Τι γνωρίζεις γύρω από το θάνατο;

Πρέπει να λογοδοτήσεις μπροστά στον Θεό;

«ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΕΛΕΙ ΖΗΣΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΙΔΕΙ ΘΑΝΑΤΟΝ;» ΨΑΛΜΟΙ 89:48

«ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΤΑΝΤΩΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΓΕΙΝΑΝ ΕΚ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΧΩΜΑ » ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ 3:20

Αργά ή γρήγορα όλοι μας αποδεχόμαστε το αμετάβλητο γεγονός του θανάτου. Το ανθρώπινο σώμα παύει να λειτουργεί, παραχώνεται στη γη ή καίγεται και σκορπίζεται η στάχτη του. Σε κάθε περίπτωση πάντως φαίνεται να μην αφήνει τίποτα πίσω του και στο τέλος όλα ξεχνιούνται.

«Η μήτρα θέλει λησμονήσει αυτούς· ο σκώληξ θέλει βόσκεσθαι επ' αυτούς· δεν θέλουσιν ελθεί πλέον εις ενθύμησιν· και η αδικία θέλει συντριφθή ως ξύλον.» ΙΩΒ 24:20

Από παλιά οι άνθρωποι αναρωτιούνταν, αν πράγματι όλο τους το Είναι αντιστοιχούσε σε αυτήν τη βραχύχρονη ζωή τους. Και μετά απ΄αυτό; Τίποτα; Ή μήπως κάτι άλλο; Ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, μας λέει με πολύ απλά λόγια:

«Μη θαυμάζετε τούτο· διότι έρχεται ώρα, καθ' ην ΠΑΝΤΕΣ οι εν τοις μνημείοις θέλουσιν ακούσει την φωνήν αυτού,και θέλουσιν εξέλθει οι πράξαντες τα αγαθά εις ανάστασιν ζωής, οι δε πράξαντες τα φαύλα εις ανάστασιν κρίσεως.» ΙΩΑΝΝΗΣ 5:28-29

Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι νεκροί –κάθε άνδρας, γυναίκα και παιδί που έζησε σ’ αυτόν τον κόσμο- θ΄αναστηθούν και θα δικαστούν από τον Θεό για όλα αυτά που έκαναν στη ζωή τους:

«Και είδον τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, ισταμένους ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία ηνοίχθησαν· και βιβλίον άλλο ηνοίχθη, το οποίον είναι της ζωής· και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν τοις βιβλίοις κατά τα έργα αυτών.
Και έδωκεν η θάλασσα τους εν αυτή νεκρούς, και ο θάνατος και ο άδης έδωκαν 
(ο τάφος) τους εν αυτοίς νεκρούς (αυτό σημαίνει ο καθένας από μας), και ΕΚΡΙΘΗΣΑΝ ΕΚΑΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΩΝ.» ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 20:12-13

«Διότι είναι γεγραμμένον· Ζω εγώ, λέγει Κύριος, ότι εις εμέ θέλει κάμψει παν γόνυ, και πάσα γλώσσα θέλει δοξολογήσει τον Θεόν.ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΕΚΑΣΤΟΣ ΗΜΩΝ ΠΕΡΙ ΕΑΥΤΟΥ ΘΕΛΕΙ ΔΩΣΕΙ ΛΟΓΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ.» ΡΩΜΑΙΟΥΣ 14:11-12

«Διότι πρέπει ΠΑΝΤΕΣ να εμφανισθώμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, διά να ανταμειφθή ΕΚΑΣΤΟΣ κατά τα πεπραγμένα διά του σώματος καθ' α έπραξεν, είτε αγαθόν είτε κακόν.» Β΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 5:10

«Όταν δε έλθη ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι άγιοι άγγελοι μετ' αυτού, τότε θέλει καθήσει επί του θρόνου της δόξης αυτού,και θέλουσι συναχθή έμπροσθεν αυτού ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ, και θέλει χωρίσει αυτούς απ' αλλήλων, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από των εριφίων,» ΜΑΤΘΑΙΟΣ 25:31-32

Ο Ιησούς μας λέει, τι σημαίνει το Δικαστήριο του Θεού για τον αμαρτωλό:

«Τότε θέλει ειπεί και προς τους εξ αριστερών· Υπάγετε απ' εμού οι κατηραμένοι εις ΤΟ ΠΥΡ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ, το ητοιμασμένον διά τον διάβολον και τους αγγέλους αυτού.» ΜΑΤΘΑΙΟΣ 25:41

«Και όστις δεν ευρέθη γεγραμμένος εν τω βιβλίω της ζωής, ερρίφθη εις την λίμνην του πυρός.»  ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 20:15

Εκτός απ΄αυτό ο Ιησούς μας λέει, ποιοι θα είναι αυτοί οι άνθρωποι:

