Befriad från 20-årigt missbruk av heroin och metadon

Sabine - München, Tyskland

Foto på Sabine

Ett nytt försök

På den tredje dagen började abstinenssymptomen. Jag befann mig i mina nya kristna vänners trevliga, ljusa och rena lägenhet, omgiven av en grupp människor som trodde att Jesus kunde hjälpa mig att övervinna mitt tjugoåriga beroende av heroin och metadon. Likt många andra missbrukare hade jag försökt att sluta åtskilliga gånger. Jag hade försökt med heroinsubstitut som kodein och metadon, men dessa bara ökade mitt beroende. Jag hade försökt med att abrupt sluta ta droger ("cold turkey") massor av gånger, varav fem gånger under professionell observation på sjukhus. Ingenting kunde hålla mig borta från droger. När min läkare klassificerade mitt fall som hopplöst, visste jag att jag skulle dö i mitt missbruk, precis som många av mina vänner hade gjort före mig.

Men då mötte jag Franz och hans kristna vänner, som talade om för mig att Gud kan hjälpa, och att Jesus vill och kan befria människor från alla slags onda makter – till och med i vår tid! Jag trodde på vad de sade, att Jesus skulle ta bort alla smärtor, och jag bestämde mig för att försöka. Så här var vi nu - en liten grupp av kristna människor fulla av tro, och jag - tillsammans i en lägenhet för att be Gud förverkliga det sista uns av hopp jag hade. Och under de första två dagarna gick det jättebra!

Sedan började agitationen - begäret och de fysiska smärtorna som bara en drogmissbrukare kan förstå. Vi bad. Vi sjöng. Vi gymnastiserade. Vi gick på promenader i friska luften. Till slut blev det svårt att röra på kroppen. Det fanns inget som verkligen hjälpte. Jag hade trott att situationen skulle gå över om vi bara bad tillsammans, men så fungerade det inte. Jag visste att mina vänner hade metadonet och jag ville ha det. Jag bad dem att ge mig det, jag vädjade; de ville att jag skulle hålla ut. Flykt. Jag hade fortfarande ett hemligt litet lager sparat i mitt kylskåp hemma. Jag tänkte att jag måste åka hem nu och ta en taxi dit omedelbart. Abstinenssymptomen var mig allt för välkända, och jag visste att jag helt enkelt inte kunde klara att gå igenom dem igen. Jag var ett fullständigt misslyckande och jag visste det. Kanske hade jag inte tillräckligt med tro? Kanske hade jag syndat för mycket? Kanske Gud inte hade kraft nog att bryta ett sådant kraftigt vanebildande missbruk som metadon? Mina vänner försökte övertala mig att inte göra det - att inte ge upp - men de visste att de i slutändan inte kunde tvinga mig. Peter gick till nedervåningen för att hämta metadonet. Det fanns verkligen inget hopp.

Ett hopplöst fall

En läkare klassificerar en patient som ett hopplöst fall endast efter en mycket lång karriär av drogmissbruk, och jag var ett perfekt exempel på det. Vid 13 års ålder, av ren nyfikenhet, började jag röka cigaretter och sedan hash. Jag ville tillhöra en speciell grupp av ungdomar där jag bodde (Bayern) – punkare, gothiska personer och andra. Vi lyssnade på New Wave och gothisk musik och gick på disco där vi drack och puffade marijuana tills vi kräktes. Under denna tid flyttade jag hemifrån. Jag flyttade in hos min mormor, som var gammal och inte kunde ta hand om sig själv längre, och tog hand om henne. På detta sätt fick jag mer frihet och kunde stanna ute natt efter natt.

