Undervisningsplan för söndagsskolan - tredje året

Vårt söndagsskoleprogram är utvecklat för att leda barn att lära sig och förstå olika ämnen från Bibeln. Kursen är uppdelad över en treårsperiod. Vänligen klicka på första årets undervisningsplan för en fullständig beskrivning.

Tredje årets undervisningsplan

Månad

Ämne

Bibelverser

januari Salomos vishet 1 KONUNGABOKEN 3
  Byggnationen av templet 1 KONUNGABOKEN 6
  Elia, en israelitisk profet 1 KONUNGABOKEN 17
  Elia och baalsprästerna 1 KONUNGABOKEN 18
     
februari Liknelsen om bröllopsfesten MATTEUSEVANGELIET 22:1-14
  De förståndiga och oförståndiga jungfrurna MATTEUSEVANGELIET 25:1-13
  Den oduglige tjänaren MATTEUSEVANGELIET 25:14-30
  Domens dag MATTEUSEVANGELIET 25:31-46
     
mars Judas förråder/Sista måltiden/Farväl MATTEUSEVANGELIET 26:14-35; MARKUSEVANGELIET 14:10-25; LUKASEVANGELIET 22:1-38
  Getsemane/Peter förnekar Jesus MATTEUSEVANGELIET 26:36-75; MARKUSEVANGELIET 14:26-72; LUKASEVANGELIET 22:39-62; JOHANNESEVANGELIET 18:1-27
  Rättegången MATTEUSEVANGELIET 27:1-28; MARKUSEVANGELIET 15:1-19; LUKASEVANGELIET 22:63-71; LUKASEVANGELIET 23:1-25; JOHANNESEVANGELIET 18:28-40
  Jesus korsfästs MATTEUSEVANGELIET 27:29-66; MARKUSEVANGELIET 15:20-47; LUKASEVANGELIET 23:26-56; JOHANNESEVANGELIET 19
     
april Uppståndelsen MATTEUSEVANGELIET 28:1-17; MARKUSEVANGELIET 16:1-8; LUKASEVANGELIET 24:1-12; JOHANNESEVANGELIET 20:1-18
Regionsmöten under våren (tema) Jesus visar sig för olika lärjungar MATTEUSEVANGELIET 28:9-17; MARKUSEVANGELIET 16:9-14; LUKASEVANGELIET 24:13-48; JOHANNESEVANGELIET 20:19-31; JOHANNESEVANGELIET 21
  Jesus blir upptagen till Himlen LUKASEVANGELIET 24:49-53
  Den Helige Andes ankomst APOSTLAGÄRNINGARNA 2
     
maj Elia och Elisa skiljs åt 2 KONUNGABOKEN 2
  Helanden genom Elisa 2 KONUNGABOKEN 4 och 5
  Den assyriska armén krossad 2 KONUNGABOKEN 18 och 19
     
juni Daniel i fångenskap DANIEL 1
  Bildstoden av guld DANIEL 3
  Skriften på väggen DANIEL 5
  Daniel i lejongropen DANIEL 6
     
juli En lam tiggare helad APOSTLAGÄRNINGARNA 3
  Apostlarna arresteras APOSTLAGÄRNINGARNA 4
  Apostlarna frias APOSTLAGÄRNINGARNA 5:17-42
  Stefanus, den förste martyren APOSTLAGÄRNINGARNA 6:8-15; APOSTLAGÄRNINGARNA 7
     
augusti Saulus blir omvänd APOSTLAGÄRNINGARNA 9:1-31
     
Årligt huvudmöte (tema)

Lärjungarna

Petrus undervisning

APOSTLAGÄRNINGARNA 9:32-43
  Petrus och hövitsmannen APOSTLAGÄRNINGARNA 10
  Petrus fängslad - och flyr APOSTLAGÄRNINGARNA 12
     
september Paulus och Barnabas väljs APOSTLAGÄRNINGARNA 13:1-3
  Paulus första resa APOSTLAGÄRNINGARNA 13 and 14
  Paulus andra resa APOSTLAGÄRNINGARNA 15 and 16
  Paulus och Silas i fämgelse APOSTLAGÄRNINGARNA 16:19-40
     
oktober Ester ESTER 1-10
  Job JOB
  Jona JONA 1–4
     
november Störst är kärleken 1 KORINTIERBREVET 13
  Andens frukt GALATERBREVET 5:22
  Guds rustning EFESIERBREVET 6:11-17
     
december Tro HEBRÉERBREVET 11
     
Regionsmöten under vintern (tema) Brev till Timoteus 1 TIMOTEUSBREVET och 2 TIMOTEUSBREVET
  Johannes syn UPPENBARELSEBOKEN 18 och 21