Varför vi bör be i Anden

1) MARKUSEVANGELIET 16:17 Tecken följer - ett löfte från Herren.
2) 1 KORINTIERBREVET 14:5 Paulus ville att alla skulle tala tungomål.
3) APOSTLAGÄRNINGARNA 2:4; 10:45-46; 19:6 Bevis för dopet i den Helige Ande.
4) APOSTLAGÄRNINGARNA 2:11 De talar om Guds väldiga gärningar.
5) APOSTLAGÄRNINGARNA 10:46 De prisar Gud storligen.
6) 1 KORINTIERBREVET 14:2 Den som talar tungomål, talar direkt till Gud.
7) 1 KORINTIERBREVET 14:4 Det uppbygger den som ber.
8) 1 KORINTIERBREVET 14:14 Bön i tungomål är andlig bön.
9) 1 KORINTIERBREVET 14:15 Man sjunger också i Anden.
10) 1 KORINTIERBREVET 14:16 Det visar din tacksamhet.
11) 1 KORINTIERBREVET 14:16-17 Det uttrycker lovprisning av Gud.
12) 1 KORINTIERBREVET 14:22 Det är ett tecken för de icketroende!
13) 1 KORINTIERBREVET 14:18 Paulus talade tungomål mer än alla andra!!
14) 1 KORINTIERBREVET 14:26-27 Det är en del av församlingsgemenskapen.
15) 1 KORINTIERBREVET 14:39 Det får INTE förbjudas!
16) 1 KORINTIERBREVET 14:5 Församlingen blir också uppbyggd - efter uttydning.
17) JESAJA 28:11-12 Vila och vederkvickelse - jfr APOSTLAGÄRNINGARNA 2:11-13
18) ROMARBREVET 8:26 Bön i tungomål hjälper oss med våra problem/svagheter.
19) JUDASBREVET 20 Det uppbygger Guds tro i oss.
20) SEFANJA 3:9 & ROMARBREVET 15:6 Möjliggör tillbedjan i renhet & enighet.

 "GUD ÄR ANDE: OCH DE SOM TILLBEDJA HONOM MÅSTE TILLBEDJA I ANDE OCH SANNING."
JOHANNESEVANGELIET 4:24