Efter några månader var jag beroende av heroin

När jag var 15 år började jag med speed och LSD som jag fick av en vän. Under dagarna var jag den väluppfostrade dottern som studerade och klarade av den slutliga examen i skolan väl, men på kvällarna var jag häftig och vild, en ‘gothisk brud‘. Vid 17 års ålder provade jag heroin för första gången och även kokain, vilket jag därefter tog ofta. Jag rökte marijuana och fortsatte förstås att dricka alkohol. Hemma i mina föräldrars hem ökade problemen. Där var gräl och slagsmål. De oupphörliga konflikterna gjorde mig mycket olycklig, och mina betyg började bli sämre. För att komma ur denna situation började jag ta olika sorters sömnmedel och tabletter mot depression, till exempel Rohypnol, Medinox, och Remedacen. Efter examen började jag praktisera inom socialvården där jag hjälpte handikappade personer. Samtidigt försjönk jag mer in i drogmissbruket och tog stark narkotika nästan varje veckoslut. Efter några månader var jag beroende av heroin. Min vän och jag åkte till Zürich, där vi lade upp ett lager, och från den tidpunkten injicerade jag heroin dagligen.

Gravid och drogberoende

Mitt dagliga liv kretsade kring att få tag på mer narkotika. Jag till och med reste till olika städer i Europa för att få tag på droger. Nästan alla mina vänner från den tidigare gothiska kretsen blev heroinmissbrukare. Mina systrar var chockerade eftersom jag för det mesta var oemottaglig för deras försök att hjälpa mig. När jag inte hade pengar fick jag rätt ofta abstinenssymptom, vilket förstås var extremt obehagligt. Jag försökte att slutföra min praktik så gott jag kunde och efter det påbörjade jag en högskoleutbildning till hälsoundervisningsterapeut.

Det var under denna tid jag lärde känna min pojkvän. Han missbrukade inte droger och tyckte inte om att jag tog dem. Vi påbörjade drogrehabilitering, men det misslyckades. Min pojkvän blev så besviken att han lämnade mig. Men under tiden hade jag blivit gravid. På grund av drogerna ville min pojkvän att jag skulle göra abort. Med hjälp av kodein lyckades jag under de följande tre månaderna avvänja mig ner till noll. (Kodein är en opiat som läkare skriver ut till missbrukare för att hjälpa dem.) Icke desto mindre började jag med drogerna igen under graviditeten och hoppade av min utbildning.

En vecka efter att min välskapta dotter föddes lämnade jag sjukhuset. De följande tre månaderna lyckades jag hålla mig drogfri. Min dotter hade fört med sig glädje i mitt liv, någonting att leva för. Det var en ny start. Sedan kom det första återfallet.

Det var en ny start – sedan kom första återfallet

Frestelsen att ta droger igen var helt enkelt för stark. Efter ett par månader var jag igen helt beroende av heroin. Jag gick till doktorn för att få kodein. Men det räckte inte längre med bara kodein för mig, så jag tog heroin också. Situationen var nu på många sätt svårare än innan, eftersom jag alltid hade min baby med mig, och jag önskade ett helt annorlunda liv för henne. Därför påbörjade jag ett sjukhusbundet avgiftnings- och rehabiliteringsprogam. Efter en vecka på sjukhus med svåra abstinenssymptom, avbröt jag terapin och började omedelbart injicera heroin igen. Kort därefter, med hjälp av missbruksrådgivningen, gjorde jag ett andra försök och lades in på sjukhuset igen, men denna gång i Berlin. Denna gång blev jag tillfälligt helt ren, men började ändå ta droger igen kort därefter. På helgerna gick jag på technofester (ravefester) och tog cocktails med LSD, speed och ecstasy. För att komma ner från de tripperna, tog jag heroin och kodein. Detta var nu mitt andra misslyckade övervakade rehabiliteringsförsök. Jag ville inget mer än att sluta; men varken min egen viljestyrka eller professionell hjälp och inte heller kärleken till min lilla dotter kunde övervinna den krossande kraft som drogerna hade över mitt liv.

