Liegende geesten aan het licht brengen

 

“Een waarachtige lip zal bevestigd worden in eeuwigheid; maar een valse tong is maar voor een ogenblik." (SPREUKEN 12:19)

Als een leugen wordt verwijderd, heeft de vijand geen plaats meer, dus dient het ons de waarheid te bewaken en de leugens weg te nemen. Een leugen groeit niet vanzelf. Zij gebruikt de grond van het menselijke hart. Net zo als onkruid groeien leugens, tussen de eigenlijke planten in de tuin. Ze stelen voedsel, onttrekken leven en verstikken de goede groei. Net als onkruid, zal een goede tuinman het eruit trekken zo gauw hij het ziet. Wij moeten leren een leugen snel te onderscheiden.

Waarheid heeft een context en die context is de Bijbel. Misschien is dat wel het eerste en makkelijkst waarneembare contrast tussen de waarheid en de leugen. Geen leugenaar wil dat jij naar de oorsprong zal gaan! Iedereen kan hier en daar een fragment van een schrift citeren om bijna elk willekeurig punt te bewijzen. De “vader van de leugen” (JOHANNES 8:44) probeerde Christus te bedriegen door de waarheid uit haar context te nemen (MATTHÉÜS 4:1-11). In het begin, ruïneerde Satan de mensheid met een leugen en hij probeert het vandaag de dag nog steeds. Alleen de Waarheid brengt echt geloof.

Leugens zijn een vervalsing van een echt geloof. Geloof komt door horen; leugens komen ook van woorden, maar niet van Gods Woord. Jammer genoeg, net als geloof, inspireren leugens daden. Net als met geloof, vereist een leugen dat je andere keuzes opgeeft. Mensen doen opofferingen voor geloof, wetend dat zij een goede keus maken. Een opoffering voor een leugen is een blinde veronderstelling. Een leugen die geloofd wordt, lijkt de juiste keuze te zijn. Het verschil komt bij de oogst. Geloof produceert iets goeds, terwijl een leugen bedriegt en niets voortbrengt. Nogmaals, des te sneller de leugen wordt verwijderd des te minder kwaad zij kan veroorzaken.

Leugenaars (diegenen die zich overgeven aan onwaarheden) liegen omdat zij geen echte hoop hebben. Te liegen is toegeven dat je God niet hoort of nog erger, je Hem niet wilt gehoorzamen. Onwaarheid, vermoeden, veronderstelling, logische redenering, alles wat een mens ertoe misleidt om een onwaarheid te geloven, is een leugen. Degene die in het licht leeft, heeft hoop die gebouwd is op een echte en oprechte verwachting met zijn wortels in een komende werkelijkheid. Leugenaars hebben een plaats gereserveerd in de zee van vuur (OPENBARING 21:8). Leugens brengen veroordeling bij degenen die ze aannemen omdat ze de gedachten met dwaasheid vullen en de duivel de gelegenheid geven om de waarheid te stoppen voordat ze kan beginnen. Een leugen vult de plaats waar de waarheid thuis hoort.

De provisiekast van het leven is leeg en de geestelijke hongerdood is ingetreden. Een blik vol leugens openen is hetzelfde als in een lege doos staren. Juist op het moment waarop geestelijke honger zou moeten worden gestild, is er niets. Onberouwvolle leugenaars bedriegen zichzelf door te denken dat iedereen net als hen is. Veel leugenaars komen er niet achter hoe erg liegen is totdat zij ervoor veroordeeld worden. Leugens zijn op een zekere manier radioactief, omdat zij de gedachten en het lichaam teisteren van diegene die er mee omgaan. Hoe meer je met een leugen slaapt, hoe meer je ziel wordt aangetast. Sommigen herkennen niet eens het verschil tussen een leugen en de waarheid, zelfs als zij rechtstreeks met beide worden geconfronteerd.

