Το Αγίο Πνεύμα

Τι λέει η Βίβλος για το Άγιο Πνεύμα;

 «Τι λέει η Βίβλος σχετικά με το Άγιο Πνεύμα» είναι σύγραμμα με γραφές, οι οποίες περιγράφουν τον τρόπο βάφτισης στο Άγιο Πνεύμα της Βίβλου. Αυτό το σύγραμμα εξηγεί επίσης τόσο το ρόλο του Άγιου Πνεύματος όσο και την αναγκαιότητα να εκπληρωθείς πνευματικά με τη μορφή της γλωσσολαλίας σε άλλες γλώσσες.

Η απόδειξη της βάφτισης είναι το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος με τη μορφή πύρινων γλωσσών

 Αυτό το σύγραμμα καταδείχνει σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες με ποιον τρόπο διεξάγεται η βάφτιση. Θα γίνει κατανοητό ότι το φαινόμενο της γλωσσολαλίας αποτελεί το σημάδι της Αγίας Γραφής σχετικά με την ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Επεξηγεί, επίσης, για ποιο λόγο είναι αναγκαίο να εκπληρώνεται κανείς με το Άγιο Πνεύμα, ώστε αυτό να δύναται να του δίνει την απαραίτητη στήριξη, με σκοπό να διάγει έναν αδιάβλητο χριστιανικό βίο. Διαβάστε παρακάτω