Den mörkaste timman

Icke desto mindre försökte jag få ordning på mitt liv och påbörjade en socialutbildning. Vid den tiden dog min mamma och jag blev helt beroende av heroin igen och drack mycket och regelbundet. Jag flyttade till München och fick ett fullständigt sammanbrott – jag hoppade av min utbildning och tog mer droger, fick problem med myndigheterna och var jämt ute i svängen. Till slut gick jag till doktorn och han satte mig på ett metadonprogram. Jag fick då detta substitut (14 ml per dag var mitt maximum) och tog samtidigt heroin, eftersom metadonet inte ger någon verklig “kick”. Under dessa år provade jag en annan terapi och lyckades vara drogfri i tre månader, men gled sedan tillbaka igen. Doktorn sade att det var ett flertal droger jag var beroende av och att jag var oemottaglig för terapi; gravt beroende – ett hopplöst fall. Jag trodde att jag skulle bli tvungen att ta droger resten av mitt liv. Jag var under ständigt inflytande av alkohol och tog piller – stora mängder av Diazepam (en medicin liknande valium). Diazepam är lugnande och avskärmar dig från omgivningen, eftersom omgivningen besvärar dig. Man mår “prima”, särskilt i kombination med alkohol.

Jag försökte ändå att leva mitt liv och ta hand om mitt barn. Läkarbesök (för att få metadonet) och att se på TV var det som huvudsakligen hände i mitt liv. Genom hela denna tid såg jag hur vänner och bekanta från kretsen av drogmissbrukare dog av överdoser av heroin eller Fentanyl (plåster). Jag hade aldrig trott att detta kunde hända mig. Liksom så många andra, trodde jag att jag skulle tillbringa resten av mitt liv med att ta metadon. Men många hade fel och dog, inte nödvändigtvis av metadon men på grund av andra droger och tabletter. Det stod klart för mig att utan en dramatisk förändring av mitt liv, var det bara en tidsfråga innan jag skulle möta samma öde.

Jag kämpade mot heroinberoendet genom många medgångar och motgångar, och jag lyckades slutligen bli fri från heroinet under några år. Dosen metadon var då så pass hög att heroin inte skulle ha haft någon effekt ändå. Så jag tog bara metadon, vilket är ännu mer vanebildande än heroin och mycket svårare att avvänja sig ifrån. För första gången lyckades jag slutföra en utbildning till bokförare och kunde arbeta deltid i ett litet revisionsföretag. 

Det var då som Gud lät Franz komma in i mitt liv.

Genom Franz lärde jag mig om Bibeln och fick nya vännerGenom Franz lärde jag mig om Bibeln och fick nya vänner

EN UTVÄG?

Franz är en hårt arbetande hantverkare och var kund till min tidigare chef. När jag upptäckte att min chef utnyttjade Franz ekonomiskt och lurade honom, kontaktade jag Franz och förklarade situationen. Vi båda gick då till polisen och rapporterade honom. Genom denna händelse fick jag lära känna Franz bättre och hörde att han var en kristen. Han inbjöd mig också till ett kristet möte. Jag gillade omedelbart den varma och positiva atmosfären och blev förbluffad av att höra om under som Gud fortfarande gör i våra dagar. Jag fick också höra om möjligheten att bli fri från drogmissbruk och beroende genom Guds kraft och läste vittnesbörden från Georg och Jessica, vilka också finns här på denna webbplats. Vid denna tid tog jag 13 ml metadon dagligen, drack och rökte mycket. Franz gav mig en Bibel och snart började jag läsa den och även be, och upptäckte att Gud verkade i mitt liv. Jag kände en inre längtan att ordna upp mitt liv med Gud, att bli befriad från synd och starta på nytt. Önskan att leva som en kristen växte inom mig. Jag läste i Bibeln att omvändelse från begågna synder är det första steget mot ett nytt liv. MATTEUSEVANGELIET 4:17 “Från den tiden började Jesus predika och säga: Omvänd er, ty himmelriket har kommit nära.”

Jag bekände mina överträdelser och synder för Gud och bad honom om förlåtelse. 1 JOHANNESBREVET 1:9, "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.”

Jag visste att dopet betydde en ny start, att det gamla livet dör och ett nytt börjar.

ROMARBREVET 6:4 “Vi är alltså begravda med honoom, genom dopet till döden, för att så som Kristus blev uppväckt från de döda genom Faderns härlighet, så skall också vi vandra i ett nytt liv.”

