Reformationsbibeln (RB)

Olika versioner av Bibeln uppvisar ofta olika doktriner. Guds Ord säger: "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet." (HEBRÉERBREVET 13:8). Jesus Kristus är Guds Levande Ord, och därför vet vi att Guds ord inte kommer att ändras. I vår församling använder vi Reformationsbibeln (nedan förkortad RB; även kallad Karl XII’s reviderade kyrkobibel). Exempel på hur Reformationsbibeln och Svenska Folkbibeln (SFB) framställer olika doktriner kan ses under Spelar det någon roll om jag använder RB eller SFB?

2 TIMOTEUS 3:16 säger "Hela Skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet." "Allt Guds tal är luttrat..." (ORDSPRÅKSBOKEN 30:5). Trots dessa Bibelord utelämnar SFB och andra moderna versioner vissa ord och till och med hela verser. Varför föredrar ni att använda RB snarare än moderna versioner som SFB? visar olikheter mellan RB och SFB i deras källmaterial och i översättningsmetod, vilket visar Reformationsbibelns överlägsna värde. För att studera ämnet om Bibelversioner på djupet rekommenderar vi två utmärkta (engelska) böcker skrivna av Gail Riplinger: New Age Bible Versions och The Language of the King James Bible (eng. motsv. till Reformationsbibeln). Gail Riplinger har undersökt detta ämne mycket noggrant och har såväl avslöjat korruptionen i nyare versioner som visat på inspirationen i King James Version. För motsvarande information på svenska och specifik information om Reformationsbibeln, klicka här.

En del människor undrar varför den kristna Bibeln inte innehåller lika många böcker som den katolska. Man har också hittat andra skrifter som författats av Bibliska människor. Frågan varför dessa extra böcker inte är inkluderade i Bibeln undersöks kort i Bör de glömda böckerna vara en del av vår Bibel?

  1. Spelar det någon roll om jag använder RB eller SFB?
  2. Varför föredrar ni att använda RB snarare än moderna versioner som SFB?
  3. Bör de glömda böckerna vara en del av vår Bibel?