Yoga är en andlig förförelse

William - Fife, Skottland

Foto på William

 

Syftet med detta korta vittnesbörd är att visa att yoga är en andlig villfarelse.

Om du tror att du kan utöva yoga bara för fysisk träning och inte påverkas av dess andliga sida, har du fel. Du har fel om du tror på alla webbsidor och lärare i västvärlden som förklarar att yoga bara är en ofarlig fysisk träning. 

Bibeln varnar för en sådan andlig förförelse: “Men Anden säger uttryckligen att i de sista tiderna skall somliga avfalla från tron och hålla sig till villoandar och onda andars läror” (1 TIMOTEUSBREVET 4:1).

Av egen erfarenhet är jag övertygad om att yoga är en av dessa läror Gud uttryckligen varnar om i ovanstående bibelvers. Jag började med yoga vid sexton års ålder och tränade en till två timmar varje dag. Det verkade stärka min kropp och förbättra min flexibilitet. Vid arton års ålder, började jag gå in på djupet (jag var arbetslös vid den tiden) och utövade yoga ungefär fyra till sex timmar dagligen. Jag var övertygad om att yoga upplyste min egen andliga intelligens och förbättrade min fysiska kondition. Jag skulle kraftigt ha förnekat att det finns något religiöst i yoga eller att jag på något sätt påverkats av de andliga eller religiösa aspekterna av yoga. Följande är varför jag tänker annorlunda i dag.

Yogans rötter

Låt oss ta en liten titt på yogaträdets rötter - och även lukta på några av dess frukter - för Kristus uttryckte det väl i MATTEUSEVANGELIET 7:16Av deras frukt skall ni känna dem.

Det var Herren Krishna (en av hinduernas många miljoner gudar), i Bhagavad Gita, som introducerade yogaritualen som ett sätt att uppnå förening med universum. Yoga på sanskrit betyder egentligen "union" eller "sammankoppla", och har som mål till att få till stånd en förening av den mänskliga anden med universums ande. Men den djupare innebörden är en andlig separation från den fysiska illusionen av livet.

Jag är övertygad om att yoga är en av de villoläror Gud uttryckligen varnar för...

En stor del av den hinduiska undervisningen är att denna värld och allt vi ser är inget annat än en illusion.

Ironiskt nog, medan yoga i väst oftare marknadsförs som ett sätt att uppnå hälsa och ett bättre sätt att leva, uppfattas yoga i öst, där den har sitt ursprung, mer öppet som ett sätt att .

I hinduiska och buddhistiska skrifter beskrivs yoga som det enda säkra sättet att undkomma den ändlösa cykeln av reinkarnation och karmalagarna, och därmed göra det möjligt att nå den hinduiska uppfattningen om himlen (som heter "Moksha") - eller för att använda den buddhistiska lärans terminologi, för att återgå till den Buddistiska tomheten (som kallas "Sunyata") - där idén om att det är ett sätt att dö når sin fulländning.

Moksha ska enligt de flesta hinduiska skolor förstås som ett stadium "som är utöver att vara", medan "Sunyata" helt enkelt betyder tomhet. Båda dessa har förstörelsen av jaget som sitt mål.

Med andra ord var det ursprungligen av MYCKET andliga och religiösa skäl som fysiska övningar och positioner ("asanas"), tillsammans med andningstekniker ("pranayama"), och meditation ("dhyana") utvecklades. Bhagavad-Gita vittnar om det i fler än 50 verser, och det är därför svårt att inte klassificera Bhagavad –Gita som en guide till den hinduiska religionen.1

Hur yoga blev populärt i västvärlden

Fastän yoga har varit känt i väst sedan före Kristus, och har utövats i öst i nästan 3000 år, blev det inte populärt i västvärlden förrän i samband med den explosionsartade spridningen av drogkulturen på 60-talet och uppkomsten av vissa musikstilar.

Många som använder psykedeliska droger var (och är än idag) lockade till något som erbjuder ett utvidgat medvetande, eller en förändring av den upplevda verkligheten.

Det var på grund av denna västvärldens förändrade (drog) kultur som många hinduiska missionärer (bland andra andliga ledare som introducerade nya religioner) sakta insåg att genom de nya psykedeliska upplevelserna började väst nu reflektera över det transcendentala, eller icke-fysiska verkligheter som den tidigare hade varit ovetande om, eller helt enkelt valt att ignorera.  Utveckling av medvetandet, eller olika nivåer av medvetande, samt ett sökande efter andlighet utan att begränsas av religion blev plötsligt populärt, och allt som erbjöd nya upplevelser var eftertraktat med stort intresse. Mycket få frågor ställdes om ursprunget och källan till dessa nya erfarenheter.

Därför blev en gammal österländsk religion införd gradvis i västvärlden med hjälp av yoga.