         Peter och Fabian döper mig       En ny skapelse!

Jag bad tillsammans med mina nya vänner i församlingen och jag mottog den Helige Ande. Det var mycket lättare än jag hade trott. När jag bad i mitt nya bönespråk, kände jag inget mer begär av alkohol eller cigaretter. Jag var helt och hållet fri från detta vanebildande begär. Jag var helt förbluffad över vad som hänt. Om jag skall vara ärlig hade jag inte ens velat ge upp dessa vanor.

Begäret efter alkohol och cigaretter var borta och kom aldrig tillbaka. Genom den Helige Ande fick jag en inre frid, vilket betydde en helt ny känsla, en stor lättnad och frigörelse som jag aldrig haft förut. Jag blev helt överraskad eftersom jag inte hade mycket tro, men Gud hade börjat visa mig att mitt nya liv inte var beroende av min egen styrka, vilja eller kapacitet, utan snarare på Hans. JOHANNESEVANGELIET 8:36, “Om nu Sonen gör er fria, så är ni verkligen fria.”

Det var mitt först stora under med Gud. Jag ville tala om för mina vänner i svängen om mina upplevelser – ingen av oss kunde ha trott att något sådant kunde hända. Jag döptes med en gång såsom Bibeln säger - under vatten. Det var en stor glädje och lättnad för mig att veta att jag hade frid med Gud och var på rätt spår – jag upplevde en verklig, god och varande lyckokänsla! Och denna gång var det inte som ett resultat av att ta droger! 2 KORINTIERBREVET 5:17, "Därför, om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, allt har blivit nytt.”

Jag hade trott att mitt drogberoende också skulle gå bort efter dopet. Men Gud hade en annan plan.

Kristus formas i mig

Till en början var allt underbart. Jag kunde glädja mig åt ett nytt liv med en inre känsla av lycka och frid. Jag träffade mina nya vänner regelbundet och de hjälpte mig praktisk och gav mig råd. Vi reste tillsammans och besökte andra platser i södra Tyskland och i Schweiz där jag blev mer förtrogen med livet i Kristus.

Tråkigt nog var jag fortfarande beroende av metadon. Under de följande sex månaderna minskade jag långsamt dosen metadon från 13 ml till 6 ml per dag. Det var verkligen svårt och fick till följd en hel del olika abstinensbesvär såsom fysisk smärta, sömnlöshet, orolighet, svaghet och svårigheter att koncentrera mig. Jag började också tvivla på att jag gått den rätta vägen och ibland ökade jag dosen igen. Det var en kamp! Å andra sidan fick det mig att läsa Bibeln mer, be mycket i Anden och jag gick till alla möten i församlingen. Gud verkade i mitt liv. GALATERBREVET 4:19, “Mina små barn, som jag än en gång föder med smärta, tills Kristus tar gestalt i er." Min dotter, som nu var 18, var glad men också skeptisk över förändringen i mig och undrade om det skulle bli en permanent förändring. Hon observerade mig noggrannt och kom med till våra möten. Jag blev mer och mer bevandrad i Guds vägar och nödvändigheten av att vända sig ifrån alla slags synder. Förutom detta lärde jag mig också att be Jesus om hjälp med alla steg vi tar på vår väg.

Djävulens kraft bruten

Mitt hem var fullt av många videor och DVDer med skräckfilmer, böcker om häxeri, magi och musik med tydligt antikristet innehåll. Dessa var en del av mitt dystra och ibland mycket mörka förgångna. Många inom drogvärlden tillbringar sin tid med mörka och ockulta saker. Vissa tror på Satanism eller till och med utövar det, andra hänger sig till dödsönskan, och många begår brott och illegala gärningar. Drogvärlden är en bottenlös avgrund full av ondska, förtvivlan... Gud gillar inte det ockulta eller magiska saker vilket du läser i till exempel APOSTLAGÄRNINGARNA 19:19-20. Detta bibelställe hjälpte mig mycket. Jag insåg att jag måste besluta mig. Med stor aptit för helande och ett nytt liv, kunde jag inte ha kvar saker i mitt liv som inte var goda i Guds ögon eller som inte ärade Honom.