«Οι δε δειλοί και άπιστοι (κάθε ένας που δεν πιστεύει το λόγο του Θεού)και βδελυκτοί και φονείς και πόρνοι (άνθρωποι, που διαπράττουν ασέλγειες – αυτό σημαίνει εξωσυζυγικές σεξουαλικές σχέσεις)και μάγοι (άνθρωποι που ασχολούνται με τη μαγία και κακά πνεύματα)και ειδωλολάτραι (άνθρωποι που λατρεύουν είδωλα και λάθος θεούς)και πάντες οι ψεύσται θέλουσιν έχει την μερίδα αυτών εν τη λίμνη τη καιομένη με πυρ και θείον· ούτος είναι ο δεύτερος θάνατος.»  ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 21:8

Αυτός είναι Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Είναι αυστηρός και ΕΝΝΟΕΙ ακριβώς ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΕΙ!

Οι έξυπνοι άνθρωποι αυτού του κόσμου όλα αυτά τα θεωρούν ανόητα ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙΣ ΝΑ ΣΕ ΕΞΑΠΑΤΗΣΟΥΝ – Η ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ ΣΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ. Η Βίβλος λέει πως ΕΠΕΙΔΗ ΠΑΝΤΕΣ ΗΜΑΡΤΟΝ (ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3:23)Αυτό σημαίνει, κι εσύ. Αν δεν λάβεις τη συγχώρεση του Θεού στο όνομα του Ιησού Χριστού, θα πάρεις αυτό που σου αξίζει για τις αμαρτίες σου – θα πεθάνεις στον αιώνα τον άπαντα. (ο δεύτερος θάνατος) Αυτό δε σημαίνει ότι η συνείδηση σου χάνεται ή καταστρέφεται. Ο Ιησούς λέει: : «όπου ο σκώληξ αυτών δεν τελευτά και το πυρ δεν σβύνεται.» (ΜΑΡΚΟΣ 9:44).

ΜΗΝ ΕΞΑΠΑΤΑΣ ΤΟΝ ΕΥΑΤΟ ΣΟΥ!

«Είπα εγώ εν τη καρδία μου, Ο Θεός θέλει κρίνει τον δίκαιον και τον ασεβή· διότι δι' έκαστον πράγμα και επί παντός έργου είναι καιρός εκεί.» ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ 3:17

«Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΟΣ διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών.» ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:23

ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ μπορείς ν΄ αποκτήσεις την αιώνια ζωή. Αυτό αποτελεί ένα δώρο από τον Θεό, το οποίο προσφέρεται σε όποιον μετανοεί και υπακούει στο λόγο Του.

«Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ΟΥΔΕΙΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΕΙΜΗ ΔΙ ΕΜΟΥ.» ΙΩΑΝΝΗΣ 14:6

«Είπε προς αυτήν ο Ιησούς· Εγώ είμαι η ανάστασις και η ζωή· ο πιστεύων εις εμέ, και αν αποθάνη, θέλει ζήσει·και ΠΑΣ ΟΣΤΙΣ ΖΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΕΙΣ ΕΜΕ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΑΠΟΘΑΝΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ. Πιστεύεις τούτο;» ΙΩΑΝΝΗΣ 11:25-26

«Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι ο ακούων τον λόγον μου και πιστεύων εις τον πέμψαντά με έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβη εκ του θανάτου εις την ζωήν.» ΙΩΑΝΝΗΣ 5:24

Ο Ιησούς μας ξεκαθάρισε με ποιον τρόπο θα λάβουμε την αιώνια ζωή:

«το πνεύμα είναι εκείνο το οποίον ζωοποιεί,» ...αυτό σημαίνει πως το πνεύμα είναι αυτό που δίνει ζωή. ΙΩΑΝΝΗΣ 6:63

«Όστις πιστεύει εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού.(Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, το οποίον έμελλον να λαμβάνωσιν οι πιστεύοντες εις αυτόν·...)» ΙΩΑΝΝΗΣ 7:38-39 

«όστις όμως πίη εκ του ύδατος, το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψήσει εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ, το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γείνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον.» ΙΩΑΝΝΗΣ 4:14

« Αλλ' εάν τις δεν έχη το Πνεύμα του Χριστού, ούτος δεν είναι αυτού.» ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8:9

Πέρα από αυτό η Αγία Γραφή μας αποσαφηνίζει, τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα:
«Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς· Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.» ΠΡΑΞΕΙΣ 2:38

«Και αφού ο Παύλος επέθηκεν επ' αυτών τας χείρας, ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς, και ελάλουν γλώσσας και προεφήτευον.» ΠΡΑΞΕΙΣ 19:6

Ο Θεός σου αποκαλύφθηκε μέσω των θεόπνευστων Γραφών και απαιτεί να μετανοήσεις ΤΩΡΑ και ν΄ακολουθήσεις το δρόμο του. – Υπάκουσε στο λόγο Του.

