God Kan Wachten

De bioskoopadvertenties hadden de titel: "God kan Wachten". Het schijnt dat vele mensen dit ook geloven.

St. Louis, MISSOURI. Een jong meisje danst op de muziek uit de radio. Ze opent een pot en neemt een pil. "De hoeveelste zou dat nu zijn? wel, ze zullen toch niet zo sterk dat zijn," denkt ze. Het lied op de radio eindigt en een boodschap schiet tussendoor waarschuwende de mensen dat ze naar de kerk moeten gaan. Ze lacht. "Kerk? Ik ben veel te jong voor dat! Eerst wil ik leven!" Rock 'n' Roll is haar muziek en pillen haar leven. Er is genoeg tijd later voor ernstige dingen. Ze neemt nog een tablet... en nog één... en nog één. Een paar minuten later valt ze op de grond. Haar duizelig hoofd realiseert dat zij één tablet teveel had en er is thuis niemand wie haar kon helpen. Als ze alleen maar de telefoon kon halen om haar beste vriend te bellen… een paar stappen… maar het ging niet; haar leven eindigde enkel een paar centimeter van de telefoon. Zij was slechts vijftien jaar oud - te jong om te sterven…

San Francisco, CALIFORNIE. Een jonge man staat zich voor de spiegel zijn haar te kammen voor een opwindende nacht in de stad. Hij is zo opgewonden dat hij nauwelijks stil kan staan. "Het zal een te gekke nacht worden," zegt hij tegen zich zelf. Hij opent een blikje bier en loopt naar de auto. Nu begint de pret pas! Tijdens het rijden, merkt hij een grote advertentie op: "God vergeeft. Laat hem." Hij reageert slechts met het ophalen van zijn schouders. Misschien, op een dag, denkt hij - maar niet vanavond. Voor nu denkt hij slechts aan alle meisjes en de party waar hij in slechts vijf zal arriveren. Plotseling, uit het niets, komt een auto op hem af. Hij rijdt veel te snel om op tijd te kunnen stoppen. Er is geen uitweg meer! Het ongeval was niet werkelijk zijn fout, en toch trekken zij zijn verminkt lichaam uit zijn totaal verwoeste auto … Dit is de plaats van zijn dood …

Houston, TEXAS. Een jonge moeder is geïrriteerd dat zij vroeg moet op staan op Zondagochtend om ontbijt voor de familie te maken. Het oudste kind zet de televisie aan. Jimmy Swaggart is op tv en er worden liederen van lofzang aan God gezongen. Ze luistert een minuut vrij geinteresseerd. Maar dan begint de baby in de babystoel te huilen en de driejarige trekt aan haar schort om haar aandacht te krijgen. "Wie heeft er tijd voor God als je drie kinderen hebt," vraagt ze zich af. "Er is geen tijd om naar kerk te gaan of om de Bijbel te lezen. Zelfs niet als je het werkelijk wilde!" Het lied begint haar te ergeren en zij schreeuwt in der richting haar oudste kind om de televisie uit te zetten. Als het ontbijt eindelijk over is, de baby slaapt en de andere twee spelen buiten, ploft ze eventjes in een stoel en steekt een sigaret aan. Zij probeert om een klein beetje te rusten en bladert dor een zondag-tijdschrift. Ze is echter uitgeput en valt in slaap. De aangestoken sigaret valt uit haar hand op het tijdschrift. Het is te laat. Ze wordt overspoeld door een vlammenzee alvorens iemand haar kan bereiken. Er was weinig rook en brandschade aan het huis, maar de familie is nu zonder vrouw en moeder …

Stad New York. Hij glimlacht terwijl hij het laatste bankbiljet in zijn portefeuille stopt. Er was geen twijfel - hij had heel wat geld gemaakt en hij had het helemaal zelf gedaan. Hij is in de laatste uitgave van "Wie is Wie" in Amerika voor het geval dat u meer over hem wilt lezen. Maar deze onderneming is tot dusver één van de grootste. Door dit te verwezenlijken kan hij het goed hebben voor de rest van zijn leven.

Hij heeft zoveel geld verdient, hij kan spoedig zonder problemen stoppen met werken. Hij boekt een vlucht van La Guardia naar Florida. Daar zal hij vijf van de belangrijke zakenlieden in het land ontmoeten die in de overeenkomst geinteresseerd zijn die hij heeft opgezet. Aan boord van het vliegtuig bladert hij lui door een tijdschrift dat iemand op de stoel moet heeft laten liggen. Hij is verrast om een tekening van Jesus aan het kruis te zien. Zijn gedachten gaan terug naar zijn kinderjaren op het landbouwbedrijf, de Zondagschool en naar de verhalen die zijn leraar hem vertelde over Jesus die aan het kruis voor onze zonden stierf. Zijn hart wordt bewogen, maar slechts tijdelijk. De opwinding over de grote overeenkomst kwam weer voor zijn ogen. Dit andere ding kan wachten, houdt hij vol. "Ik weet dat ik iets aan mijn geestelijke houding zou moeten doen, maar ik zal overvloed van tijd hebben om te denken over dergelijke dingen, wanneer deze grote overeenkomst is geregeld". Hoe had hij kunnen weten dat het vliegtuig slechts dertig mijlen voor zijn bestemming zou neerstorten! En er waren geen overlevenden …

Een landbouwbedrijf in Israël (2.000 jaar geleden): Hij had een betere oogst dit jaar dan ooit te voren. Alle schuren werden gevuld en de hele dag hij had gewerkt aan plannen voor nieuwe en grotere schuren. Dan zou hij kunnen rusten en van het leven genieten. "Maar God zeide tot hem: Gij dwaas! in dezen nacht zal men uw ziel van u afeisen; en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn?" (LUKAS 12:20).

Kan God wachten? Je kan je leven leiden zoals je wilt en jezelf overtuigen dat je nog tijd hebt. Je kunt plannen hebben om later Christus als je Redder te zoeken - maar niet vandaag. Er kunnen belangrijkere of leukere dingen zijn. Kun je God werkelijk laten wachten? De hemel zal niet uw bestemming zijn tenzij u zich nu door actief geloof in Christus hebt voorbereid.

Door PB Ann Kilcrease

Vertaald uit het Duits: "Der Himmel kann warten"

Bron: 'The Pentecostal Evangelist'

ALS JE GODS VOORBEELD VAN VERLOSSING NIET VOLGT, BEN JE NIET GERED:

HANDELINGEN 2:37-39. Een bevel en een belofte aan iedereen die Christus volgt. "En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders? En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal."

(Hoe kun je zeker zijn dat je de Heilige Geest hebt ontvangen? Lees HANDELINGEN 2:4 nogmaals. Zodra je vervult wordt met de Heilige Geest, begin je in tongen [andere talen] te spreken).

DIT IS HET PATROON DAT IN HET WOORD VAN DE GOD WORDT GEGEVEN - HET KAN NIET WORDEN VERANDERD !!