Efter att jag förstört alla onda filmer, böcker, skivor och CDs och kastat dem i soporna, förändrades plötsligt atmosfären i min lägenhet. Jag kunde sova mycket bättre. Utan att veta orsaken, märkte min dotter och flera vänner också tydligt denna förändring i vår lägenhet. Det är otroligt vilket inflytande och vilken kraft “mörkrets makter” kan ha. Om jag bara hade vetat detta tidigare. Denna händelse övertygade mig om att Jesu kraft är mycket starkare och alltid för med sig gott. LUKASEVANGELIET 1:79, “för att ge ljus till dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg.”

Gud ger tro

Sedan läste jag en fantastisk och välkänd bok med titeln  “Chasing the Dragon” av Jackie Pullinger  (extern länk; ”Jackie” svensk översättning). Boken berättar om människor som blev befriade från drogmissbruk genom Guds kraft. Vissa av dem befriades omedelbart, andra endast efter några dagar av gemensam bön. Ingen av dem fick några abstinensbesvär. Min dröm var att bli befriad från mitt drogmissbruk på samma sätt – dvs att jag inte skulle få ont eller lida som människor vanligen gör när de går igenom avgiftning. Min tro växte och jag började tro att jag skulle kunna erfara samma sak som människorna i boken och att Jesus skulle hjälpa mig under en drogavgiftning! Jag frågade min läkare och hon sade att jag inte under några omständigheter skulle våga mig på att sluta abrupt (ʺcold turkeyʺ).

            Slänger ut dåliga LP skivor      Nyfunnen glädje

Hon sade att det skulle kunna föra med sig svåra komplikationer för min hälsa. Fastän jag förstod hennes oro, hade jag ändå stort förtroende för Jesus. Jag bodde en vecka hos mina vänner från församlingen för att genomgå hela avgiftningen. Redan första dagen reducerade vi min metadonsdos från 6 ml till noll – med andra ord tog jag inte metadon alls. För att vara på säkra sidan hade mina vänner lite metadon i kylskåpet – utifall att det inte skulle ʺgåʺ. Metadon fanns också hemma hos mig. Jag tänkte, att om det blir alltför mycket för mig, kunde jag bara ta en taxi och åka hem. Jag funderade också på att ta med lite metadon i min väska i smyg för att ta vid ”akut behov”. Efter bön för att be Gud om hjälp öppnade jag Bibeln och jag läste ett bibelord i EFESIERBREVET 4:15, som talar om att vara ärliga mot varandra. På grund av detta bestämde jag mig för att inte göra något i smyg.

Det uppstod inga problem de första dagarna. Vi var glada och vid gott mod att jag inte visade några symptom på abstinens. Det fick mig att tro att jag skulle bli befriad mycket snart och med lätthet. På samma gång visste jag att vid metadonavgiftning så börjar problemen ge sig till känna först runt den tredje dagen.

Jag bönade mina vänner om att ge mig lite metadon

Och precis på dag tre började det. Jag började må dåligt fysiskt, var orolig och svag. Jag svettades och frös om vartannat. Kampen hade börjat. Medan dessa stadier genomgicks, bad mina vänner med mig i Anden, vilket definitivt hjälpte mig. Men efter ett tag hade jag fått nog. Det kändes som att bönerna inte riktigt ledde någon vart. Det var möjligt att vissa personer faktiskt hade upplevt miraklet att bli momentant befriad och utan smärtor, med det verkade inte funka för mig. Det kom till den punkten att jag ville ha något, och ville ha det nu. På grund av symptomen jag gick igenom, kunde jag ändå inte bry mig om någonting och tänkte att vi kunde prova på det igen vid ett senare tillfälle. Jag vädjade till mina vänner att ge mig av metadonet. Av omtanke och kärlek försökte de vara fasta och inte ge mig något. Det var en riktig kamp för dem också, eftersom de ville ta de rätta besluten och inte ge upp i detta läge när vi nu kommit så här långt. Med tungt hjärta gav mina vänner till slut efter och gick och hämtade lite metadon. Dessa få minutrar kändes som timmar. De gav mig en pytteliten dos på 1 ml. Jag kände en viss lindring, men jag tänkte också att jag kanske aldrig skulle bli helt fri från mitt missbruk. 

