Gezondheid en Gods Wet

Wat zullen we eten? Afbeeldingen van zowel rein als onrein eten

Preventieve geneeskunde

Tijdens en na de eerste wereldoorlog, zijn er grote sprongen vooruit gemaakt in de preventieve geneeskunde. De belangen van een voldoende en schone watervoorziening; het direct afvoeren van stoffen die tot ontbinding kunnen overgaan; persoonlijke hygiëne; de isolatie van hen die een besmettelijke ziekte hebben; een toereikend en passend dieet; en het vermijden van overbevolking werden erkend. Hedendaagse kennis op dit gebied is afgeleid van wetenschappelijke ontwikkelingen in slechts ongeveer de laatste 150 jaar.

Maar wist je dat er 3000 jaar geleden onder de Israëlieten een duidelijk omschreven en uniek systeem van volksgezondheid bestond?

De wetten die God aan Israël gaf hielden niet alleen godsdienstige verordeningen in, maar de wetten regelden elk aspect van het gemeenschapsleven; economisch, landbouwkundig, sociaal, enz. Dit hield wetten voor hygiëne, verzorging en dieet in, het zich er aan houden hield bescherming in tegen de bekende kwaadaardige ziektes die heersten in Egypte en die ze weer tegen zouden komen in het Beloofde Land.

Verontreiniging door dode lichamen (van dieren en mensen)

Voorzorgsmaatregelen hielden in, het wassen van een mens, of zijn kleding, huiden, houten vaten, enz., die met het lichaam in contact waren geweest en het breken van ieder aarden vat, waarvan we nu weten dat ze heel moeilijk te steriliseren zijn. In het bijzonder wordt melding gemaakt van de onreinheid van niet afgedekte vaten in de nabijheid van een dode. Dit was bedoeld om besmetting van de inhoud van de vaten door vliegen te vermijden, die zich op het lichaam hebben kunnen nestelen.

Besmettelijke ziektes

Diegenen die besmettelijke ziektes hadden, verbleven in isolatie buiten het kamp totdat ze door de priester genezen waren verklaard en kennelijk besmette kleding, meubels, enz., werden verbrand. De principes van het onder controle houden van besmettelijke ziektes werden in praktijk gebracht en de priester benadrukte maatregelen zoals isolatie, geregelde inspectie (door priester), quarantaine en desinfectie.

Reiniging na erg besmettelijke ziektes werd doorgevoerd, zelfs tot aan het afscheren van alle haren. Spullen waarvan men dacht dat ze besmet waren, werden grondig gewassen en indien van metaal door vuur gehaald, wat de toepassing van sterilisatie door hitte toont.

Wegdoen van afval, etc.

Er zijn wetten gegeven m.b.t. het begraven van excrementen en het verbranden van ander organisch afval, buiten het kamp.

Wetten voor hygiëne

Er werden wetten gegeven voor PERSOONLIJKE hygiëne, in het bijzonder voor zulke gevallen als reiniging na de geboorte van een kind, enz..

Besnijdenis, een bewezen nuttige gezondheidsmaatregel, werd in de kindertijd op de ACHTSTE levensdag uitgevoerd, wat ook het meest humane tijdstip is. Het zeer hoge niveau van antistoffen in het bloed van een pasgeboren baby, verkregen van de moeder voor de geboorte, helpen ziektes en infecties te bestrijden. Deze begint af te nemen na de eerste levensweek. Maar het stollings- vermogen van het bloed bij een baby bereikt pas zijn normale niveau in de tweede levensweek. Daarom zijn op de achtste dag bij een baby zowel de afweer tegen ziektes als de bloedstolling op een hoog niveau en maken deze dag het veiligste voor de operatie.

Dieetregels

Voedsel werd geclassificeerd als "rein" of "onrein", d.w.z. als geschikt of ongeschikt voor consumptie.

Vlees:

Geschikt:

Dieren die zowel herkauwen als gespleten hoeven hebben; bijv. Runderen, schapen, geiten, herten - alle planteneters die van rein voedsel leven.
Zulke dieren hebben meer dan een maag, wat een reiniging van het voedingsmateriaal verzekert, voordat het wordt opgenomen.

Ongeschikt:

1. Varkens, hazen, enz. - aaseters; Varkensvlees heeft in voorgaande jaren een groot aantal ziektes en veel sterfgevallen veroorzaakt (door trichinosis, enz.)
  2. Dieren met klauwen - vlees- en aaseters - bijv. Honden, katten, wolven, leeuwen, enz. Deze kunnen onderhevig zijn aan rabiës en andere ernstige overdraagbare ziektes.
  3. Kruipende dieren - aaseters, bijv. Hagedissen, slangen, kameleon, schildpad.

Vis:

Geschikt: Alleen degene die zowel vinnen als schubben hebben - (er vallen geen giftige vissen in deze categorie).
Ongeschikt: Vlees- en aaseters: Haai, paling, enz. en ALLE schaaldieren.

Vogels:

Geschikt: Niet-vleeseters met een goed ontwikkeld spijsverteringssysteem, bijv. Kip, kalkoen, fazant, etc. en hun eieren.
Ongeschikt: Vlees- en aaseters: bijv. Arend, havik, gier, enz. EN HUN EIEREN.
Aaseters: Bijv. alle vogels met zwemvliezen, eend, gans, enz. EN HUN EIEREN. In het vlees van carnivoren kan een giftige stof worden aangetroffen, als gevolg van het eten van vlees.

Ongeschikt als voedsel:

  Bloed: - Dit draagt ziektes over en bevat afvalstoffen.
  Orgaanvlees: - nier, lever, enz.. (Bevat bloed).
  Een dier dat uit zichzelf is gestorven: (Het is mogelijk besmet en bevat bloed)
  Een dier dat in het veld door een wild beest is verscheurd: - (Mogelijk besmet door het wilde beest en het bevat bloed).

Van ieder dier wat gegeten wordt moet men het BLOED goed weg laten lopen. In het verleden waren orthodoxe Joden, die zich aan de voedselwetten hielden, in opmerkelijke mate vrij van ziektes zoals kanker. De bevindingen van de hedendaagse wetenschap getuigen van de principiële juistheid van Gods gezondheidswetten.

WAAROM JE LICHAAM VERGIFTIGEN MET ONGESCHIKT VLEES? Maar de wetten van aanbidding zijn vervuld in Jezus Christus en daarom niet langer van kracht, de NATIONALE wetgeving is nooit herroepen.

ALLEEN DAN, wanneer we als een volk ernaar terugkeren de HELE WET VAN GOD te gehoorzamen, waarvan de principes uiteengezet zijn in de Schrift, kunnen we hopen op gezondheid, geluk, vrede en voorspoed.

Aanbevolen literatuur:

  • ‘The Covenant Health Digest - Digest of Divine Law’ door H. Rand.
  • ‘Kingdom Law of Divine Healing’ door Rev. Wm. Pascoe Goard.
  • ‘Nature's Big Twelve’ door Rev. J. W. Shenton.
  • ‘Healing by Obedience’ door G. M. Smith.

"Today, Tomorrow and the Great Beyond" door John S. Fox, Canada 1948