Een tijd om genezen te worden

De Geest van de Heer zei: "Vandaag zal Hugo worden genezen!"

Vaak houden we in onze gebeden geen rekening met Gods almachtige kracht, die iedere fase van ons leven vervult. Onze altijd wijze God is Almachtig. De wereld wordt geregeerd door Zijn vooruitzien en bepaalde gebeurtenissen zijn voorbestemd in overeenstemming met een Goddelijk tijdschema. (DANIËL 4:35)

Ik wil graag met u de genezing van de rug van mijn man delen. Dit beschrijft zo goed wat we lezen in PREDIKER 3:1,3: "Alles heeft een bestemden tijd, en alle voornemen onder den hemel heeft zijn tijd. Een tijd om te doden, en een tijd om te genezen; een tijd om af te breken, en een tijd om te bouwen."

Mijn man raakte in 1947 aan zijn rug gewond. Na talloze onderzoeken en röntgenfoto's, kwam men tenslotte tot de conclusie dat hij een gebroken rugwervel had. Er werd hem een operatie voorgesteld, maar zonder enige garantie op slagen. Daarom weigerde hij.

Gedurende meerdere jaren waren er periodes waarin hij behoorlijk leed. Soms moesten de doktoren dagelijks bij ons thuis komen om hem een morfine-injectie te geven - de pijn was gewoon zo erg. Soms ging het een tijdje goed, maar één verkeerde beweging kon weer nieuwe pijn veroorzaken.

In deze tijd was hij pastor en iedere evangelist die ons bezocht bad voor hem. Ze spoorden hem aan geloof te hebben; ze haalden hem uit bed en lieten hem voorover buigen. Maar nadat ze weer weg waren, was de pijn, veroorzaakt door uitputting, vaak erger dan voor het bezoek.

Met de beste bedoelingen vroegen christenen hem vaak naar zijn toewijding en geloof. Of alles in orde was tussen hem en God? Wij denken al snel dat ziekte het gevolg is van zonde. Ons foute oordeel kan veel droefheid en onrecht veroorzaken.

Ook de discipelen maakten deze fout, toen ze informeerden naar de blinde man: "Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze, of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden?" Jezus antwoordde: "Nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar dit is geschied opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden." (JOHANNES 9:2-3)

Na ieder bezoek van deze christenen, die weliswaar goede bedoelingen hadden maar zich vergisten, moest ik het hoofd bieden aan de geestelijke pijn en de zelfverdoemenis van mijn man. Ik wist dat er geen enkele zonde in zijn leven was; zelfs zonde waarvan hij niet wist, want hij was een nederige man met geestelijke rijpheid en een christelijk karakter. Vroeg op een ochtend maakte de Geest van de Heer mij wakker en sprak de volgende woorden tot mijn hart: "Vandaag zal Hugo worden genezen. Zalf hem met olie en lees JAKOBUS 5:14-15. Het gebed des geloofs zal hem bevrijden van zijn ziekte en de Heer zal hem herstellen."

Opgewonden, herhaalde ik de genezingsboodschap voor Hugo en zei: "Onze Vader, de Here vertelde me dat je deze ochtend genezen zal worden." Hij had me dezelfde woorden al veel te vaak horen zeggen. Ik zei, "Ik zal je ontbijt maken dan zal ik moeder bellen en we zullen beiden voor je bidden." Ik ging de trap af en zette zijn ontbijt op een dienblad klaar. Voordat ik het naar boven bracht ging ik naar de brievenbus. Ik wilde de post lezen terwijl hij aan het eten was. Er was een telegram van zuster Straisinger uit Californië; ze was een dierbare vriend die een artikel had gelezen dat ik ooit schreef voor de 'Pentecostal Evangel', en die sindsdien contact had gehouden. Ik had haar nooit persoonlijk leren kennen maar ik vertelde haar veel over de ziekte van mijn man.

Dit was de inhoud van haar brief:

"Zondagavond was ik enorm bezorgd over jouw man en voelde me genoodzaakt mijn pastor te vragen een zakdoek te zalven en erover te bidden, wat hij deed. Ik stuur het je bij deze. Als je het ontvangen hebt, leg het op het lichaam van je man, bid en lees JAKOBUS 5:14-15 en hij zal genezen worden."

Mijn hart was vervuld met vreugde. Wat een wonderbaarlijke bevestiging van wat God eerder tot mij had gezegd en wat een perfecte timing.

We baden en legden het zakdoekje op het lichaam van mijn man en hoewel er geen zichtbaar bewijs was van zijn genezing, begon hij vanaf die dag te herstellen. Hij had nooit meer enig probleem met zijn rug.

Als je genezing nodig hebt, houd moed. Uitstel betekent nog geen weigering. God is Heer en Hij heeft Zijn tijd om te genezen.

 door evangelist Daena Carguel

Vertaald uit het Duits: "Eine Zeit, um geheilt zu werden"

Bron: 'Pentecostal Evangel'