Kontakta Christian Assemblies International

Vi ser fram emot att höra ifrån dig. Några personer från vår församling, huvudsakligen frivilliga, läser alla meddelanden och svarar i den mån det är möjligt. Vi vill gärna höra ifrån dig som är intresserad av att träffa oss, som har frågor, behöver hjälp eller som bara vill uttrycka din uppskattning.

Tyvärr har vi inte tillräckliga resurser att svara på VARJE epostmeddelande, speciellt när det gäller diskussioner om bibellära. Många av dessa frågor finns redan besvarade i våra FAQ- och Bibelstudiesektioner.

Församlingar som vill ansluta sig till oss, vänligen läs vårt svar i FAQ angående att ansluta sig till vår församling.

Vi är glada för förfrågningar om bön, men vi vill också uppmuntra dig att studera vad Guds Ord har att säga om helande, frälsning, lydnad och tro/förtröstan på Guds löften. Notera Jesu ord: ”Din tro har hjälpt dig.” (Matteusevangeliet 9:22, se också Markusevangeliet 5:34). En bra början är att studera delen om hälsa och helande.


Australia USA France Deutschland Schweiz / Suisse Polska Pоссия South Africa Sverige España Italia Österreich Nederland New Zealand Canada United Kingdom Ελλάδα