En av lögnerna idag

Ett slag av yoga kallas Hatha Yoga och det är förmodligen vad de flesta människor i västvärlden förknippar med ordet "yoga" - de tror att det praktiseras endast för mental och fysisk hälsa.2

Vissa yogaställningar är inte så harmlösa som de verkar, utan har ett ockult ursprung, som t.ex. "kobran", som vanligtvis följs av "solhälsningen" - och "berget". Dessa är alla ställningar utformade för att välkomna hinduiska gudar.

I "Hatha Yoga Pradipika" står det följande i första kapitlet:

Hälsningar till Shiva, som undervisade i konsten om Hatha Yoga. Det är aspirantens trappsteg till höjderna av Raja Yoga ... Yogi Svatmarama ... förklarar konsten om hatha av en anledning - Raja Yoga.

Så här ser vi tydligt att Hatha Yoga utformades särskilt för att leda utövaren in på Raja Yoga. Raja Yoga däremot är främst riktad mot träning av sinnet genom meditation.

Shiva kallas också för Förstöraren (av det onda) eller Yogeshwara (Herre över Yogis). Shivas gemål är Devi, eller Kali, dödsgudinnan.

Därför är iden om att Hatha Yoga ”bara är fysiskt träning” en förvrängning av sanningen (med andra ord, en ren lögn) och väcker frågan "Varför behöver man dölja det eller förvirra begreppen?"

Det kan naturligtvis ifrågasättas att något rent fysiskt kan ha andliga konsekvenser. Man behöver bara se på sådana saker som ouijabord, tarotkort, astrologiska symboler och tecken och tycka att de verkar harmlösa men, precis som med yoga, har de en ide kopplad till dem, vilket är det huvudsakliga problemet.

Ouijabord, tarotkort, astrologiska symboler och tecken kan verka vara harmlösa men, precis som med yoga, har de en idé kopplad till dem

Ett ytterligare exempel som visar på hur något fysiskt kan ha andliga följder finns i berättelsen om Edens lustgård. För i Första Mosebokens tredje kapitel presenteras vi för Guds och mänskligheten fiende, som ger Adams hustru, Eva, idén att genom att göra något rent fysiskt (dvs. äta från frukten av kunskapens träd) så skulle hon inte bara få en kolossal andlig välsignelse, utan skulle även leva för evigt och blir som en gud.

Det verkliga resultatet av denna handling var att Adam och Eva kastades ut från Eden och syndafallet var ett faktum. Ända sedan dess har människan försökt att smyga sig tillbaka till paradiset genom att hoppa över staketet så att säga (med droger och mystik).

Karma & reinkarnation

Yoga utformades specifikt som ett sätt att undanfly den eviga cykeln av död och återfödelser i reinkarnation - ("...yogans eld bränner all karma", Kundalini yoga, av Sri Swami Sivananda).

Själva karmabegreppet diskuteras mycket mellan de olika hinduiska grenarna. Ibland hävdas det att det inte är så strikt, att det inte alltid kommer att ske i det här livet, att det kanske inte kommer att ske under flera liv, och en del anser karma vara en mycket rättvis lag, eftersom den kräver lika vedergällning (väldigt likt öga för öga). I vilket fall som helst är det som en "lag" mycket opersonlig och känner därför inget medlidande och accepterar inga förmildrande omständigheter.

Om det är en lag som kräver lika vedergällning, då måste följande sekvens av händelser ske:

Om jag stjäl från någon - kommer jag att få något stulet från mig, i det här livet eller nästa. Det innebär att någon annan kommer att ta rollen som tjuv (nr. 2). Vilket innebär att tjuv nr. 2 kommer att få något stulet från honom, i detta livet eller nästa. Det innebär att någon annan kommer att ta rollen som tjuv (nr. 3) ... .och så snurrar hjulet för evigt.

Kommer man att komma ihåg vad det var man gjorde fel? De som tror på reinkarnation kommer att svara "i det undermedvetna", men hur kan jag ändra på mig om det är inlåst i mitt undermedvetna? Hur kan jag lära mig av det?

Reinkarnation, som kom till för att hjälpa oss att arbeta bort dåligt karma, kan verka både uppåt eller nedåt - vilket innebär att jag kan återfödas som ett djur eller till och med en grönsak (naturligtvis är de olika hinduistiska grenarna oense också om detta).

I grund och botten ges jag otaliga chanser, i syfte att nå en himmel där min personlighet sedan förstörs.

För att ytterligare undersöka detta, kan vi till exempel ta en sådan person som Pol Pot (ledare för den kambodjanska kommunistiska rörelsen som kallades Röda Khmererna) - ansvarig för dödandet av mellan 1,7 till 2,5 miljoner människor.

För att arbeta bort sin dåliga karma måste han delta i ett minimum av 1,5 miljoner påföljande liv - reinkarnationer (det är om man bortser från de tortyroffer vars liv han också förstörde).

