Christendom en Samenleving

De Bijbel en Halloween

Halloween is een religieuze dag, maar niet christelijk. Tom Sanguinet, een voormalig wiccapriester zei: “De moderne feestdag die we Halloween noemen, vindt zijn oorsprong in de volle maan het dichtst bij 1 november, het Nieuwjaar van de heksen. Rond deze tijd zouden de geesten (demonen) op hun krachtigst zijn en de aarde weer bezoeken… Halloween is door en door kwaadaardig; er bestaat niets dat het acceptabel zou kunnen maken voor onze Here Jezus”...

De Rol van de Engelstalige Volkeren

“Onze hele geschiedenis is niets anders dan God die zichzelf laat zien en alles wat Hij niet heeft gepland, schokt en vertrapt” (Oliver Cromwell). 1