Hoe om te gaan met fouten

 

We worden bevolen, geen "kwaad te spreken" over onze broeders (JAKOBUS 4:11). Dit heeft betrekking op zowel het geestelijke als ook op het leven in het algemeen. Als iemand echter in zonde vervalt, dan geeft de schrift ons instructies hoe we met deze situatie om moeten gaan. 

Zondigt iemand, dit betekent dat zij Gods Woord overtreden, dan staan ons in het Nieuwe Testament twee mogelijkheden ter beschikking om deze aangelegenheid in orde te brengen.

1. "Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt, brengt den zodanige te recht met den geest der zachtmoedigheid." GALATEN 6:1

of

2. "Indien iemand zijn broeder ziet zondigen een zonde niet tot den dood, die zal God bidden en Hij zal hem het leven geven, dengenen, zeg ik, die zondigen niet tot den dood. Er is een zonde tot den dood; voor dezelve zonde zeg ik niet, dat hij zal bidden." 1 JOHANNES 5:16

We moeten door de Heer geleid worden, om te onderscheiden welke van deze twee mogelijkheden we in ieder individueel geval moeten gebruiken. Dit met een verantwoordingsgevoel tegenover onze broeder en niet met de intentie om hem alleen maar naar beneden te halen.

Wanneer iemand tegen ons persoonlijk zondigt, moeten we in overeenstemming met met MATTHÉÜS 18:15 eerst met de desbetreffende persoon spreken en als dit geen succes heeft, dan handelen volgens de verzen 16 en 17. Als je een discipel van Jezus Christus bent, zul je ook dienovereenkomstig handelen. Veel kwaad is door mensen veroorzaakt die over misstanden praten, alleen maar om een gewillig oor te vinden.

In een dergelijke situatie moet een persoon die geleid is door de Heilige Geest zich realiseren, dat diegene die kritiseert het Woord van God heeft overtreden. Zij moeten dan de tijd nemen de ander tot een geestelijk herstel te leiden, ook al zijn zij, in dit geval, zelf de benadeelden door die persoon. (De manier waarop we reageren wanneer we zijn benadeeld in een dergelijk situatie laat onze geestelijke kwaliteiten zien.)

Samenvatting
 

Bouwt elkander op: hoe sterker ieder individueel lid is, des te sterker zal de gemeente zijn! En zal men in staat zijn de prins van deze wereld te weerstaan, zijn invloed te binden en mensen uit zijn klauwen te bevrijden.


HET STERKEN VAN JE BROEDER BETEKENT HET STERKEN VAN JE GEMEENTE!


Om succesvol te zijn moet een gemeente gegrondvest zijn in het geloof door God gegeven.

Al het gepraat over het falen van anderen (zei het werkelijk danwel slechts ingebeeld) leidt de aandacht af van onze geestelijke kracht en richt zich op de zwakte van het menselijke vlees. Daardoor wordt ons geloof en de vooruitgang van het werk gehinderd.

Wees niet een van Satans dagelijkse verslaggevers! Begrijp 2. KORINTHE 4:7: "Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God, en niet uit ons."

Wees vastbesloten je aandacht en die van anderen niet op de aardse vaten te richten, maar op de machtige schat van de Heilige Geest.

"Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees..."  2 KORINTHE 5:16 

Vertaald uit het Duits "Der Umgang mit Fehlern"
Auteur en bron onbekend