Idén om karma går dock så långt att vissa troende inte vill hjälpa andra människor – eftersom man oavsiktligt kan hjälpa någon som har problem på grund av dåligt karma, och som håller på med att arbeta bort det - och genom att hjälpa dem tar du bort deras chans att arbeta bort det.

Idén om karma går dock så långt att vissa troende inte vill hjälpa andra människor...

Allt detta står naturligtvis i total motsättning till Guds ord - som det beskrivs i HEBRÉERBREVET 9:27 - "Och såsom det är människorna förelagt att en gång dö och sedan dömas."

Är det inte en konstig situation att i Indien, där undervisningen av karma och reinkarnation har levt längre än någon annanstans i världen, att den ekonomiska utvecklingen där bara föder fram sociala orättvisor och att fattigdom, svält och fruktansvärdt lidande bara fortsätter att öka?

Yogans personliga resultat - uppvaknande av Kundalini

Det kan vara sant att asanas (ställningar) och även kanske pranayama (andning) kan ha positiva hälsoeffekter, men det slutliga målet i yoga är något mycket mer fördärvligt. Det är väldigt få västerländska yogalärare som faktiskt berör denna aspekt av yoga - men enligt de urgamla texterna, är det verkligen det som är främsta syftet – avsikten med asanas och pranayama är att verkligen producera uppvaknandet till det som kallas "kundalini-kraften", som vi får lära oss är en orm ringlad runt basen av ryggraden.

När denna orm väcks förflyttar den sig uppåt genom kroppen, genom "chakran" (de så kallade energicentra) och när den når "kronchakrat" (eller toppen av huvudet) kommer den att explodera ut i den så kallade "tusenkronbladiga lotusblomman".

Detta är när den verkliga faran börjar, och från och med denna tidpunkt är det för många människor nästan omöjligt att återvända till någon form av normalitet. De urgamla texterna inkluderar faktiskt en varning om detta, men de flesta västerländska lärare är antingen okunniga om det, och samtidigt medvetna om de stora intäkter som yoga kan ta in, eller är de faktiskt själva bedragna och leder villigt in personer på en mycket farlig väg.

Den schweiziska ockultisten Carl Jung kallade det i sin bok “The Collected Works of CG Jung" - för "ett med avsikt framkallat psykotiskt tillstånd". Nuförtiden, om någon avliktligt skulle framkalla ett psykotiskt tillstånd i sig själv, skulle det, i de flesta samhällen, leda till inkoppling av polismyndigheten och intagning på mentalsjukhus.

Jag själv kom mycket nära denna punkt. När jag hade praktiserat yoga intensivt (fyra till sex timmar om dagen) i ungefär ett år, började jag känna mig väldigt deprimerad och nervös, men eftersom jag inte kände till orsaken till denna depression, fortsatte jag att utöva yoga som ett sätt att fylla min dag.

En dag när jag var djupt inne i pranayama och meditation, exploderade något i mitt sinne, och mitt samvete blev vitt. Plötsligt fanns det levande varelser i vita kläder bredvid mig (bara i ögonvrån, i det perifera seendet), som sa att de skulle visa mig ett nytt liv om jag bara fortsatte med yoga.

En dag när jag var djupt inne i pranayama och meditation, exploderade något i mitt sinne...

Jag gillade inte det något vidare och förstod inte vad som höll på att hända. Det hade heller inte nämnts något om sådana här manifestationer i böckerna som jag hade läst, så jag slutade. Jag hölls då kvar i ett slags halvmedvetet tillstånd (liknande den punkt man når strax före eller efter en LSD-resa), och jag var dessutom mycket medveten om vad jag bara kan beskriva som en spricka i tillvarons verklighet.

Jag fortsatte med mitt asanas / pranayama igen nästa dag och inom bara några minuter var dessa andliga varelser tillbaka, med samma råd. De insisterade på att jag skulle lyssna på dem. Det fanns nu också en förnimbar ilska hos dem, eftersom jag medvetet hade avvisat dem genom att avbryta sessionen dagen innan.

Jag avbröt igen och återvände aldrig till yoga. Men jag var alltid medveten om att dessa andliga varelser var arga på mig och jag fick ingen frid alls från och med då. Bara genom berusad glömska eller droger kunde jag hitta någon typ av frid.

Vad gör man åt det?

Det kanske inte har gått så illa för dig, men var medveten om – att om du utövar yoga utövar du hinduism; och ju mer du gör det, desto mer öppnar du dig för den dess andliga sida. Tusentals andra har upplevt mycket liknande saker när de utövat yoga. Det är inte alla som har blivit så lyckligt lottade med att bli befriade från detta – många har blivit galna, eller till och med drivna till att göra självmord.3

Det var när saker och ting började gå fel i mitt liv som jag mötte en kristen person och började gå till kristna möten (eller mer av den anledningen att de åt mycket god mat). På mitt andra möte erbjöds jag möjligheten att verkligen hitta och uppleva Gud.

