Vad händer när du dör?

Måste du träda fram inför din Gud?

"TY VILKEN ÄR DEN MAN SOM FÅR LEVA OCH UNDGÅR ATT SE DÖDEN?" PSALTAREN 89:49

ALLA GÅ DE TILL SAMMA MÅL; ALLA HAVA DE KOMMIT AV STOFT, OCH ALLA SKOLA DE ÅTER VARDA STOFT." PREDIKAREN 3:20

Förr eller senare accepterar alla det oundvikliga faktum att man kommer att dö. Kroppen kommer att sluta fungera och läggas i en kista i marken eller brännas och strös ut: i vilket fall som helst tycks ingenting återstå och till slut är allt glömt.

"Hans moders liv förgäter honom, maskar frossa på honom, ingen finnes, som bevarar hans minne; såsom ett träd brytes orättfärdigheten av." JOB 24:20

I alla tider har människan undrat om detta verkligen är allt livet har att erbjuda - bara några få år att leva och sedan ingenting mer, eller? Jesus, Guds Son, förklarar för oss i enkla ord:

"Förundren eder icke över detta. Ty den stund kommer, då ALLA SOM ÄRO I GRAVARNA SKOLA HÖRA HANS RÖST OCH GÅ UT UR DEM: de som hava gjort vad gott är skola uppstå till liv, och de som hava gjort vad ont är skola uppstå till dom." JOHANNESEVANGELIET 5:28-29

Detta innebär att alla döda - varje man, kvinna eller barn som någonsin har levat - kommer att uppstå från döden, och kommer att DÖMAS AV GUD för de saker som de har gjort i sina liv:

"Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och böcker blevo upplåtna. Och jämväl en annan bok blev upplåten; det var livets bok. Och de döda blevo dömda efter sina gärningar, på grund av det som var upptecknat i böckerna. Och havet gav igen de döda som voro däri, och döden och dödsriket (graven) gåvo igen de döda som voro i dem (detta innebär alla människor!); och DESSA BLEVO DÖMDA VAR OCH EN efter sina gärningar." UPPENBARELSEBOKEN 20:12-13

Ty det är skrivet: 'Så sant jag lever, säger Herren, för mig skola alla knän böja sig, och alla tungor skola prisa Gud.' Alltså SKALL VAR OCH EN AV OSS INFÖR GUD GÖRA RÄKENSKAP FÖR SIG SJÄLV." ROMARBREVET 14:11-12

Ty vi måste ALLA, sådana vi äro, träda fram inför Kristi domstol, för att VAR OCH EN skall få igen sitt jordelivs gärningar, alltefter som han har handlat, vare sig han har gjort gott eller ont." 2 KORINTIERBREVET 5:10

"Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. Och inför honom skola församlas ALLA FOLK, och han skall skilja dem ifrån varandra, såsom en herde skiljer fåren ifrån getterna." MATTEUSEVANGELIET 25:31-32

Jesus förklarar för oss vad domen av de ogudaktiga kommer att bli:

"Därefter skall han ock säga till dem som stå på hans vänstra sida: 'Gån bort ifrån mig, I förbannade, till den EVIGA ELDEN, som är tillredd åt djävulen och hans änglar.'" MATTEUSEVANGELIET 25:41

Och om någon icke fanns skriven i livets bok, så blev han kastad i den brinnande sjön." UPPENBARELSEBOKEN 20:15

Vidare talar Guds Ord om för oss vilka dessa människor kommer att vara:

"Men de fega och de otrogna (VAR OCH EN som inte tror på Guds Ord), och de som hava gjort vad styggeligt är, och dråpare och otuktiga människor (människor som bedriver otukt - detta innebär all sex utanför äktenskapet) och trollkarlar (människor som befattar sig med magi och onda andar osv) och avgudadyrkare (människor som tillber falska gudar och avbilder) och alla lögnare skola få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel; detta är den andra döden." UPPENBARELSEBOKEN 21:8

Detta är GUDS ORD. Det är strikt och MENAR VAD DET SÄGER!

Denna världens visa människor säger att allt detta är nonsens, men LÅT DEM INTE VILSELEDA DIG - DITT EVIGA LIV STÅR PÅ SPEL. Bibeln säger att ALLA HAR SYNDAT (ROMARBREVET 3:23) - DETTA GÄLLER ÄVEN DIG. OM DU INTE FÅR GUDS FÖRLÅTELSE GENOM JESUS KRISTUS KOMMER DU ATT FÅ MOTTAGA LÖNEN FÖR DINA SYNDER - DU KOMMER ATT DÖ FÖR ALLTID (den andra döden). Det betyder inte att man förlorar medvetandet eller att man förgörs: Jesus säger "där 'deras mask icke dör och elden icke utsläckes'" (MARKUSEVANGELIET 9:48). LÅT DIG INTE LURAS.

"Då sade jag i mitt hjärta: Både den rättfärdige och den orättfärdige skall Gud döma; ty vart företag och allt vad man gör har sin tid hos honom." PREDIKAREN 3:17

"Ty den lön som synden giver är döden, men den gåva som Gud av nåd giver är EVIGT LIV, i Kristus Jesus, vår Herre." ROMARBREVET 6:23

ENDAST GENOM JESUS kan du få evigt liv. Detta är en fri gåva från Gud, vilken erbjuds alla som omvänder sig och lyder Hans Ord.

