Undervisningsplan för söndagsskolan

Vårt söndagsskoleprogram är avsett för barn upp till tolvårsåldern. Det är designat för att leda barn till att lära sig och förstå olika ämnen från Bibeln. Kursen sträcker sig över en treårsperiod, under vilken barnen går igenom hela Bibeln med hjälp av många olika temaarbeten och aktiviteter. Programmet utvecklades med tanke på barnens olika åldrar – till exempel så lär sig fyraåringar om Noas Ark huvudsakligen genom enkla bilder och berättelser, medan barn, som är tio år gamla eller äldre, lär sig med hjälp av mer rejält, historiskt, vetenskapligt material – som hjälper dem att finna svar på deras djupare frågor.

Olika åldersgrupper och klasser:

 • Klass 1: 3 - 4 år
 • Klass 2: 5 - 6 år
 • Klass 3: 7 - 8 år
 • Klass 4: 9 - 10 år
 • Klass 5: 11 - 12 år

Beroende på hur mogna tonåringarna är deltar de tillsammans med de vuxna i församlingsmötena.

Se slutet av filen för ytterligare riktlinjer.

Första årets undervisningsplan

Månad

Ämne

Bibelord

januari Skapelse 1 MOSEBOKEN 1 och 2:1-3
  Adam och Eva 1 MOSEBOKEN 2:8-25
  Ormen i Paradiset 1 MOSEBOKEN 3
  Kain och Abel 1 MOSEBOKEN 4:1-15
     
februari Sakarias och Elisabeth LUKASEVANGELIET 1:5-25
  En ängel besöker Maria LUKASEVANGELIET 1:26-56
  Johannes Döparens födelse LUKASEVANGELIET 1:57-80
  Jesu födelse LUKASEVANGELIET 2:1-20
     
mars De vise männens besök/flykten till Egypten MATTEUSEVANGELIET 2
  Jesus bland lärarna LUKASEVANGELIET 2:41-52
  Johannes Döparens tjänst MATTEUSEVANGELIET 3:1-12
  Jesu dop av Johannes MATTEUSEVANGELIET 3:13-17
     
april Frestslesn i öknen MATTEUSEVANGELIET 4:1-11; LUKASEVANGELIET 4:1-13
  Jesus i Galileen LUKASEVANGELIET 4:14-44; MARKUSEVANGELIET 1:23-45
     
Regionsmöten under våren (tema) Jesus kallar Sina första lärjungar LUKASEVANGELIET 5:1-11; MARKUSEVANGELIET 1:14-22; MATTEUSEVANGELIET 4:17-25
  Bröllopet i Kana JOHANNESEVANGELIET 2:1-11
     
maj Noa och arken 1 MOSEBOKEN 6, 7, 8 och 9:1-17
  Babels torn 1 MOSEBOKEN 11:1-9
  Abraham och Lot 1 MOSEBOKEN 13
     
juni Abrahams syn 1 MOSEBOKEN 15, 17 och 18:1-19
  Abrahams frestelse 1 MOSEBOKEN 22:1-19
  Jakob och Esau 1 MOSEBOKEN 25:21-34 och 1 MOSEBOKEN 27
  Jakobs flykt och dröm 1 MOSEBOKEN 28
     
juli Josef och hans bröder 1 MOSEBOKEN 37
  Josef i Egypten 1 MOSEBOKEN 39
  Faraos drömmar 1 MOSEBOKEN 40 och 41
  Josefs bröder i Egypten 1 MOSEBOKEN 42 och 45
     
augusti Barn av Kungariket  
     
Årligt huvudmöte (tema) (t.ex. Nationella Israel/Guds rustning/ Berömda kungar/ Kungligheter, etc.)  
     
september Fariséerna frågar ut Jesus LUKASEVANGELIET 5:16-39; LUKASEVANGELIET 6:1-11; MATTEUSEVANGELIET 9:1-17; MATTEUSEVANGELIET 12:1-45; JOHANNESEVANGELIET 5
  De tolv apostlarna väljs ut LUKASEVANGELIET 6:12-16; MARKUSEVANGELIET 3:14-19; MATTEUSEVANGELIET 10:1-8
  Bergspredikan MATTEUSEVANGELIET 5:1-42
     
oktober Att älska sina fiender MATTEUSEVANGELIET 5:43-48
  Herrens bön MATTEUSEVANGELIET 6:1-15
  Den gyllene regeln MATTEUSEVANGELIET 7:7-12
     
november Mose födelse 2 MOSEBOKEN 1 och 2 MOSEBOKEN 2:1-10
  Mose i Midjan/Brinnande busken 2 MOSEBOKEN 2:11-24, 2 MOSEBOKEN 3 och 4
  Farao och Israeliterna/tio plågor 2 MOSEBOKEN 5, 7, 8, 9, 10 och 11
  Påsknatten (då Ängeln passerade Israels folks hus) 2 MOSEBOKEN 12
     
december Korsandet av Röda Havet 2 MOSEBOKEN 13, 14 och 15
  Brunnen vid Mara/Manna/Vatten från klippan 2 MOSEBOKEN 15:23-27, 2 MOSEBOKEN 16 och 2 MOSEBOKEN 17:1-7
     
Regionsmöten under vintern (tema) Jesu död & Hans uppståndelse MATTEUSEVANGELIET 27 och 28; MARKUSEVANGELIET 15 och 16
    LUKASEVANGELIET 23 och 24; JOHANNESEVANGELIET 19 och20

Andra ämnen - speciellt för tonåringar

 • Bibeln
 • Lagen
 • Rättfärdighet
 • Hur man ber

Väckelsehistoria

 • John Wycliffe
 • John Hus
 • Martin Luther
 • Waldenseerna
 • Huguenotterna
 • John Wesley
 • Hudson Taylor
 • Charles Finney
 • Väckelse i Wales
 • Väckelse på Hebriderna
 • Azusa Street

Guds under genom historien

 • Armadan
 • Ängeln i Mons Dunkirk, etc.

Naturvetenskap och evolution

 • Skapelsens under
 • Cellen
 • Snöflingan
 • Misstag och blunders inom evolutionsteorin
 • Dinosaurier

Annat

 • Nationella Israel
 • Martyrer
 • AIDS
 • Vår församlings historia
 • Diverse religioner och sekter
 • Den romersk-katolska kyrkan
 • Rockmusik
 • Jul, påsk, halloween

Riktlinjer:

Genom att följa denna plan täcks de huvudsakliga temana i Bibeln under tre år. Tiden som används för att studera de olika temana är flexibel. Ledarna planerar månadsvis och tar hänsyn till avbrott och speciella händelser. För regionsmöten används olika teman varje år. Barn deltar i diskussioner, hantverk, sånger och aktiviteter i enlighet med deras ålder och färdigheter och i relation till ämnena.

Det är viktigt att ämnena presenteras på ett sätt som tillåter barnen att lära sig läxor som de kan tillämpa i sina egna liv. Till exempel bör barn, efter att ha läst om hur Jesus helade de spetälska, berätta vittnesbörd om hur de har blivit helade efter att någon bett för dem. De lär sig också verser utantill som är anpassade för deras åldersgrupp. Tonåringar deltar huvudsakligen i möten tillsammans med de vuxna. De kan också hjälpa till att leda söndagsskolan då och då. Förutom detta är det viktigt att undervisningen de får i söndagsskolan är anpassad till deras nivå. (Se ovan för lämpliga ämnen). De uppmuntras också att läsa sin Bibel dagligen och att läsa andra böcker eller artiklar. De kanske också har dagböcker i vilka de skriver ned sina tankar, reflektioner, frågor och böneämnen.