Ένα απόσπασμα από George Müller

«Υπήρξε μια μέρα, όταν πέθανα, πέθανα εντελώς, πέθανα στον George Müller και τις απόψεις, τις προτιμήσεις του, γούστα και βούληση, έχω πεθάνει στον κόσμο, την έγκριση του ή την δυσπιστία του, πέθανα για την έγκριση ή την κατηγορια ακόμη και από τους αδελφούς μου και τους φίλους, και από τότε έχω σπουδάσει Μ Ο Ν Ο για να δείξω τον εαυτό μου που εγκρίθηκε από το Θεό.»