De Christelijke Wandel

 

Pastor Alan Campbell leert over opwekking


Pastor Alan Campbell uit Ierland was uitgenodigd om te spreken tijdens onze hoofdbijeenkomst in Canada, in 2005. In deze clip onderstreept hij de nood voor een echte Pinksteropwekking. Vergeet de tours, campagnes en grote aantallen, maar we hebben een oprechte ommekeer naar Gods Woord en de invulling met de Heilige Geest nodig.

Christus in je, de Hoop der Heerlijkheid (deel 1)

De allereerste beginselen voor iedere nieuwgeboren christen! Hier is de "melk" die je nodig hebt om te groeien in genade. Hier wordt uitgelegd hoe de Bijbel te bestuderen, hoe te bidden, wat het betekent om Geest vervuld te zijn, enz.

Christus in je, de Hoop der Heerlijkheid (deel 2)

Het vervolg van 'Christus in je, deel 1.' Deze bijbelstudies tonen aan hoe belangrijk het voor iedere christen is het Woord van God te lezen en in praktijk te brengen. De Bijbel zegt dat we "tot ons zelf moeten af sterven" door middel van het toetsen van onze vleselijke natuur in het licht van de Schrift, zodat we duidelijk zien welke gedachten en attitudes verdwijnen moeten. Een praktische manier om het vlees te overwinnen is, zo zien we hier, vasten.

Laat er nooit een breuk in je wapenuitrusting zijn

Leer hoe je op de juiste manier de "wapenuitrusting van God" moet dragen en hoe de vurige pijlen van twijfel te weerstaan – inclusief de "Nooit Meer" twaalf punten lijst.

Een Gelukkige Christen / Een Ongelukkige Christen

Waarom hebben sommige christenen de "vreugde van de Heer" en gaan van geloof tot geloof, terwijl anderen nooit vooruit schijnen te gaan in hun christelijke wandel. Dit blad laat een paar van de basisprincipes zien voor alle christenen om dagelijks met de Heer te wandelen.

Een citaat van George Müller

George Mueller was een man met enorm veel geloof in God. Hij had enkele weeshuizen en vertrouwde volledig op God om te zorgen voor alle behoeften van hem en van de kinderen. Hij schreef dit citaat in de periode dat hij zich helemaal overgaf aan God.

Hoe om te gaan met fouten

Er moet nooit onenigheid zijn in Gods kerk en je moet nooit over iemand anders lasteren. De Bijbel geeft duidelijke instructies over hoe je met elkaar moet spreken om ieder geschil of aanstoot op te lossen. Laat satan geen vaste voet in je leven krijgen.

Het zegevierende leven in Jezus Christus

Psalm 78 toont de kracht en het grootse werk van God aan de ene en het erbarmelijk falen van de oud testamentische kerk aan de andere kant (Israël was Gods volk van het Oude Testament). Omdat we Zijn kerk van het Nieuwe Testament zijn, kunnen wij hieruit vele waardevolle lessen leren. Hier zijn enige punten die zelfs voor ons, de kerk van het Nieuwe Testament van de Heer Jezus Christus, van groot belang zijn.

De strategie van de duivel

In Genesis 3 lezen we het bericht over de eerste verleiding van Adam en Eva door satan. Deze strategie van de duivel was succesvol en leidde tot het negeren van Gods Woord door onze eerste ‘ouders’ en hun rebellie tegen God zelf. Vandaag de dag gebruikt satan dezelfde tactieken die dezelfde resultaten voortbrengen, namelijk, het negeren van het Woord van God door de mensheid en de rebellie van de mensheid tegen de autoriteit van God. Deze tactieken zijn:

Training om te winnen

Christenen rennen in een race om de kroon van heerlijkheid te verkrijgen. Hoe moeten we trainen om deze race te winnen?

Rentmeesterschap

Rentmeesterschap is een ondergewaardeerd onderwerp dat essentieel is voor de christelijke groei en volwassenheid. Het is hoog tijd voor ons allen als christenen om in te zien dat ECHTE BLIJDSCHAP en ECHTE VREUGDE alleen gevonden kunnen worden door het KENNEN van en het GEHOORZAMEN aan GODS WOORD. Het begrijpen van Gods Woord opent een wereld van verantwoordelijkheden voor ons.

Vriendschap

Iedereen heeft een ware vriend nodig. Iemand die hem te allen tijde bijstaat – hem steunt in tijd van nood en indien nodig een schop geeft. Dit blad beschrijft de karakteristieken van een ware vriend – iets wat we allen zouden moeten zijn!

'Aanklagers' – Onjuist over anderen spreken

Een van satans belangrijkste methodes om het werk van een kerk te vernietigen, is door onenigheid. Vaak komt deze onenigheid door roddelpraat onder de leden. Dit artikel laat aan de hand van de Schrift zien dat we geen dienaren van satan mogen worden door middel van onze tong. Het laat ook zien hoe we moeten handelen in situaties waar er onenigheid ontstaan is onder leden van de gemeente.

Een boodschap...

Toen Gods profeet Nathan, David met zijn zonden confronteerde en deze aan de wereld blootlegde, verklaarde hij: "Nochtans, dewijl gij door deze zaak de vijanden des Heren grotelijks hebt doen lasteren..." Van hoeveel duizenden in de wereld is het geloof verbrijzeld door schandalen in de kerk?

1.050 Geboden van het Nieuwe Testament

Velen kennen alleen de 10 geboden, maar er staan 1.050 geboden in het Nieuwe Testament om door christenen te worden gehoorzaamd. Studeer deze file om te leren wat Gods geboden zijn en hoe wij kunnen gehoorzamen.

De beloften van het Nieuwe Testament

Wist je dat er 750 beloften in het Nieuwe Testament te vinden zijn? Dit artikel bevat een lijst van Gods beloften en de schriften waar zij in de Bijbel te vinden zijn. Laten wij Gods beloften geloven!

Liegende geesten aan het licht brengen

Leugens zijn als onkruid dat tussen de goede planten in de tuin groeit. Het steelt de grondstoffen en verstikt een goede groei. Net als een hovenier moeten wij leugens snel leren te onderscheiden om hun te ontwortelen zodra zij worden ontdekt.