Träna för att vinna

I sina brev använder aposteln Paulus ofta jämförelser från idrottens värld. I Paulus första brev till TIMOTEUS, kapitel 4, vers 7 kan du se ett exempel på detta: "Men de oandliga käringfablerna må du visa ifrån dig. Öva dig i stället själv i gudsfruktan."

Att öva betyder att träna. Översättningen i engelskans 'New International Version' gör detta tydligt: "...Träna dig själv till gudaktighet i fruktan för Gud." Jag gillar sättet det är uttryckt på i 'God's New Bible': "Träna oupphörligen för ett gudfruktigt liv." Träning är absolut nödvändig för en idrottsman och hans dagar och nätter är planerade runt denna. Det väsentliga i träningen är disciplin - ett obehagligt ord i vårt svaga samhälle, som inte har några tabun; men det är en absolut nödvändighet i det kristna livet.

Training to WinInget enskilt lag eller någon enskild idrottsman kan vara utan träning och sedan helt plötsligt komma ifatt. Träning måste ske regelbundet. Träningen fortsätter dagligen, den är ett sätt att leva. Sportfantaster ryser av spänning när de ser en bra prestation på idrottsarenan. De inser sällan att själva matchen bara är höjdpunkten. Det är den träning som skett tidigare, som gör matchen till ett mästerverk av skicklighet. Åskådarna njuter bara resultatet av detta hårda arbete. En idrottsman måste fatta ett beslut: han kan bli mycket frestad att njuta av ett bekvämt liv, som alla andra, men han vet att han inte kan få båda sakerna. Han måste välja mellan ett bekvämt liv och seger i tävling. Om han försöker få både och, kommer han att förlora och bli förödmjukad. Vissa sporter innebär en tävling mellan två individuella motståndare, andra mellan grupper - det kristna livet inkluderar båda fallen.

Vi har personliga kamper att utkämpa, men ändå är vi en del av ett lag. Om vi inte håller igång träningen, lider vi inte bara personligt nederlag, utan lagets framgångar kommer också att bli lidande! För idrottsmannen är den mentala inställningen viktig. Hans träning inbegriper såväl god psykologisk som fysisk kondition. Han behöver tro! Han måste vara fast besluten att vinna. Guds lag siktar aldrig på att spela oavgjort. Tränaren skickar aldrig ut sina spelare på plan med orden: "Försök att inte förlora alltför mycket." Laget spelar för att vinna. När två lag är lika starka, vinner det lag som har den starkaste viljan att vinna.

Varje kristen måste ligga i träning för att vinna - inte bara för att förbli på sin nuvarande nivå eller hoppas på att undvika att avfalla, utan för att vinna en beslutsam seger. "Vinna vi en härlig seger" (översatt från den engelska King James Version: "More than conquerors" = 'mer än segrare') är sättet som Paulus beskriver det på (ROMARBREVET 8:37).

Att träna är ett mycket ansträngande arbete. Det är aldrig enkelt, vilket är orsaken till att många undviker det. Vår naturliga motvilja mot disciplin kan påverka vår inställning till andliga ting. Om detta är fallet, så befinner vi oss i ett direkt ofördelaktigt läge. Medvetet, eller omedvetet, frågar idrottsmannen sig själv, "Är målet att vinna värt all träning jag måste uthärda för att uppnå det?"

Som kristna vet vi att målet är värt allt vad det kan kosta. Det är värt disciplinen och den utmattande ansträngningen. Varje uppoffring vi gör på jorden är obetydlig i jämförelse med den härlighet som väntar oss.

En idrottsmans träning består av många delar, precis som en kristens träning. Grundträningen är: att gå i kyrkan regelbundet, daglig bön och stilla stunder dagligen för att läsa Guds Ord. Den andliga träningen omfattar också ett ständigt givande och att tjäna andra.

Träning innefattar att disciplinera våra tankar. Detta är oerhört viktigt, eftersom slagfältet är i vårt sinne. Andlig träning innefattar till och med det sätt på vilket vi hanterar våra materiella ägodelar. Den hjälper oss att kontrollera det materiella livets impulser, oavsett hur andra människor lever. Men det finns också en negativ sida med att bli tränad. Idrottsmannens tabun är: feta desserter eller annan mat som skulle hindra honom från att komma i toppform; att stiga upp sent på morgonen; till och med att han måste ge upp saker som i sig själva inte är skadliga, men som kan reducera hans förmåga att göra sitt bästa. För att kunna leva ett gudfruktigt liv måste den kristne "avhålla eder (sig) från allt ont" (1 THESSALONIKERBREVET 5:22). Han måste förneka den nuvarande tidsålderns livsstil. Han har inte råd att bli slav under vanor.

Han måste kontrollera sitt häftiga humör och sin tunga. Vi tränar inte för att vinna en tillfällig krona, utan en evig. Belöningen är värd vad det än kostar, vare sig det gäller disciplin, självförnekelse eller extra ansträngning.

Gud har inte kallat oss till att vara förlorare! Han har allt förberett för att göra oss till vinnare.

Resten beror på oss.