Helad från cancer genom tro och näringsrik kost

Gill - St. Albans, England

Foto på Gill

Hej,

Jag heter Gill. I februari 2013 gick jag till min läkare på en kontroll eftersom jag i ett par månader hade lidit av lätta blödningar och smärtor i livmodern. När jag beskrev mina symptom förstod läkaren att det var något allvarligt fel med mig och remitterade mig till ett sjukhus för kolposkopi. Specialisten som utförde undersökningen upptäckte att jag hade en tumör som växte på livmoderhalsen och sa genast till mig att det såg ut som cancer. Som ni kan förstå blev jag väldigt chockad och rädd och många tankar gick genom mitt huvud. På vägen hem från sjukhuset bad jag Herren om styrka, ledning och helande och kunde känna hur jag blev lugnare och kände Guds frid inom mig. Det blev mitt sätt att leva de följande veckorna – att be och läsa Bibeln för att få ledning. Samtidigt visste jag att många i vår församling dagligen bad för mig och visade mycket kärlek och stöd på ett andligt och praktiskt vis. En bibelvers som ledde mig genom mina svåra stunder och verkligen hjälpte mig var:

“Ty Gud har inte gett oss fruktans ande utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande.” (2 TIMOTEUSBREVET 1:7)

När jag gick till sjukhuset för att få reda på resultatet av kolposkopiundersökningen, kände jag mig lugn och kunde känna Guds närvaro. I och med att jag visste att Gud var med mig, blev jag inte chockad när jag fick diagnosen cancer på livmoderhalsen. Doktorn och sköterskorna som var med mig blev förvånade över hur lugnt jag tog beskedet.  Eftersom jag är mor till fyra unga pojkar fick jag snabbt en besökstid bokad hos en specialistrådgivare. Varje gång jag gick till sjukhuset följde alltid en god vän med mig så att jag inte skulle behöva konfronteras med läkare och undersökningar ensam. En av mina böner var att Herren skulle ge mig en cancerrådgivare som inte skulle tvinga mig att genomgå en särskild behandling utan istället arbeta med mig och lyssna till mina önskemål.

Speciellt under den här tiden letade jag efter många bibelord som gav mig tröst och uppmuntran: 
“Herren är mitt ljus och min frälsning; för vem skulle jag frukta? Herren är mitt livs värn; för vem skulle jag rädas?” (PSALTAREN 27:1) 
“Kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er.”
(1 PETRUSBREVET 5:7)
“…Låt inte era hjärtan oroas och var inte rädda.” (JOHANNESEVANGELIET 14:27)
“Hela du mig, Herre, så varde jag helad; fräls mig du, så vardeR jag frälst. Ty du är mitt lov.” (JEREMIA 17:14)
“Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull; näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår bliva vi helade.” (JESAJA 53:5)

Så snart jag misstänkte att jag hade cancer började jag söka efter naturliga läkemedel och ändrade hela min diet efter det. Jag tror att denna förändring av diet, dvs att jag började dricka nypressad fruktjucie och äta näringsrika kosttillskott som man vet bekämpar cancer, stärkte mitt immunsystem och hjälpte mig att klara av all stress av att ofta åka till sjukhuset för undersökningar. 

Det tog bara några dagar efter min diagnos tills jag fick en remiss och besökte min rådgivare, som tog hand om mig och la upp en plan för min behandling. Prisa Herren. Gud svarade min bön och min rådgivare var “sänd av Gud”. Han bekräftade ännu en gång att jag hade cancer på livmoderhalsen och att en normal behandlingsplan skulle bestå av en operation följt av kemoterapi eller strålbehandling. Jag berättade för honom att jag var en Andefylld Kristen och att jag hade tro på att Gud skulle hela mig fullt ut och att jag inte ville ha varken kemoterapi eller strålbehandling. Samtidigt berättade jag för honom om alla naturliga läkemedel som jag tog och att jag ville fortsätta med det. Inte någon gång motsatte han sig min vilja utan var väldigt stöttande och uttryckte till och med att ”Jag vill att du ska trivas och vara belåten med den behandling du går igenom…”.  Det gav mig frid i mitt sinne och bekräftade för mig att Gud var med mig hela vägen.

Efter mycket bön beslutade jag mig för att genomgå en operation (en hysterektomi), men ingen annan medicinsk behandling. Min rådgivare hänvisade mig till olika specialister för undersökningar och MRT (magnetisk resonanstomografi). Jag hade fått en tid för operation i mitten av april och min rådgivare ville försäkra sig om att cancern inte hade spridit sig i kroppen. När jag togs in till operation gav Herren mig sköterskor och annan medicinsk personal som tog hand om mig, och lugnade och uppmuntrade mig att hålla blicken fäst mot Gud, särskilt när ingen från min familj eller mina vänner kunde vara med mig. Operationen blev väldigt lyckad och följande dag påpekade min rådgivare att jag såg frisk ut och undrade ifall jag fått en blodtransfusion eftersom jag inte såg blek ut. Senare sade min rådgivare, som även var kirurgen som opererade mig, att han blev mycket förvånad när han såg att tumören inte hade spridit sig och faktiskt var mycket mindre än vad röntgenbilderna hade visat. Eftersom jag valde att inte få någon ytterligare behandling tog han bort körtlarna som omgav tumören för att vara säker på att cancern var helt avlägsnad. Till sköterskornas och läkarnas förvåning återhämtade jag mig ovanligt snabbt och utan några komplikationer.

Ett par veckor efter operationen kallades vi in till min rådgivare igen för att få resultatet från biopsin från de borttagna körtlarna. Först då fick jag veta att bilderna hade visat att en skugga i lungorna och i bäckenet. Min rådgivare var helt förbluffad när han upptäckte att körtlarna var helt fria från cancer och hand trodde då att skuggan på lungorna inte hade något som helst att göra med cancern. Ytterligare en gång sa han hur förvånad han blev under operationen då han upptäckte hur ’liten’ tumören var eftersom han hade förväntat sig att se en mycket större tumör. Jag tror att Herren gjorde ett under och krympte tumören och helade cancern som lurade i mitt bäcken. För tillfället måste jag gå på kontroll var sjätte månad men jag har mottagit ett brev från sjukhuset där det står att det inte finns någon anledning att oroas för att cancern ska komma tillbaka! Jag kan bara lovprisa Herren och tacka Honom för hur Han drog mig närmare sig under denna svåra tid, delvis bärandes mig och samtidig gav Han mig en obeskrivlig försäkran om att allt skulle bli helt bra! 

Prisa Herren!

Jag vill tacka alla i min församling som stöttade mig och min familj på så många olika sätt under denna svåra tid! 

I Jesu Kärlek,
Gill