Varför griskött borde förbjudas

Det är med en viss lättnad som den bibelkunnige kristne reagerar på vetskapen om att Storbritanniens regering och regeringarna i många EG-länder plötsligt har blivit så nervösa över förtäringen av griskött. Den officiella anledningen som givits är att grisar från vissa områden kan ha fått vad som kallas svinpest och att om människor äter köttet från infekterade grisar kan de dö eller bli allvarligt sjuka.

Grisen skapades uppenbarligen specifikt som asätare; dess kropp är utrustad med ett väl genomtänkt avloppssystem med extra utloppskanaler i fötterna. Man vet att grisens kött innehåller parasiter och är mycket svårsmält. Det har uttryckligen förbjudits som föda av den Allsmäktige (3 MOSEBOKEN 11:7).

Man vet att ätandet av griskött ger upphov till en lång rad förskräckliga sjukdomar hos människan. Listan växer allteftersom medicinsk forskning breddar vår kunskap om sjukdomars ursprung. Den senaste upptäckten gjordes i Ottawa där man funnit att griskött orsakar skrumplever (levercirros).

Tillbaka till svinpest, vore det inte sunt förnuft likaväl som god politik att förbjuda griskött som mänsklig föda?

Källa: Tidskriften "Wake Up!", juli/aug 1991