De Heilige Geest

Pastor Alan Campbell leert over opwekking


Pastor Alan Campbell uit Ierland was uitgenodigd om te spreken tijdens onze hoofdbijeenkomst in Canada, in 2005. In deze clip onderstreept hij de nood voor een echte Pinksteropwekking. Vergeet de tours, campagnes en grote aantallen, maar we hebben een oprechte ommekeer naar Gods Woord en de invulling met de Heilige Geest nodig.

Wat de Bijbel zegt over de Heilige Geest

"Wat zegt de Bijbel over de Heilige Geest?" is een blad met schriften die de doop in de Heilige Geest in de Bijbel beschrijft. Dit blad verklaart ook de rol van de Heilige Geest en de noodzaak om geestvervuld te worden met als bewijs het spreken in tongen.

Het bewijs van de doop in de Heilige Geest is het spreken in tongen

Door veel schriften ondersteunt, laat dit blad zien hoe de doop in de Heilige Geest plaatsvindt. Van tongen wordt aangetoond dat ze het bijbelse teken zijn van het inwonen van de Geest. Het blad verklaart ook waarom het noodzakelijk is geestvervuld te zijn, zodat de Geest de kracht kan geven om het christelijke leven te leiden.

Kracht vanuit den hoge

Christus zegt, "Een iegelijk die vraagt zal ontvangen," maar er is zeker een "grote kloof" tussen het vragen en ontvangen. Dit is een groot struikelblok voor velen. Hoe dan is deze tegenstrijdigheid te verklaren?

Vruchten en gaven van de Heilige Geest

Wat zijn de 9 vruchten en 9 gaven van de Heilige Geest?

Getuigenis van grote opwekkingspredikers

Lang voor de pinksteropwekkingen in het begin van de vorige eeuw, de Quakers, Finney, Wesley, Generaal Booth en vele anderen, spreken in tongen en brachten opwekkingen door de eeuwen heen.

Gaven van de Geest

In dit citaat uit het Leger des Heils magazine de "Strijdkreet", benadrukt Generaal Booth het belang van de geestelijke gaven. De apostelen hadden ze - en wij moeten ze ook hebben.