Hälsa & helande

Introduktion

Vi tror att Herren vill upprätta Sitt folk i helande – inte bara andligt helande utan även fysiskt helande. 2 MOSEBOKEN 15:26 säger "… Om du noga lyssnar till HERRENS, din Guds röst, och gör vad rätt är i hans ögon och lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, så skall jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar ... ty jag är HERREN, han som botar dig."

När sjukdom och död kom in i världen genom synden tror vi att Jesus Kristus gav oss en väg till räddning undan alla dessa saker genom Sin död på korset. "Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull; näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få frid, och GENOM HANS SÅR BLIVA VI HELADE." (JESAJA 53:5 - vår betoning). I Sin seger över döden köpte Jesus Kristus inte bara evigt liv åt oss utan även seger över synd och sjukdom.

Gud helar människor både övernaturligt, genom bön, och naturligt genom lydnad mot Hans bud. Det finns många exempel i vår församling på människor som upplever helande bara genom bön och tro (se Vittnesbörd). Det finns också exempel på helande genom att följa Guds bud angående mat, näring och ett hälsosamt liv.

Som kristna tror vi att våra kroppar är Guds tempel (Se 1 KORINTIERBREVET 3:16-17). Som sådant måste vi ta hand om den. Ett av det viktigaste sätten att göra detta är att se till att vi äter korrekt och undviker gifter som alkohol, cigaretter och droger. I den gammaltestamentliga lagen uppenbarar Gud vad som är bra mat för Sin skapelse och vad som inte är det. I vår tid bekräftas Guds lag av människor som Phillip Day, en forskare från Storbritannien som hängivit sig åt att avslöja det bedrägeri och svek som finns inom hälsobranschen. Han har skrivit om många ämnen och hans forskning avslöjar att mänga sjukdomar så som cancer och hjärtsjukdomar orsakas av näringsbrist och ett ständigt ökande av giftiga substanser i vår mat och omgivning. Om vi går vidare så är mycket av den moderna medicinen fokuserad på att behandla symptomen av sjukdomen istället för att avlägsna orsaken genom bra näring och att minimera exponeringen av giftiga substanser.

Nyligen blev en kvinna i vår församling mirakulöst helad från cancer genom bön och genom att i praktiken använda sig av reglerna för hälsa och näringstillförsel. Genom en rekommendation från Phillip Day blev hon behandlad på en klinik i England, som erbjuder holistisk behandling som använder sig av både konventionella och naturliga metoder.