Min son helad från epilepsi

Concetta - Rom, Italien

Foto på Concetta

Under min son Benjamins födelse uppstod komplikationer och han hjärna fick inte tillräckligt med syre. När jag först såg honom var hans hud blå. Han togs in på ett speciellt sjukhus där han stannade under de första veckorna. När han var fyra, sade en barnskötare till mig att något var fel med honom, eftersom han inte reagerade när de talade med honom. De rådde mig att ta honom till en läkare, vilket jag gjorde.

På sjukhuset undersökte de honom och upptäckte att han hade epilepsi. Följden blev att de skrev ut många mediciner till honom. När han blev äldre och gick i skolan blev det värre, och när han fick anfall sjönk kroppstemperaturen till under 36°C och han kände sig sjuk. När jag blev kristen hörde jag att Gud helar människor genom Jesus, och att Han kan hela människor även idag. Jag bad att om denne Gud verkligen existerade, så skulle han fullständigt hela min son. I den stunden visste jag i mitt hjärta att Benjamin skulle bli helad.

Ett år senare åkte jag till vår församlings årliga huvudmöte i Cornwall, tillsammans med mina barn. En kväll var det ett helandemöte där man kunde be om förbön från pastorerna. Jag tog tillfället i akt och bad om förbön för min son. Pastorn lade händerna på honom och bad att han aldrig mer skulle få ett epileptiskt anfall. Sedan den dagen har han inte haft något anfall, och behöver inte längre ta några mediciner!

När vi kom hem från Cornwall gick vi till läkaren för att bekräfta helandet. Läkaren kunde inte tro sina ögon. Han sade att det inte längre fanns några tecken på epilepsi! Min son har varit helt fri från anfall sedan han fick förbön. Det var det bästa beviset för mig på att Bibeln är sann.

"Ty jag är HERREN, din läkare" (2 MOSEBOKEN 15:26).

I Kristi kärlek, Concetta

Post new comment