Vänskap

"Bättre är att vara två än en, ty de två få större vinning av sin möda. Om någondera faller, så kan ju den andre resa upp sin medbroder." PREDIKAREN 4:9-10a

Fastän vi har många bröder och systrar i Kristi kropp, är det bara några få av oss som har nära personliga vänner. Här är en lista över tio bibliska kännetecken på vänskap. Stärk och pröva din vänskap i ljuset av Guds Ord. Försök inte att göra någonting ansträngt, utan lägg det helt enkelt under Guds kärleksfulla handledning.

1. Det finns bara några få nära vänner

"...vänner finnas, mer trogna än en broder." ORDSPRÅKSBOKEN 18:24

Vi lever i ett förbund med alla troende i Kristi kropp, men några är vi speciellt sammanbundna med genom den Helige Ande. Se på Jesus: Han hade Sina tolv, Sina tre - Petrus, Jakob och Johannes - och Sin älskade, Johannes. Detta är inte någon uteslutning, utan det enda sättet att utöva vänskap.

2. En vän ger sitt liv

"Ingen har större kärlek, än att han giver sitt liv för sina vänner." JOHANNESEVANGELIET 15:13

Ta inte detta alltför andligt. "Att ge sitt liv" betyder en beredskap att sätta sig själv sist för att tjäna den andra människan, i stället för att sätta den andre i andra hand för att tjäna sig själv. Det är beredskapen att ta din väns behov på mer allvar än dina egna. Tänk på Johannes Döparen:

"...men brudgummens vän, som står där och hör på honom, han gläder sig storligen åt brudgummens röst... Det är såsom sig bör att han växer till, och att jag förminskas." JOHANNESEVANGELIET 3:29-30

3. En vän känner dig på djupet

"...vänner kallar jag eder, ty allt vad jag har hört av min Fader har jag kungjort för eder." JOHANNESEVANGELIET 15:15b

En vän är någon, med vilken du kan vara fullständigt förtrolig, ta av din mask, och som du sakta kan komma nära och vara dig själv med. Detta tar tid och är också riskfyllt, men detta är betydelsen av JAKOBSBREVET 5:16a

"Bekännen alltså edra synder för varandra, och bedjen för varandra, på det att I mån bliva botade."

4. En vän älskar utan villkor

"En väns kärlek består alltid, och en broder födes till hjälp i nöden." ORDSPRÅKSBOKEN 17:17

(Med andra ord: han blev din broder.)

5. En vän ger dig goda råd

"Salvor och rökelse göra hjärtat glatt, så ock ömhet hos en vän som giver välbetänkta råd." ORDSPRÅKSBOKEN 27:9

Att lyssna till Guds röst tillsammans med dig, och inte bara åt dig, är ett annat kännetecken på en vän. "Jag har ingen klar vägledning för dig i denna sak, så låt oss fasta och be om detta tillsammans."

6. En vän säger sanningen i kärlek

"Vännens slag givas i trofasthet..." ORDSPRÅKSBOKEN 27:6

Bibeln uppmanar oss att "vandra i ljuset", att ha verklig gemenskap med varandra (1 JOHANNESBREVET 1:7). Jag har sagt följande till några av mina vänner: "Jag tillåter dig att tillrättavisa mig, men inte med knytnävarna är du snäll!" Vi behöver alla någon, som älskar oss tillräckligt för att berätta sanningen om oss själva. Inte bara det vi vill höra, utan också det vi behöver höra.

7. En vän uppmuntrar dig

"Den förtvivlade borde ju röna barmhärtighet av sin vän, men se, man övergiver den Allsmäktiges fruktan." JOB 6:14

Job behövde mer än vad hans egen fru gav honom: "Tala fritt ut om Gud, och dö." Trevlig sympati, eller hur? Vi behöver alla uppmuntran, bekräftelse och stöd i våra kristna liv.

8. En vän är inte heller rädd för att ta en konflikt med dig

"Järn giver skärpa åt järn; så skärper den ena människan den andra." ORDSPRÅKSBOKEN 27:17

Konflikter kan inte undvikas i sådana nära relationer. Varaktigheten av en vänskap kommer att prövas; det kommer att bli tydligt om den verkligen är sammansvetsad med Jesu kärlek. Vi har då valet att antingen dra oss tillbaka, bli förnärmade och arga på denna vän, eller att lösa konflikten i kärlek.

9. En vän är finkänslig

"Lik en rasande, som slungar ut brandpilar och skjuter och dödar, är en man som bedrager sin nästa och sedan säger: 'Jag gjorde det ju på skämt'." ORDSPRÅKSBOKEN 26:18-19

Enkelt uttryckt, en vän är medveten om dina känsliga områden. Han avhåller sig från sarkasm, elaka skämt och avslöjanden.

10. En vän är lojal (står vid din sida)

"...en örontasslare gör vänner oense." ORDSPRÅKSBOKEN 16:28b

"...den som river upp gammalt, han gör vänner oense." ORDSPRÅKSBOKEN 17:9b

I svekets timme, med rykten och anklagelser, kommer det att vara tydligt vem som verkligen står vid vår sida.

Skulle du vilja ha vänner som har dessa karaktärsdrag? Be då den Helige Ande att skriva dem i ditt eget hjärta, och börja praktisera dem. När du försöker göra detta, så kom ihåg vännen som håller sig närmare dig än någon annan.

"Därför, allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem..." MATTEUSEVANGELIET 7:12a

Författare och källa okända