Een Gelukkige Christen / Een Ongelukkige Christen

EEN GELUKKIGE CHRISTEN...
EEN ONGELUKKIGE CHRISTEN...
is 'verzekerd van zijn redding,' weet dat hij "wederom geboren" is (JOHANNES 3:3)is zonder zekerheid van vergeving van zonde en redding
kent God als zijn Vader en weet dat hij Zijn kind en erfgenaam is (juiste begrip van zijn relatie tot God) (1 JOHANNES 3:1,2)kent God niet als zijn Vader, ziet Hem als een 'harde man' en voelt zich een slaaf (LUKAS 19:21)
weet dat God een plan heeft voor zijn leven; is bereid om Gods weg te accepteren (ÉFEZE 2:10)plant en leidt zijn leven volgens zijn eigen inzichten en voorstellingen
gelooft en vertrouwt op God (HEBREEËN 11:1,6) "werpt al zijn zorgen op Hem" (1 PETRUS 5:7)twijfelt; weinig geloof, vertrouwt niet op God, draagt zijn eigen zorgen
bidt regelmatig, "houdt sterk aan in het gebed" (KOLOSSENZEN 4:2), zelfs wanneer niet in de "stemmingbidt weinig - enkel naar gelang zijn stemming en gevoel
beschouwt Jezus als Heer, zoekt en doet de wil van God, "zoekt eerst het Koninkrijk Gods" (MATTHÉÜS 6:33)ziet Jezus alleen als 'redder'; koestert eigenliefde, eigen wil, eigen interesses en hobby's.
weerstaat onreine en negatieve gedachten, fantasieën, lectuur, foto's en programma's (JAKOBUS 4:7)geeft onreine gedachten, fantasieën, literatuur, foto's en programma's de ruimte (1 JOHANNES 2:16)
voedt zichzelf regelmatig met het Woord van God (MATTHÉÜS 4:4)leest weinig en onregelmatig in het Woord van God
volgt de leiding van de Heilige Geest, is gehoorzaam aan het Woord van Godbedroeft de Heilige Geest (ÉFEZE 4:30), gehoorzaamt de schrift niet
ontvangt uit de hand van God (ROMEINEN 8:28), is dankbaar in alle dingen (1 THESSALONICENSEN 5:18), vol van lofprijs en aanbidding (PSALM 34:2-4)ziet Gods hand niet in alledaagse situaties, leeft zonder dankbaarheid, lofprijs en aanbidding
neemt deel aan het gemeenteleven en bijeenkomsten en "laat de onderlinge bijeenkomsten niet na" (HEBREEËN 10:25)neemt alleen bij gelegenheid aan bijeenkomsten en het gemeenteleven deel
getuigt in het openbaar van Jezus, benut de gelegenheden om getuigenis te geven (MATTHÉÜS 10:32)verbergt zijn geloof, spreekt niet over Jezus, getuigt niet van zijn geloof (MARKUS 16:15)
is stil voor God; wacht op Zijn stem. (PSALM 37:7)geeft God niet de gelegenheid met hem te spreken
respecteert autoriteit en is gewillig zich daaraan te onderwerpen (HEBREEËN 13:17)weerstaat autoriteit, onderwerpt zich alleen uiterlijk
vreest God, is God welgevallig, zoekt Gods eer (GALATEN 1:10)leeft met mensenvrees, is de mens welgevallig, zoekt zijn eigen eer
heeft vergeven en leeft in vergeving (MATTHÉÜS 6:14,15)wil niet goedmaken, vergeeft niet, leeft met haat, is bitter, leeft in onvrede (ÉFEZE 4:31)
is eerlijk, precies, zorgvuldig met geld, vrijgevig, geeft tiende (LUKAS 6:38)is onnauwkeurig in financiële zaken, geeft niet vrijwillig, is gierig, 'verzamelt schatten op aarde' (MATTHÉÜS 6:19)
is trouw in kleine dingen, betrouwbaar, voorzichtig, precies, houdt orde (LUKAS 16:10)is onbetrouwbaar in kleine dingen, slordig op het werk, is niet gedisciplineerd (2 THESSALONICENSEN 3:11)
leeft open, transparant, bekent fouten aan anderen (1 JOHANNES 1:7)niet open, verbergt dingen, heeft geheimen, bekent niet
