenkeling en de kinderdoop niet volgens Gods Woord zijn...

De reinigende kracht van het bloed

Leer over de betekenis van het bloed van de Heer dat ons reinigt van zonde. Aan de hand van parallellen in de biologie uitgelegd.

Wat gebeurt er als je dood gaat?

Alle doden - iedere man, vrouw of kind die ooit geleefd hebben - zullen opgewekt worden uit de dood en door God geoordeeld worden voor de dingen die zij in hun leven hebben gedaan...