Bibelstudier om familjen

Dessa bibelstudier är specifikt fokuserade på familjen och barnuppfostran.

Några barn läser en Bibelberättelse

Jesus Kristus är vår frid med Gud

Denna artikel tar fram Bibelverser som belyser missbruket av olika substanser. Den visar att Gud inte vill att Hans barn skall söka mening i sådant som inte är bestående. Jesus Kristus fyller alla våra behov, så att vi som kristna inte behöver ta till droger eller kemiska substanser i ett försök att uppnå det som endast Gud kan ge oss.

Bibelstudium: Guds plan för familjen

Ett Bibelstudium som visar vad Gud designat familjen att vara och de olika rollerna som måste uppfyllas inom familjen.

Mannen på flykt

Med det allt ökande skiljsmässoantalet till och med i kristna kretsar, varför verkar det vara så svårt i dagens samhälle att ha ett lyckat äktenskap? Denna artikel talar om männen som kanske springer iväg från sina förpliktelser.

Medicin

Det är allmänt känt att omfattande drickande under graviditeten orsakar ett tillstånd känt som FAS (Fetalt Alkoholsyndrom). Dock inser många mödrar inte att så lite som en drink möjligen kan förstöra deras barns utveckling och föra med sig livslånga skador. Denna artikel är en varning om att även måttligt drickande under graviditeten är farligt för det ofödda barnet.

Vår gömda historia - gott uppförande

I dessa dagar tycks ett gott uppförande ofta vara glömt som något som barn bör undervisas i. Denna kopia av en originalplansch med "gott uppförande" hittades i ett gammalt skolhus i Australien. Förväntningarna på barns uppförande har på många sätt förändrats genom åren.