Då hände något konstigt. Gud började att ta situationen i Sina händer.

Framgångsutsikterna för att återställa missbrukare är minimala. Ännu tråkigare är, att i vissa fall, efter ett återfall, så blir beroendet större än innan. Jag visste detta alltför väl från mina fem tidigare försök att sluta. Om jag inte skulle genomgå hela avgiftningen denna gång, skulle det betyda ett återfall som skulle ta mig tillbaka inte bara till beroende av metadon, men troligen även andra droger. Min läkare visste vad hon talade om när hon rådde mig att inte försöka sluta abrupt.

Men jag fick inget återfall. Jag är inte ens säker på att den där lilla dosen metadon hade någon effekt alls. Jag var arg, eftersom det bara var en sjättedel av min normala dåvarande dos, och bara en tolftedel av vad jag brukade ta ett halvår tidigare. Det kändes som en attack: Jag var full av otro och tvivel. Men mina vänner gav inte upp. De bad en hel del för mig under denna tid. Deras kärlek, omtanke, värme och närhet, och så klart, Guds kraft, vilken besvarade alla böner, förde mig igenom denna tid. Nästa dag tog jag ytterligare 1 ml, påföljande dag 0.5 ml, och efter det 0.3. På den sjunde dagen tog jag åter igen ingenting alls.

Gud renar mig

Denna bibelvers visar sambandet mellan droger och häxeri

Under hela denna tid blev jag påminnd om några saker som jag hade gjort i mitt tidigare liv. Jag tog upp dem inför Gud i bön och tacklade dem. För första gången i mitt liv insåg jag att drogmissbruk är synd. Jag var inte bara ett offer för omständigheter eller mitt förgångna. Jag var också en ”lagbrytare” som hade bidragit till mitt öde. Jag ville verkligen förändra mig nu, vilket jag inte kunde göra själv. Jag behövde större hjälp. Jag bad Gud om förlåtelse för jag hade gjort uppror mot honom i åratal genom att använda droger. Jag var övertygad om att Gud inte ville att jag skulle använda droger längre. Det finns ett antal ställen i Bibeln som talar emot att använda droger. Till exempel säger ett ställe i GALATERBREVET 5:20-21, "Avguderi, trolldom, hat, kiv, avund, vredesutbrott, stridslystnad, splittringar, villoläror, missunnsamhet, mord, fylleri, frosseri och annat sådant. Om sådant säger jag er i förväg, som jag också tidigare har sagt; att de som gör sådant skall inte ärva Guds rike." Ordet ʹtrolldomʹ har översatts från det grekiska ordet ʹpharmakiaʹ. Det betyder bokstavligen ʹdrogerʹ och ordet ‘farmakaʹ, vilket vi också andvänder, kommer också därifrån. Detta bibelord drar en parallell mellan droger och häxeri, trolldom och andra ockulta och andliga tillämpningar genom vilka man har tillträde till en annan sfär. Man kan till och med få kontakt med andar genom tillämpning av något av dessa sätt, inklusive användandet av droger. En liknande bibervers finns i UPPENBARELSEBOKEN 21:8. Ordet ʹtrollkarlarʹ är översatt från det grekiska ordet ʹpharmakeusʹ. Jag förstod mer och mer att drogmissbruk var förbjudet av Gud eftersom han bryr sig om oss. Han har ett ännu bättre sätt att komma i kontakt med den andliga världen. Han, Jesus Kristus, Själv är vägen. Såsom Herre och Konung över allt, säger Han i JOHANNESEVANGELIET 14:6, "Jag är vägen, sanningen, och livet…"

För att hjälpa kroppen avgiftas, bemödade jag mig extra mycket om att äta hälsosamt under den veckan genom att inta färska grönsaker, och färskpressad fruktjuice och andra sunda saker. Efter sju dagar tog jag inte ens metadon längre. Det hjälpte också otroligt mycket under denna tid att lyssna på behaglig kristen musik. Jag inspirerades av berättelsen i 1 SAMUELSBOKEN 16:23, vilken beskriver hur musik kan ha en positiv verkan på oss och vår ande, och nu hade jag upplevt det själv.

