Biblen i skolan!

Judith - Paris, Frankrike

Foto på Judith

Jag heter Judith och jag bor i en liten by ca 100 km sydöst om Paris. Jag skulle vilja berätta om vad som händer på min skola.

När jag var 11, bad jag att vi skulle få studera ämnet Bibeln på våra historielektioner. När läraren gav oss årsplanen, sa han att vi skulle studera Bibeln. Någon i klassen sa då att jag var en protestant (i Frankrike är de flesta katoliker), så läraren bad flera elever att ta med sig sina Biblar nästa lektion. Dagen efter blev jag glad över att se alla Biblar på katedern. Han tog upp min och lade märke till bibelverserna som var understrukna, och även några foton på mina vänner i församlingen. Han hade ett par frågor så jag gav honom några temablad om israeliterna. Under lektionerna undervisade han klassen om vem som är det sanna Israel idag.

Veckan efter hade vi ett prov på Bibeln och en av frågorna var "vem var David?" Så jag skrev hela Davids kronologi. När vi fick tillbaka provet märkte jag att läraren hade skrivit "för mycket kunskap" överst på bladet. När jag frågade honom varför, förklarade han för mig att jag helt enkelt kunde ha skrivit "David var en kung"!

 

En tid senare blev läraren utbytt och jag bad igen att vi kunde studera Bibeln i skolan. Jag märket att historieläraren ofta refererade till saker från Bibeln. Nu skall vi lära oss om protestanternas historia, och han är mycket förvånad över all kunskap jag har om det ämnet. Jag ber och vet i mitt hjärta att min nya historielärare skall bli frälst!

PRISA HERREN för all undervisning vi har i vår församling!

Judith

Post new comment