De Bijbel

De overtocht van de Schelfzee


Jonathan Gray legt uit waar Moses en de Israëliten de Schelfzee over staken. Vele jaren lang had men de plaats van de doortocht verkeerd aangeduid, maar archeologische vonsten bewijzen de correctheid van de bijbel...

De Bijbel - Zijn betekenis en uniekheid

Gepubliceerd in een record aantal talen en het best verkochte boek aller tijden! Het is voor velen verboden geweest om te lezen en toch is het de bron van leven voor ontelbaar veel mensen en heeft de antwoorden op levensvragen voor hen die de Waarheid zoeken. Het is niet zo maar "een goed boek," maar waarlijk het geïnspireerde Woord van God, ook vandaag en ook voor jou! Lees hier waarom de Bijbel zijn tegenstanders heeft overleefd en waarom het nog steeds actueel is!

De Bijbel en de vervulling van profetieën

Meer dan eenderde van de Bijbel is profetie. Lees hoe de Bijbel keer op keer is bevestigd in ieder detail.

De Bijbel - een achterhaald boek?

Lees hoeveel verbazingwekkende ontdekkingen van onze wereld al waren beschreven in de Bijbel.

Koningen en profeten in Israël – overzicht

Deze tijdslijn geeft een beter begrip van en wanneer iedere koning of profeet in het Oude Testament leefde en wanneer hun levens zich verstrengelden.