Leugens zijn de opium van de armoede. Leugens verdoven ons bewustzijn voor zwakheid of gebrek. Leugens zijn holle stenen op het fundament. Zo zijn ook degenen die met ze leven. Wanneer er druk wordt uitgeoefend op deze holle blokken, zullen zij verbrokkelen. Bouw op leugens en het bouwwerk valt uiteen. Terwijl je probeert iets uit niets te bouwen, zul je daar in tegen puin vinden. Nu heb je in plaats van niets, vuilnis en rommel om op te ruimen en uiteindelijk weer niets. Van hen die niets hebben, zal zelfs wat zij lijken te hebben, worden weggenomen (LUKAS 8:18).

Liegen is een uitgave die we ons niet kunnen veroorloven. Jij kunt niet verder komen bij God of bij de mensen door leugens. Dat kun je wel met oprechtheid en nederigheid. Verantwoordelijkheid is een beproefd gebied voor promotie. Het is niet de uitoefening van bekwaamheden maar veeleer het vermogen om verantwoordelijkheid te dragen dat je toekomst bepaalt. Jouw gave geeft je misschien de ruimte en brengt je voor koningen, (SPREUKEN 21:6) maar om deze ruimte te behouden, laat het liegen achterwege. Vind een weg om de waarheid te vertellen. Als je liegt, vind dan een weg om jezelf te verraden. Anders zal niemand je vertrouwen, niet eens jijzelf.

De leugenaars vertrouwen op uiterlijkheden omdat dit de hele realiteit is die zij bezitten. Zij nemen een houding aan en doen alsof en zoeken de goedkeuring van de rechtvaardigen. Denk eraan: misleiders zijn hongerig, maar leeg. Leugenaars zoeken het aangezicht van de deugdzame als een mot de vlam. Leugenaars bewonderen hen die in niets gelijk zijn aan hen, net zoals Judas Iskáriot de Heer volgde. Voor een leugenaar is het in een kerk te zijn het zelfde als rechtvaardig zijn. Het is alsof het aanwezig zijn in een hangar je tot een vliegtuig maakt. Hoe dom dit ook klinkt, het is waar voor een leugenaar, want de uiterlijke schijn is de enige waarheid die de leugenaar heeft omdat die het meest van allen misleid. Satan dringt leugenaars binnen en de ogen van Christus zijn nodig om dit te zien gebeuren, zoals Jezus het in Judas zag gebeuren bij het Pascha (JOHANNES 13:27-28).

Onboetvaardige leugenaars zullen de waarheid niet vertellen. Ze zwendelen. Ze beduvelen. Als ze ontmaskerd worden, veranderen zij niet innerlijk, maar ze veranderen alleen van buiten. Eenmaal ontmaskert, proberen onboetvaardige leugenaars een plaats te vinden waar ze weer vrij uit kunnen liegen. Voortdurende leugenaars moeten worden geweigerd. Zij moeten weggestuurd worden net zoals Judas bij het eerste Avondmaal. Wij moeten afstand bewaren tot degenen onder ons die geen afstand willen doen van het liegen. Er kan niets worden gedaan voor iemand die weigert zijn eigen probleem toe te geven.

Wees voorzichtig de zwakke niet als leugenaar te betitelen. Het maakt niet uit hoe vaak zij vallen, als zij om vergeving vragen, kunnen zij weer opgericht worden. Omhels de zwakke in de liefde van God. Zondaars schoten te kort aan de heerlijkheid van God. Ze weten dit meestal zelf en zijn de eerste om het toe te geven. In hun ongehoorzaamheid hebben zij zichzelf schade aangedaan en vaak ook anderen. Overtreding kan grote gevolgen hebben en een blijvende indruk achterlaten maar dit maakt van de overtreder nog geen verworpen leugenaar. Nogmaals, de zwakke kan worden vergeven. Aan de problemen kan worden gewerkt en hij kan worden hersteld. Wie zijn wij om de barmhartigheid te weigeren? Denk aan jezelf en je eigen kwetsbaarheid zonder de Heilige Geest (GALATEN 6:1).