oefent vrijheid in de geest, leeft in genade en kracht van God, rust in God (ROMEINEN 3:28; HEBREEËN 4:10)is onder de wet, leeft in zijn eigen kracht, leeft voor werk en succes, is onder prestatiedruk (GALATEN 5:1)
bekent falen en nederlagen voor God, ontvangt vergeving (1 JOHANNES 1:9)blijft in een staat van verslagenheid, sleept falen met zich mee, brengt het niet voor God
streeft ernaar onrecht goed te maken, zet fouten weer recht (LUKAS 19:8)leeft zonder onrechtvaardigheden goed te maken, diefstal, etc.
heeft zichzelf compromisloos aan God overgegeven; scheidt zich af van slechte relaties, boeken, muziek, 'idolen', etc. (2 KORINTHE 6:14)leeft een leven zonder verplichtingen, heeft de wereld lief, 'hinkt op twee gedachten,' staat zonde, idolen, etc. toe (1 KONINGEN 18:21)
laat zich onderrichten, neemt advies aan, wil leren, "verandert zijn denken" (ROMEINEN 12:2)wil niet onderricht worden, koppig, houdt eigen mening, vooroordelen en vleselijke dogma's
deelt zijn rechten, is begripsvol, geduldig, vergevingsgezind; oordeelt niet (KOLOSSENZEN 3:12)claimt zijn 'rechten', is gevoelig, haat-dragend, strikt, slecht gehumeurd, snel beledigd, oordeelt (ROMEINEN 2:1)
weet dat God van hem houdt en dat hij door Hem gerechtvaardigd is, heeft zichzelf geaccepteerd, heeft Gods perspectief (1 JOHANNES 4:10)kan zichzelf niet accepteren, voelt zich ongeliefd, minderwaardig, ziet alleen andermans talenten en niet zijn eigen, heeft een werelds perspectief
houdt zijn tong in bedwang, spreekt op een vriendelijke manier, bemoedigend (SPREUKEN 16:24)spreekt gedachteloos, klaagt, bekritiseert, is sarcastisch en roddelt (SPREUKEN 18:20,21)
is gedisciplineerd, hard werkend, gematigd, bereid om zonder te doen, vastbeslotenvolgt zijn gevoelens en lusten, is materialistisch, lui, ongematigd, inconsequent (ROMEINEN 13:13)
medelevend, behulpzaam, open, praat graag, houdt van gezelschap (JOHANNES 13:34)is egocentrische, eenzaam, teruggetrokken, onverschillig t.o.v. vriendschappen en relaties (SPREUKEN 18:1)
breekt met bekende zonden, weerstaat, keert om (SPREUKEN 28:13)is niet echt serieus bereid om met slechte gewoontes en lusten te breken
neemt verantwoordelijkheid, klaar om te helpen en te bedienen (MATTHÉÜS 20:26)is bang voor verantwoordelijkheid, vermijdt moeite en bedienen
zoekt God ook met vasten, zeker voor het nemen van besluiten, voor belangrijke gesprekken en berichten (LUKAS 5:33)vast niet, zelfs niet wanneer geestelijk lauwwarm, saai, in de war, krachteloos en te moe om te bidden

 

(N.B. 'Geluk' is voor een christen niet het nastreven van zijn eigen plezier en het is ook niet zijn einddoel. Het is geen oppervlakkig gevoel - maar een diepe innerlijke vreugde en zekerheid die hem geloofwaardigheid geven als hij van zijn geloof getuigt, en hem laten zien als iemand die "verlost" is. Bovendien maakt het hem mogelijk zijn huidige geestelijke staat te beoordelen. Er zijn echter tijdelijke geestelijk droogtes, schijnbaar zonder reden, maar die dienen om ons te veranderen van "christenen gebaseerd op emoties" in "christenen gebaseerd op geloof".)

Bron: "Der Auftrag"
Vertaald vanuit het Duitse origineel "Ein Glücklicher Christ... Ein Unglücklicher Christ..."