«Και προσήλθεν ο Ηλίας προς πάντα τον λαόν και είπεν, Έως πότε χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων; εάν ο Κύριος ήναι Θεός, ακολουθείτε αυτόν·...» Α΄ΒΑΣΙΛΕΩΝ 18:21

«...ιδού, τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού, τώρα ημέρα σωτηρίας·» Β΄ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 6:2

«Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν· ο λόγος, τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα·» ΙΩΑΝΝΗΣ 12:48

Μη ξεχνάς ποτέ ότι κάποια στιγμή θα λογοδοτήσεις μπροστά στο θρόνο του Θεού. Κάθε στιγμή της ζωής σου σε κάνει πιο συνειδητό άνθρωπο και σταθμίζει τις επιλογές σου. Θ΄αναγκαστείς μάλιστα να λογοδοτήσεις ακόμα και γι΄αυτό το κείμενο που διαβάζεις τώρα, εφόσον εμπεριέχει το λόγο του Θεού, και θ΄ αποτελεί τεκμήριο, όταν θα δικαστείς.
Μη είσαι τόσο ανόητος να σκέφτεσαι ότι είσαι σε θέση ν΄αναβάλεις την προσφορά του Θεού για λύτρωση –Δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος, αν σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα. Αντίκρισε τον ευατό σου και αναρωτήσου, πού βρίσκεσαι! 

«...Ούτω λέγει ΚΥΡΙΟΣ· Διάταξον περί του οίκου σου· επειδή αποθνήσκεις και δεν θέλεις ζήσει.» ΗΣΑΊ'ΑΣ 38:1 

Τίποτα πιο ανόητο δεν υπάρχει από την εικασία ότι μπορείς να περιμένεις κι άλλο ωσότου να μετανοήσεις, να βαφτιστείς και να λάβεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ακόμη μια φορά: ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΩΣ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΟΥ ΜΕΡΑ. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή σου δίνεται μια τελευταία ευκαιρία, την οποία μπορείς να εκμεταλλευτείς για να βρεις τη λύτρωση μέχρι τη στιγμή που θα Τον αντικρίσεις γονυπετής. Ο Ιησούς μίλησε για εκείνον τον πλούσιο άντρα, ο οποίος αφελώς πίστευε ότι έχει ακόμη καιρό μπροστά του και επαναπαύτηκε. Στο τέλος διαψεύστηκε.

«Είπε δε προς αυτόν ο Θεός· Άφρον, ταύτην την νύκτα την ψυχήν σου απαιτούσιν από σού· όσα δε ητοίμασας, τίνος θέλουσιν είσθαι; Ούτω θέλει είσθαι όστις θησαυρίζει εις εαυτόν και δεν πλουτεί εις Θεόν.» ΛΟΥΚΑΣ 12:20-21

Η στιγμή έρχετα σίγουρα, όπου ο Θεός θα σου επιτρέψει την τελευταία σου ανάσα και δε θα έχεις ξανά την ευκαιρία να μετανοήσεις για τα αμαρτήματά σου, και να λυτρωθείς στο όνομα του Ιησού Χριστού. Εαν δε μετανοήσεις τότε θα είσαι καταδικασμένος να καίγεσαι στην πυρά της κόλασης: Αυτός είναι ο αμετάκλητος νόμος του Θεού. Ο Θεός επιθυμεί να σε σώσει και σου ζητά τώρα να μετανοήσεις και να πιστέψεις το λόγο Του:

«Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον.» ΙΩΑΝΝΗΣ 3:16 

Αυτή είναι η επιλογή! Η δική σου επιλογή! Να κάνεις τη θέληση του Θεού  (ΠΡΑΞΕΙΣ 2:38)

«Όστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή, όστις όμως ΑΠΙΣΤΗΣΗ ΘΕΛΕΙ ΚΑΤΑΚΡΙΘΗ.» ΜΑΡΚΟΣ 16:16

«Διαμαρτύρομαι προς εσάς σήμερον τον ουρανόν και την γην, ότι έθεσα ενώπιόν σας την ζωήν και τον θάνατον, την ευλογίαν και την κατάραν· διά τούτο εκλέξατε την ζωήν, διά να ζήτε συ και το σπέρμα σου·» ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 30:19

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΟΥ ΝΑ ΛΥΤΡΩΘΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΘΕΟΥ – ΜΕΤΑΝΟΗΣΕ ΤΩΡΑ- ΣΤΡΕΨΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ.

EΧΕΙΣ ΗΔΗ ΑΡΓΗΣΕΙ!!!

Συγκεντρώνονται από Pentecost Revival Centre, Βαλλαρατ,Αυστραλία, περίπου 1968-1972.