Botad från psykiska problem

Ralf - Perth, Skottland

Foto på Ralf

Jag heter Ralf och bor i Niederweimar, nära Marburg i Tyskland. När jag var barn läste jag ibland Bibeln och gick i kyrkan med min mormor. Då och då tänkte jag på frågor som hade att göra med Bibeln, men efter att min mormor dog tänkte jag inte mer på sådant.

När jag blev äldre blev jag intresserad av många olika saker. Jag gick ut mycket med mina vänner, och började dricka alkohol allt oftare. Med tiden blev jag mer och mer beroende av alkohol.

Jag hade flera misslyckade relationer och gick ofta igenom tider av depression. Jag studerade per korrespondens vid ett tekniskt universitet och hade stora svårigheter att koncentrera mig på grund av mitt alkoholproblem. En kort tid innan jag var tvungen att skriva mitt examensarbete beslutade jag mig för att helt och hållet sluta dricka alkohol. Ämnet som min avhandling handlade om ledde mig in på frågor om allmän formlära och om livets ursprung. Under denna tid köpte jag en Bibel och började att be och läsa Bibeln igen.

Vid den tiden inträffade två under i mitt liv, vilket jag förstod först senare. Det första undret hade att göra med min avhandling. Även om mina studier var tekniskt orienterade, ledde ämnet för min avhandling mig in på andliga frågor, medan mina studiekamrater huvudsakligen hade att göra med teknisk design och liknande. Det andra undret var att jag helt och hållet kunde sluta dricka alkohol. Jag hade försökt sluta många gånger innan utan att lyckas.

Efter att jag framgångsrikt slutfört mina studier var jag arbetslös. Till en början var jag glad över detta, eftersom jag inte visste vilket yrke jag skulle välja. Men tyvärr började jag läsa esoterisk litteratur och började praktisera en sorts självhypnos. På grund av detta började jag få övernaturliga förnimmelser och blev mentalt förvirrad. Jag hamnade till slut på ett psykiatriskt sjukhus där medicinerna som ordinerades gav mig biverkningar i form av kramper. Det var fruktansvärt.

Under de följande åren togs jag in på dessa sjukhus flera gånger. Man sade till mig att jag skulle behöva äta medicin resten av mitt liv om jag ville undvika dessa sjukhusvistelser. Jag började läsa Bibeln igen och söka efter svar för mitt liv. Jag förstod att jag, enligt Bibeln, måste bli döpt och bli av med min syndabörda. Medan jag hjälpte en bekant att renovera hennes lägenhet mötte jag två kristna från Christian Assemblies International. Ungefär en vecka senare gick jag och besökte diakonen i den lokala församlingsgruppen. Jag sade till honom att jag inte skulle gå hem innan jag blivit döpt. Kvällen innan detta, hade jag haft enorma ångestattacker och fruktade att jag skulle behöva tas in på psykiatriskt sjukhus igen. Jag låg på sängen och höll Bibeln som en skyddande sköld över min bröstkorg medan osynliga onda krafter arbetade i mitt rum. Endast min längtan att bli döpt följande dag gav mig mod att möta attackerna den kvällen. Så nästa dag omvände jag mig från alla mina synder och mottog den Helige Ande, och efteråt döptes jag i en sjö - Prisa Herren!

Jag har nu arbetat heltid i många år och tar ingen medicin alls. Jag är tacksam till Herren för mitt välbefinnande och njuter av ett mycket rikt och hälsosamt liv.

Prisa HERREN, i Hans kärlek, Ralf

Post new comment