Vår församling idag

Vårt ursprungliga uppdrag har inte ändrats – vi följer fortfarande Kristi befallning att gå ut på vägar och stigar och berätta för alla om det nya liv som Kristus lovar dem som följer Honom. Vi kommer från alla samhällsklasser, med olika bakgrund, från så kallad 'överklass’ till 'samhällets drägg'. Som vår pastor berättar: “En tidigare omvänd student, Robert L., gjorde en gång en invändning mot den vanliga 'kyrkoattityden' att bara omvända de 'ensamma och utblottade'. Så är dock inte fallet med oss, vilket du inser när du tittar in på vår Vittnesbördssektion och läser om de många olika samhällsskikt som har nåtts av vår Herre Jesus Kristi Nåderika Förlåtelse. Det finns dock en varning som visades för mig mycket tidigt i min vandring och om denna kan man läsa i 1 KORINTIERBREVET 1:26. Man lär sig vad Herren menar i MARKUSEVANGELIET 2:17, och jag ‘visste’ redan 1967, och ännu mer nu, att det utan min Frälsare inte finns något hopp för min själ.” Så vare sig det handlar om droger eller depression, eller helt enkelt att vara förlorad i den här världen, så har vi fått våra liv förvandlade när vi blev födda på nytt (se JOHANNESEVANGELIET 3).

De som söker Gud är välkomna till något av våra husgruppsmöten jorden runt, där de kommer att hitta den kärlek och uppmuntran de behöver för att växa i Kristus. Den stora majoriteten i vår församling är lekmän, vilka är hängivna åt att sätta Gud först i sina liv: "Ty hans verk äro vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, vilka Gud förut har berett, för att vi skola vandra i dem" (EFESIERBREVET 2:10). 

Sedan begynnelsen av vårt arbete 1968, då under namnet ‘Pentecost Revival Centre’, har vi sett många fantastiska saker hända som visar på Herren Jesu Kristi frälsande, helande och mirakulösa kraft. Under det att vi utför Hans uppdrag enligt Guds Ord, är vi de första att erkänna att vi inte alls är en perfekt församling, och att de bland oss som Gud har utsett till ledare är lika mänskliga och ofullkomliga som någon annan. Under församlingens historia har all synd som inträffat, vare sig det var före eller efter frälsningen, hanterats på ett diskret och bibliskt sätt och med mycket Gudsfruktan. När en människa klart förstår att Jesus Kristus kom till jorden och dog för syndare, kommer han att göra sitt yttersta för att varje människa skall försonas med Kristus.

"Men alltsammans är från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Jesus Kristus och gett oss försoningens tjänst" (2 KORINTIERBREVET 5:18).

"När Jesus hörde detta, sade han till dem: De friska behöver inte läkare, utan de sjuka. Men gå och lär er vad detta betyder: Jag har behag till barmhärtighet och inte till offer. Ty jag har inte kommit för att kalla de rättfärdiga, utan syndare till omvändelse" (MATTEUSEVANGELIET 9:12-13).

Detta är helt klart Guds mentalitet och det har alltid varit församlingens inställning att förskona medlemmar från att bli utpekade av dömande bröder, antingen inom eller utom denna församling. Vår Herres Jesu Kristi Nådefulla Blod täcker de som omvänder sig, och vi uppmuntrar människor att fortsätta att kämpa vidare som lärjungar.

"Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet" (1 JOHANNESBREVET 1:9).

Under tiden och genom Guds nåd fortsätter vi att utföra vårt uppdrag här på jorden, vilket är att rädda vilsna och döende människor, försöka att göra alla till lärjungar och lära ut alla saker som vår Herre Jesus "har befallt oss".

"Gån därför ut och lär alla folk, och döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn,  och lär dem att hålla allt det jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens ände. Amen" (MATTEUSEVANGELIET 28:19-20).

Bröllop i  PolenBröllop i Polen

 

 

Församlingsliv

Collage of photos from around the worldVåra kristna bröder och systrar träffas ofta i större grupper på olika platser under sin sommarsemester eller under helger för att tillbringa tid tillsammans.

Du kan ta reda på mer om vad vi tror på och om "forntidens stigar" på följande sidor...

 

Med uppriktig uppskattning

Vi skulle vilja visa vår uppskattning för det enorma bidrag som gjorts under årens lopp av de trofasta bröder och systrar som gjort denna webbplats möjlig. Arbetet började i ‘Pentecost Revival Centre’ på det sena 60-talet med ackumuleringen av biblisk lära och kunskap som nu presenteras på denna plats. Datorer började användas under det sena 80-talet för att underlätta kommunikationen inom det växande arbetet, som vid den tiden kallades ‘Revival Centres International’ i Tyskland.

Vår första webbplats skapades år 2001 (vid det laget kallades vi ‘Christian Assemblies International’), vilken följdes av den webbplats som nu finns tillgänglig världen över och som har genomgått en omfattande uppdatering under början av 2008. Bokstavligen hundratals bröder och systrar i församlingen har bidragit, så vi kan inte nämna alla här, men följande medlemmar förtjänar att särskilt lovordas för sitt arbete med att främja Guds Rike och sprida evangeliet genom denna webbplats:

Pastor Jim K, Chris B, Tony G - Roland M, Hauke M, Jochen G, Markus P - Marty T, Fletch, Craig B, Josh M, Sylvian R, Melissa M, Armin R, Vy L, Mike F, Ralf L, Steve F, Berty S - Neil McA, John W, Pastor Fraser C, William D, Richy M, Peter M, Pastor Lars F och Pastor Michy W.