Undervisningsplan för söndagsskolan - andra året

Vårt Söndagsskoleprogram är utvecklat för att leda barn att lära sig och förstå olika ämnen från Bibeln. Kursen är uppdelad över en treårsperiod. Vänligen klicka på första årets undervisningsplan för en fullständig beskrivning.

Andra årets undervisningsplan

Månad

Ämne

Bibelverser

januari De tio budorden 2 MOSEBOKEN 19 och 20
  Gjutandet av guldkalven 2 MOSEBOKEN 32
  Ren och oren mat 3 MOSEBOKEN 11
  Israeliterna förbereder sig på att gå in i Kanaan 4 MOSEBOKEN 13 och 14
     
februari Koras, Datans och Abirams uppror; Arons stav 4 MOSEBOKEN 16 och 17
  De giftiga ormarna 4 MOSEBOKEN 21:1-9
  Mose sista ord och hans död 5 MOSEBOKEN 11 och 28 och 33 och 34
     
mars Jesus predikar om förlåtelse LUKASEVANGELIET 7:36-50; JOHANNESEVANGELIET 8:1-11
  Jesus predikar i liknelser: såningsmannen LUKASEVANGELIET 8:4-15; MATTEUSEVANGELIET 13:1-23
  Senapskornet MATTEUSEVANGELIET 13:31-32
  Nätet med fiskar MATTEUSEVANGELIET 13:47-50
     
april Jesus lugnar stormen LUKASEVANGELIET 8:22-25; MARKUSEVANGELIET 4:36-41
     
Regionsmöten under våren (tema) Jesus återuppväckere Jairus dotter till liv MARKUSEVANGELIET 5:21-24,35-43
  Bespisning av folkmassorna MARKUSEVANGELIET 6:31-44; JOHANNESEVANGELIET 6:1-14; MATTEUSEVANGELIET 14:13-21
  Jesus går på vattnet MARKUSEVANGELIET 6:45-52; MATTEUSEVANGELIET 14:22-33
     
maj Jesus instruerar lärjungarna MARKUSEVANGELIET 9:14-29; MATTEUSEVANGELIET 17:14-21; LUKASEVANGELIET 9:37-42
  Liknelsen om den obarmhärtige tjänaren MATTEUSEVANGELIET 18:21-35
  Ytterligare sjuttio lärjungar utses LUKASEVANGELIET 10:1-20
  Den barmhärtige samariten LUKASEVANGELIET 10:29-37
     
juni Intåget i det förlovade landet JOSUA 2,3 and 4
  Jerikos fall JOSUA 6
  Gideon och midjaniterna DOMARBOKEN 6,7 och 8
  Samson och filistéerna DOMARBOKEN 13–16
     
juli Rut, den trofasta svärdottern RUT 1–4
  Samuel, Herrens barn 1 SAMUELSBOKEN 1–3
  Förbundsarken tagen av filistéerna 1 SAMUELSBOKEN 4–6
     
augusti Den rike unge mannen MATTEUSEVANGELIET 19:16-26; MARKUSEVANGELIET 10:17-27
     
Årligt huvudmöte (tema) Arbetarna i vingården MATTEUSEVANGELIET 20:1-16
  Den förlorade sonen LUKASEVANGELIET 15:11-32
  Liknelsen om den orättfärdige tjänaren LUKASEVANGELIET 16:1-13
     
september Sackeus LUKASEVANGELIET 19:1-10
  Jesus hemma hos Maria och Marta LUKASEVANGELIET 10:38-42
  Lasarus uppväcks från de döda JOHANNESEVANGELIET 11:1-46
     
oktober Jesu fiender planerar att döda Honom JOHANNESEVANGELIET 11:47-57
  Gästabudet i Betania JOHANNESEVANGELIET 12:1-11
  Intåget i Jerusalem JOHANNESEVANGELIET 12:12-19; LUKASEVANGELIET 19:28-40; MATTEUSEVANGELIET 21:1-11
     
november David, Herrens utvalde 1 SAMUELSBOKEN 16
  David och Goliat 1 SAMUELSBOKEN 17
  Sauls avundsjuka 1 SAMUELSBOKEN 18 and 19
     
december David och Jonatan 1 SAMUELSBOKEN 20
     
Regionsmöten under vintern (tema) David konungen 2 SAMUELSBOKEN 8 och 9
  Davids död 1 KONUNGABOKEN 2