"Jesus svarade honom: 'Jag är vägen och sanningen och livet; INGEN KOMMER TILL FADERN UTOM GENOM MIG.'" JOHANNESEVANGELIET 14:6

"Jesus sade till henne: 'Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör; och VAR OCH EN SOM LEVER OCH TROR PÅ MIG, HAN SKALL ALDRIG NÅGONSIN DÖ. Tror du detta?'" JOHANNESEVANGELIET 11:25-26

"Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer icke under någon dom, utan har övergått från döden till livet." JOHANNESEVANGELIET 5:24

Jesus klargjorde hur Han ger oss evigt liv:

"Det är Anden som gör levande" ...d.v.s. det är Anden som ger liv. JOHANNESEVANGELIET 6:63

"'Den som tror på mig, av hans innersta skola strömmar av levande vatten flyta fram, såsom skriften säger.' Detta sade han om Anden, vilken de som trodde på honom skulle undfå..." JOHANNESEVANGELIET 7:38-39

"men den som dricker av det vatten jag giver honom, han skall aldrig någonsin törsta, utan det vatten jag giver honom skall bliva i honom en källa vars vatten springer upp med evigt liv." JOHANNESEVANGELIET 4:14

"men den som icke har Kristi Ande, han hör icke honom till." ROMARBREVET 8:9

Vidare visar Bibeln oss tydligt hur man går till väga för att gåvan av den Helige Ande:
"Petrus svarade dem: 'Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den Helige Ande.'" APOSTLAGÄRNINGARNA 2:38

"Och när Paulus lade händerna på dem, kom den Helige Ande över dem, och de talade tungomål och profeterade." APOSTLAGÄRNINGARNA 19:6

Med dessa bibelverser framför dig, befaller Gud dig NU att göra bättring och vända dig till Honom - lyd Hans Ord.

"Huru länge viljen I halta på båda sidor? Är det HERREN som är Gud, så följen efter honom..." 1 KONUNGABOKEN 18:21

"...Se, nu är den välbehagliga tiden; se, nu är frälsningens dag." 2 KORINTIERBREVET 6:2

"Den som förkastar mig och icke tager emot mina ord, han har dock en domare över sig: det ord som jag har talat, det skall döma honom på den yttersta dagen." JOHANNESEVANGELIET 12:48

Glöm aldrig, att du en dag kommer att stå inför Guds tron för att stå till svars för ditt liv. Varje ögonblick av ditt liv kommer att bli återkallat i ditt minne och dömt. Du kommer till och med att bli ombedd att förklara hur du har tagit emot detta traktat, alldeles som du läser det nu, för det består endast av Guds Ord och kommer att döma dig. Låt dig inte luras till att skjuta upp att ta ställning till Guds erbjudande om frälsning - du kan aldrig vara säker: Idag kan vara din sista dag. Se på dig själv nu - tänk på var du står!

"...Så säger HERREN: Beställ om ditt hus; ty du måste dö och skall icke tillfriskna." JESAJA 38:1  

Det finns inget mer dåraktigt än att anta att man kan vänta lite till med att omvända sig, bli döpt och få gåvan av den Helige Ande. Än en gång, IDAG KAN VARA DIN SISTA DAG. Detta kan vara den allra sista chansen du någonsin har att få Guds förlåtelse till dess du knäböjer inför Honom. Jesus talade om en rik man som antog att han kunde ta det lugnt i många år: han hade fel.

"Men Gud sade till honom: 'Du dåre, i denna natt skall din själ utkrävas av dig; vem skall då få vad du har samlat i förråd? - Så går det den som samlar skatter åt sig själv, men icke är rik inför Gud.'" LUKASEVANGELIET 12:20-21 

Säkert är att den stund kommer då Gud skall låta dig ta ditt sista andetag, och du kommer aldrig mer att få tillfälle att omvända dig från dina synder och bli frälst i Kristus Jesus. Om du inte omvänder dig kommer du att brinna för evigt i helvetets eld: Detta är Guds oföränderliga Lag. Gud vill rädda dig och uppmanar dig därför att omvända dig nu och tro Hans Ord:

"Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv." JOHANNESEVANGELIET 3:16

Detta är valet; valet är ditt. Gör vad Guds Ord säger (APOSTLAGÄRNINGARNA 2:38).

"Den som tror och bliver döpt, han skall bliva frälst; men den som icke tror, HAN SKALL BLIVA FÖRDÖMD." MARKUSEVANGELIET 16:16

"Jag tager idag himmel och jord till vittnen mot eder, att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Så må du då välja livet, för att du och dina efterkommande mån leva." 5 MOSEBOKEN 30:19

DETTA ÄR DIN MÖJLIGHET ATT BLI RÄDDAD AV GUD - GÖR BÄTTRING NU - VÄND DIG TILL DEN ENDE SANNE GUDEN.

TIMMEN ÄR SEN !!

Sammanställt av Pentecost Revival Centre, Ballarat, Australien, omkring 1968-1972.