Fri!

Till sist, på den åttonde dagen skedde miraklet: Jag vaknade på morgonen och var helt symptomfri. Jag steg upp, gick ut ur sovrummet och in till mina vänner och utropade spontant "jag är fri!!" Det var ofattbart! Alla gladde sig med mig och såg i mitt ansikte ett stort, strålande, triuferande leende.  

Vid klinisk metadonavgiftning tar det vanligtvis många månader innan abstinenssymptomen försvinner. Många får återfall, vilket hände mig själv tidigare, eftersom de känner sig tomma inuti. Nu hade jag Jesus i mitt hjärta och i mitt liv. JOHANNESEVANGELIET 14:23, "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord. Och min Fader skall älska honoom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom." Detta är det som gör den stora skillnaden...! Jesus säger i JOHANNESEVANGELIET 10:10, "Jag har kommit för att de skall ha liv och ha det i överflöd." Jag känner detta och det händer mig... Gud gav mig mer än jag hade tänkt, inte bara frihet från de fysiska abstinensbesvären, utan också från de psykologiska. Jesus säger också: "Jag har kommit som ett ljus till världen, för att var och en som tror på mig inte skall bli kvar i mörkret." JOHANNESEVANGELIET 12:46

På samma dag hällde jag ut allt metadon som hade varit i mina vänners förvar. Efteråt ringde jag min dotter hemma och sade till henne att hälla ut också allt metadon som jag hade i kylen. Det fanns en hel del på lager hemma, även tabletter, vilka jag också slängde.

Efter den lyckade avgiftningen gick jag till min läkare på metadonkliniken. Han reagerade med stor misstro och tog ett laboratorieprov. Provet visade att det inte fanns några droger i mitt blod. Där hade jag det nu på papper ("renhetsintyg") svart på vitt: alla metadonprov var helt negativta! Nu vet jag att Jesus verkligen befriar människor. Om vi litar på Honom och agerar i enhet med det – då helar han oss. Trots mitt tvivel och min otro förblev Han trofast – Han såg mitt hjärta. Nu är jag helt fri. Jag har varken haft ett fysiskt begär efter narkotika eller det inre psykologiska begäret att ta droger. Istället har jag en inre frid och glädje! Genom detta har jag också lärt mig att vi ibland måste kämpa för vårt bönesvar och fött få en fullständig seger. UPPENBARELSEBOKEN 21:7 Den som vinner seger skall ärva allt detta, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son."

Gör mig av med metadonetGör mig av med metadonet

"Lyfter syndens barriär"

Jag har nu påbörjat en ny resa genom livet med Jesus. Det finns mycket som jag måste lära mig och  att förstå. Även saker som jag måste förändra i mitt liv. Att leva ett “normalt” liv utan droger är till en början en utmaning. Det är som att börja från noll igen och verkligheten, som jag förut flydde ifrån genom drogerna, kan ibland slå mig hårt. Jag menar brutna relationer, arbetslörhet, bortslösade år, skulder osv. Jag får mod att tackla dessa saker en efter en, och att förändra dem och förbättra dem. Det går inte att göra på egen hand. Tillsammans med vänner i församlingen har vi till exempel renoverat min lägenhet, som redan var mycket gammal och daskig från alla år av rökning. Nu är allting vackert och nytt och jag är glad åt att komma hem och det är roligt att kunna bjuda hem vänner.

 

              Renhetsintyg     ”Renhetsintyg” – Läkarintyg: Inga spår av droger i min kropp!

