Αμαρτία και Κρίση

H κρίση του Θεού σχετικά με αυτό το αμαρτωλό κόσμο

Αυτή η σελίδα περιλαμβάνει μια λίστα σεξουαλικών αμαρτημάτων. Η στάση του Θεού σε κάθε μορφή σεξουαλικής ανηθικότητας αποκαλύπτεται μέσα από παραδείγματα αυτού του κόσμου. Οι γραφές προειδοποιούν ότι ο Θεός θα κρίνει εκείνους που δεν υπακούνε στον Λόγο Του και δεν επιστρέφουν από την ανηθικότητα τους.