Laat verharde leugenaars aan henzelf over. Een gebroken hart helpt leugenaars door zijn leugens te negeren. Liegen kan niet over het hoofd gezien of weggeredeneerd worden. Het is een wortel van zelfmisleiding in de ziel die een liegende geest onderhoudt. Deze weg garandeert een gebroken hart. Bid voor hen, confronteer hen, wees aanwezig wanneer zij vallen, maar heb geen deel aan leugenaars door te zwijgen. Passief omgaan met leugenaars is uitputtend en kwellend voor de ziel van iemand die vooruit wil komen in Christus. Jij zult hen niet beïnvloeden door je zichtbare integriteit. INTEGENDEEL, een leugenaar zal zekerheid ontlenen aan jouw oprechtheid. Leugenaars hebben een goed gevoel over zichzelf OMDAT iemand zoals jij met hen omgaat. Jij doet noch de leugenaar noch jezelf er goed aan door met ze om te gaan.

Eerlijkheid is het begin van herstel. Zichzelf verootmoedigen breekt de kracht van een leugen. De prediker moet vrijkomen van zijn eigen zonden. De baas moet ermee stoppen van zijn werknemers te stelen. De man moet eerlijk met zijn vrouw omgaan. Sommigen kunnen oprechtheid nooit verdragen omdat zij te lang wachten om het uit te proberen. Het is een bittere pil om te slikken die alleen maar verergert met de tijd. Een leugen helpt ons om op het moment onze verantwoordelijkheden te vermijden, terwijl we ze precies dan onder ogen moeten zien. Een leugen maakt misschien een moment makkelijker, maar vult je toekomst en eeuwigheid met hel. Misleiding laat een ziel zonder visie, zonder rechtmatige autoriteit of moed. Ze is onvolwassen van gestalte met onontwikkelde vaardigheiden en heeft geen been om op te staan. Een leugen is een dief, die zijn bron verraadt.

Wij moeten allen onze leugens aan het licht brengen, als wij ze weg willen nemen... Vooral als het onze eigen leugens zijn (JOHANNES 3:19-21). Oprechtheid is niet genoeg. Wij moeten uitverkocht zijn aan de waarheid (SPREUKEN 23:23). Om op een principiële levensstijl over te gaan, een mens moet meer doen dan rechtvaardig gedrag verkondigen. Oprechtheid zonder waarheid is een kuil van eigendunk en trots die de boetvaardige ziel kan doen ontsporen (ROMEINEN 10:3-4).

Voortdurend zelf kritisch zijn, zal je er misschien voor een tijd van weerhouden te liegen, maar het zal nog steeds die geest richt in je gezicht houden (KOLOSSENZEN 2:23). Berouw houdt niet alleen in je tot de Heer te keren maar ook het afkeren van zonde (JAKOBUS 4:7-8). Boetvaardige leugenaars zijn opeens transparant in relaties (2 KORINTHE 7:10-11). Zij blijven en bouwen, vastbesloten en vechten door voor iets anders dan voor zichzelf. Zij zijn vrij om in Christus te groeien en hebben de geest van de wereld overwonnen (1 JOHANNES 4:4).

Dit is een oproep aan alle volgelingen van Christus, vooral Zijn leiders, om te stoppen met misleiding en leugens in welke vorm dan ook. Wij moeten ons van de liegende geest grondig afkeren en hem verwerpen. Wij moeten in de zaken van God op een open en zuivere manier handelen (2 KORINTHE 4:2). Het verwijderen van een leugenachtige levensstijl, houdt gebed in, discipline en verantwoordelijkheid. Wees veel meer weloverwogen voordat je spreekt en wees extreem intolerant tegen de verleiding te liegen. Leugens zijn lui en dit is werk, dus het zal niet makkelijk zijn.

Jij houdt meer van God dan van idolate leugens! Jij bent gemotiveerd rein in de ogen van de Heer te zijn en zo voor de mensen te wandelen. Geef je tong in godsvreze over aan de Heilige Geest! Als jij vrij wilt zijn van valse bescherming en valse vrede, onderwerp je dan aan de Ene die echte vrede geeft die de wereld niet van jouw weg kan nemen. Elke andere weg is dus een leugen.

"Valse lippen zijn den HEERE een gruwel; maar die trouwelijk handelen, zijn Zijn welgevallen." (SPREUKEN 12:22)

Door Jim Pelletier

Bron: “Church Growth International” (Herfst 2004)