Efter rapporteringen av min chef, hittade polisen mycket korrumption i hans liv. Det kom senare att behandlas i rätten där jag fick ge bevis. Domen föll helt till Franz fördel och han fick finansiell ersättning. Domaren berömde vår inställning och insats och dömde min föregående chef för hans illvilja och lurendrejeri gentemont en hantverkare som kämpar för sitt dagliga bröd. Självfallet förlorade jag mitt eget jobb. Jag ville börja arbeta igen och tillsammans med mina vänner började vi söka jobb. Jag var rädd för att gå till intervjuer själv, rädd för att bli avvisad, för att inte kunna leva upp till kraven. Under många år hade jag haft för vana att dra mig undan och undvika det dagliga livet. Men gemenskap med vännerna, många positiva saker vi gjorde tillsammans, Bibelstudier, bön – alla dessa saker förändrar mig steg för steg. Mitt självförtroende har redan stigit avsevärt. Jag trodde att jag inte förtjänade ett sådant bra liv.

Jag brukade tänka att jag var för simpel för mina kristna vänner. Jag trodde att de skulle se ner på mig. Jesus gör verkligen allt nytt! Jag har nu också hittat ett arbete som jag tycker om. Jag jobbar inom hemvården vilket ibland kan vara hårt för ryggen. Men jag tycker om det och kan ge något till andra. Jag tar hand om gamla och sjuka personer och kan ofta också be för dem. Några under har redan inträffat. En av mina patienter är en gammal dam med Alzheimers som kommer ihåg nästan ingenting. Sedan jag bad för henne känner hon till och med igen mig och minns detaljer från när vi mötts. Sakta leds jag in på den livets väg som jag skulle ha följt från början. Jag tackar Gud för det.

Guds kraft och kärlek finns där också för dig

Jag går ofta och hälsar på gamla vänner som jag kände när jag fortfarande tog droger och jag talar om för dem om Guds kraft och hur Gud befriade mig. Jag hoppas och ber att många människor skall erfara detta fantastiska mirakel och lära känna Jesus Kristus. Det var inte genom min egen kraft som jag klarade det, utan Gud hjälpte mig med kraft. 1 KORINTIERBREVET 1:18, “Ty talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, med för oss som blir frälsta är det Guds kraft.”

      Körövning     På utflykt med vänner

Om du befinner dig i en liknande situation som jag var i, ge aldrig upp!

Tänk på följande biberverser: Ordet i UPPENBARELSEBOKEN 21:8 förklarar att människor som hela tiden tar droger inte kommer att ha någon plats i Guds rike. I 1 SAMUELSBOKEN 15:23 läser vi att: “… gensträvighet är trolldomssynd, och motspänstighet är avguderi och husgudsdyrkan. Eftersom du har förkastat HERRENS ord, har han ock förkastat dig...” ... såvida du inte gör en helomvändning innan det är för sent. Den verkliga synden bakom drogmissbruk är motspänstighet (rebelliskhet) gentemot Gud, och Gud kommer att en vacker dag hålla oss ansvariga för vårt liv.

HEBRÉERBREVET 9:27, "Och såsom det är människorna förelagt att en gång dö och sedan dömas..."

JOHANNESEVANGELIET 3:19-21"Men detta är domen, att ljuset har kommit i världen, och människorna älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall bli avslöjade. Men den som handlar efter sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda av Gud."

Kom till ljuset, kom till Jesus, innan det är för sent.

Jag hoppas och ber att mina ord skall hjälpa dig. Börja tala med Gud… lär känna Honom, han vill hjälpa dig. Du får gärna skriva ett email till mig, om du söker hjälp, och jag garanterar att jag skall svara! Om du bor i München eller dess närhet, kan vi förstås träffas öga mot öga.

I Kristi Kärlek, Sabine.

Efterskrift

Och min dotter? Hon såg mig förändras, delvis skeptisk, delvis överraskad. Hon kom ofta med på möten och hörde och såg en hel del om Gud och Hans gärningar. Ett år efter min framgångsrika avgiftning från droger, omvände sig min dotter till Jesus, fick den Helige Ande och blev förstås döpt. Hon sade att det som gjorde mest intryck på henne var inte min lyckade avgiftning, utan den otroliga förändring som jag genomgick.