Onze verborgen geschiedenis

 

Een generatie geleden onderhielden de scholen een harmonieuze relatie tussen kinderen, hun ouders en anderen. Alle kinderen werden Goede Manieren en De Gouden Regel geleerd als de basis voor hun omgang met anderen.

Onlangs ontdekten wij een van de oorspronkelijke "Goede Manieren Kaarten" in uitstekende staat, uitgestald met andere gedenkwaardig-heden in een oud schoolgebouw in het Jondaryan Woolshed Complex, ten westen van Toowoomba.

Wij weten dat vele lezers deze kaart willen uitknippen en gebruiken als een getest en gekeurd recept, om hun kinderen in menselijke relaties te trainen.

Ouders zijn bezorgd dat de scholen van vandaag, met verplichte menselijke relaties educatie, hun kinderen leren om egoïstisch, antiouders en antimaatschappij te zijn, met de nadruk op seksualiteit (en vaak afwijkende seksualiteit), en onderwijs over drugs en de dood.

Een geschrokken moeder vertelt dat van haar dochter werd verlangd twintig minuten naakt voor de spiegel te staan zeggende "Ik houd van je, ik houd van je..." om haar zelfvertrouwen op te bouwen!

Een andere moeder nam haar kind van school en begon één van de uitstekende thuisschool programma's nadat een kerkschool haar 12 jaar oude zoon aan seksualiteitlessen liet meedoen, die promiscuïteit, abortus en asociaal gedrag bevorderden.

Overgenomen van "Wake Up Australia"

 

“GOED GEDRAG”

Gebaseerd op de Regels van de Nationale Vereniging van Hoffelijkheid voor Kinderen

Hoffelijkheid, beleefdheid of goede manieren betekent vriendelijk en atTent rekening houden met anderen.

Een bekende schrijver heeft gezegd dat een kind dat beleefd en puur is, een eer voor zijn land is.

Moedige en nobele mannen en vrouwen zijn altijd hoffelijk. Drie van de moedigste en voornaamste mannen die ooit geleefd hebben - de Duke van Wellington, Generaal Gordon and Generaal Washington - kon men onderscheiden door hun hoffelijk gedrag. Hoffelijke jongens en meisjes zullen altijd zorgvuldig de volgende regels betrachten:
 

VOOR HENZELF:

Wees eerlijk, oprecht, en puur. Gebruik geen slechte taal. Blijf weg van slecht gezelschap. Houd je gezicht en handen schoon, en je kleren en laarzen netjes en gepoetst.

THUIS:

Help je ouders zo veel als je kunt, en doe je best hen welgevallig te zijn. Wees vriendelijk voor je broers en zussen. Wees niet zelfzuchtig, maar deel al je goede dingen

OP SCHOOL:

Respecteer je leraren, en help hen zo veel mogelijk; hun werk is erg moeilijk en veeleisend. Betracht de School Regels. spiek of schrijf niet over, bedrieg op geen enkele manier. Snij niet in de tafels en schrijf niet in de leesboeken, etc. Laat nooit iemand anders gestraft worden voor iets wat jij gedaan hebt, dit is laf en gemeen.

BIJ HET SPELEN:

Speel niet vals met spelletjes. Pest niet, alleen lafaards doen dit. Wees vriendelijk en niet twistziek. Bespot je schoolkameraden niet en geef ze geen namen die ze niet leuk vinden.

OP STRAAT:

Groet al je voorgangers, leraren, en kennissen als je hen ontmoet; zij zullen je terug groeten. Duw of ren niet tegen mensen aan. Kalk niet op deuren, muren of poorten. Gooi niet met stenen en maak geen eigendommen kapot. Maak geen glijbanen op de stoep en gooi daar geen sinasappel- of bananenschillen; vaak gebeuren hierdoor gevaarlijke ongelukken. Maak geen grapjes over oude of kreupele mensen, maar wees vooral beleefd tegenover hen, ook naar vreemdelingen en buitenlanders

AAN TAFEL:

Was altijd je handen en gezicht voordat je aan tafel komt. Stop je mes niet in je mond. Bedien andere mensen, en niet alleen maar jezelf Wees niet gierig. Spreek of drink niet met voedsel in je mond. Draai je hoofd weg van de tafel en houd je hand of zakdoek voor je mond als je moet niesen of hoesten. Zit niet met je ellebogen op tafel.

OVERAL:

Wees nooit onbeleefd naar iemand, zei het ouder of jonger, rijker of armer dan jezelf. Denk er aan "Alstublieft" of Dankuwel" te zeggen, of "Ja, Meneer" of "Ja, Mevrouw" en "Nee, Meneer" of "Nee, Mevrouw". Klop eerst voordat je een kamer binnen gaat. Vergeet niet de deur achter je te sluiten. Wees altijd attent tegenover ouderen en vreemdelingen, open de deur voor hen, breng wat ze nodig hebben (hoed, stoel, enz), sta je zitplaats af als dit nodig is en bespaar hen op alle mogelijke manieren moeilijkheden. Onderbreek nooit als iemand spreekt. Bemoei je altijd met je eigen zaken. Wees precies. Wees netjes.

VERGEET NIET:

Al deze regels in respect tot jouw gedrag naar anderen worden samen gevat in de GOUDEN REGEL. "Doe altijd aan anderen wat je zou willen dat zij aan jou zouden doen als je in hun plaats was". Dus als je ooit in twijfel bent hoe jij je moet gedragen naar anderen toe, vraag jezelf dan: "Hoe zou ik willen dat zij zich tegenover mij gedroegen als ik in hun plaats was?" en doe dan wat je geweten je zegt dat goed is.