Babel

 

Jesaja 13:19-21 in Bijbel profetie

Babel was een van de grootste steden aller tijden. Het had vele moderne kenmerken, zoals een ingewikkeld bevloeiings en kanalensysteem, geplaveide straten, flats, straatverlichting en stromend water. Een muur, breed genoeg om daarop drie strijdwagens naast elkaar te laten rijden, omcirkelde de stad. De hangende tuinen van Babel staan bekent als een van de zeven wonderen van de oude wereld.

Maar door Babels afgoderij en ook omdat het Israël wou binnenvallen en Gods volk vervolgen, verkondigde God Babels ondergang door de profeet Jesaja (JESAJA 13:19-21), in het jaar 700 v. Chr. Honderd jaar later, voorspelde de profeet Jeremia de naderende val van Israël, door te zeggen dat ze de koning van Babel 70 jaar lang zou dienen (JEREMÍA 25:11-14).

Precies zoals Jesaja voorspelde, vielen de Meden onder leiding van Cyrus in het jaar 539 v. Chr. Babel aan en verwoestten het grootste gedeelte van de stad. Ze werd later ook geplunderd door Xerxes, (de schoonzoon van Cyrus) en Alexander de Grote, die probeerde de stad te restaureren maar het als een hopeloze taak opgaf.

Interessant genoeg veroorzaakten de ruïnes van Babel een chemische reactie in de bodem en het eens zo vruchtbare land werd in een dorre woestijn veranderd, precies zoals God het in JESAJA 13 voorspeld had. In de eerste eeuw na Christus was Babel een stinkende, vervallen ruïne, alleen door wilde dieren bewoont. Rond 1200 n. Chr. waren de ruïnes van het originele stadspaleis onmogelijk te bereiken, want er waren te veel giftige slangen en schorpioenen in dat gebied.

De profetie werd zelfs tot op het detail exact vervuld "... en de Arabier zal daar geen tent spannen ..." Dr. C. Hamlin, Amerikaans missioniar in Konstantinopel, vertelde over dit voorval: "De ruïnes van Babel zijn rijk aan wild, en ik schakelde een sjeik in met zijn groep om mij eens daarheen te brengen om een week te gaan jagen. Bij zonsondergang begonnen de Arabieren hun tenten echter af te breken, klaar om te vertrekken. Ik ging naar de sjeik en protesteerde maar wat ik ook zei het had geen effect."

"Het is niet veilig", zei hij, "Geen Arabier heeft ooit de zon in Babel zien ondergaan!"

ZELFS DE ARCHEOLOGIE BEVESTIGT DE BIJBEL als zijnde het onfeilbare Woord van God!

OPMERKING: In de literatuur (bijv. Encyclopedieën) kan men ook de naam 'Xerxes' vinden in plaats van Ahasveros.

Auteur en bron onbekend