Befriad från droger


Jag experimenterade med olika uppåttjack (amfetaminer), nedåttjack (lugnande medel), trippar (L.S.D. och “magic mushrooms”), opium och kokain.  Jag fortsatte på detta sätt under de följande tio åren, med cannabis som min främsta kärlek. Jag märkte att mitt närminne att försämrades, och att mitt tal och min handstil blev slarviga, men jag var övertygad om att jag inte hade något drogproblem.  En dag frågade en vän mig om jag någonsin hade hört talas om Jesus Kristus... 

Post new comment