Jag tog emot den Helige Ande inom bara sekunder efter handpåläggning, såsom det beskrivs av Apostlarna i Aplostlagärningarna. Så snart som jag fått denna gåva, som ges gratis, från Gud, fick jag verklig frid. Rösterna och trycket lämnade mig och byttes ut av glädje och inskikt nästa omedelbart. Det svarta som hade följt mig överallt (det som var “sprickan i verkligheten”) försvann också.

Mitt liv har förändrats drastiskt sedan dess. Istället för att hela tiden fokusera mig på mig själv, försöker jag bry mig om andra människor. Istället för mina försök att hitta självförverkligande genom yoga, fann jag frid. Yoga är ett mycket själviskt sätt att leva, som ändå inte producerar de resultat man hoppas på. I själva verket är det en lögn och för bara fördärv med sig. Hur sanna är inte Kristi ord i MATTEUSEVANGELIET 16:25Ty den som vill bevara sitt liv, skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, skall finna det.

Så många människor försöker “bevara sina liv” (fylla tomheten i sina liv) genom att göra alla möjliga saker, inklusive yoga, men tomheten kommer aldrig att fyllas – det kommer att sluta med att de mister sin eviga själ.

Vi lever bara en gång och medan vi är här i detta livet, måste vi följa Jesu exempel som det beskrivs i Bibeln. När vi dör, "måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort under sitt jordiska liv*, vare sig det är gott eller ont." (* ordagrann översättning: genom kroppen) - 2 KORINTIERBREVET 5:10. De som är pånyttfödda genom att ha fått den Helige Ande och döpta genom full nedsänkning, och som har gett sina liv för att följa Kristus, får komma in i det eviga själarnas paradis, där endast kärlek, glädje och frid bor, i en personlig gemenskap med Jesus Kristus. Syndaren och den som gör uppror mot Gud kommer att tas bort från Hans närvaro efter domen, och bli placerad på en plats av evig plåga.

Du måste göra ditt val: Vill du följa Shiva (vilken lärde ut “konsten” av Hatha Yoga) som också kallas för Förstöraren – eller Kristus, som kom för att hela och rädda, och som har bevisat genom Sitt liv, Sin död och uppståndelse att Han är Herre och att Han älskar oss utan att vi har gjort något för att förtjäna det.

...Vill du följa Shiva ... som också kallas Förstöraren - eller Kristus

Yoga är inte bara harmlös fysisk träning, det öppnar dörren till demoniska krafter. På vilken sida vill du stå till sist? Djävulens eller Kristi? Konsekvenserna är allvarligare än du kanske tror.

JOHANNESEVANGELIET 10:10 - "Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och förgöra. Jag har kommit för att de skall ha liv och ha det i överflöd."

Och hur ger Jesus Kristus oss detta liv av överflöd?

JOHANNESEVANGELIET 3:5 - "Jesus svarade: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om inte en människa blir född av vatten och Ande, kan hon inte komma in i Guds rike."

av William Downs, Newburgh, Skottland, onsdagen den 21:a april, 2010

  • 1. Man behöver bara läsa böckerna av E.A Wilder-Smith (The Cause and Cure of the Drug Epidemic and The Drug Users) eller Charles T. Tart, 'The End of Materialism - How Evidence of the Paranormal is Bringing Science and Spirit Together or Altered States of Consciousness' för att bättre förstå dessa samband.

    Att explosionen av drogkulturen på 60-talet var en mycket noggrannt planerad verksamhet är inte känt för allmänheten. Själva påståendet kan i sig vara ett samtalsämne för timmar av diskussion och tillhör kanske olyckligtvis konspirationsteoriernas kategori – men, de flesta människor som har något som helst intresse i dessa frågor är medvetna om de LSD-experiment som utfördes inom vissa regeringsorgan i USA – vilka påbörjades på 50-talet med Projekt MKULTRA. (The Search for the Manchurian Candidate: The CIA and Mind Control, av John Marks, och även Acid Dreams: The Complete Social History of LSD: The CIA, the Sixties, and Beyond, av Martin A. Lee)

  • 2. Hatha Yoga används i grunden för att beskriva alla sorters fysiskt praktiserande av yoga. Yoga har åtta grenar, varav inom endast en, asana, man gör yogaställningar. När man gör lyengar, är det hatha yoga; när man gör ashtang, är det också hatha yoga. Därför kan “Hatha yoga” användas synonymt med bara “yoga”.
  • 3. Titta t.ex. på filmen “Gods of the New Age” i vilken yogalärare i detalj beskriver precis det som jag beskrivit ovan.

Post new comment