Tillåt aldrig en spricka i din rustning

Lär dig hur man korrekt bär "Guds rustning" och motstår flammande pilar av tvivel – inklusive "Aldrig mer"-listans tolv punkter.

Guds hela vapenrustning"Och tagen alltid trons sköld, varmed I skolen kunna utsläcka den ondes alla brinnande pilar..." (EFESIERBREVET 6:16)

När vi står på Guds positiva Ord ger vi inte utrymme för något tvivel att krypa in i våra tankar och försvaga Hans kraft i våra liv.

Hellre än att bekänna eller ge efter för svårigheter, så bekänner vi istället Guds Ord - oavsett vilka omständigheter vi befinner oss i. När vi bekänner någonting, är det detsamma som att säga, eller vara i fullständig harmoni med och vetskap om, vad vi tror (ROMARBREVET 10:9).

Här är en lista med 12 situationer som Andefyllda människor aldrig får ge efter för. Vi har fått rustningen för att motstå tvivlets brinnande pilar - låt oss använda den.

MIN "ALDRIG MER" LISTA

För det första: Aldrig mer skall jag bekänna att "Jag kan inte", för "Allt förmår jag i honom som giver mig kraft" (FILIPPERBREVET 4:13).

För det andra: Aldrig mer skall jag bekänna brist, för "Så skall ock min Gud, efter sin rikedom, i fullt mått och på ett härligt sätt i Kristus Jesus giva mig allt vad jag behöven" (FILIPPERBREVET 4:19).

För det tredje: Aldrig mer skall jag bekänna fruktan, för "Gud har icke givit mig en försagdhetens ande, utan en kraftens och kärlekens och tuktighetens ande" (2 TIMOTEUSBREVET 1:7).

För det fjärde: Aldrig mer skall jag bekänna tvivel och brist på tro, för "Gud har tilldelat var och en ett mått av tro" (ROMARBREVET 12:3; EFESIERBREVET 4:7).

För det femte: Aldrig mer skall jag bekänna svaghet, för "HERREN är mitt livs värn" (PSALTAREN 27:1) och "De av folket som känna sin Gud, skola stå fast och hålla ut" (DANIEL 11:32).

För det sjätte: Aldrig mer skall jag bekänna satans makt över mitt liv, för "Han som är i mig är större än den som är i världen" (1 JOHANNESBREVET 4:4).

För det sjunde: Aldrig mer skall jag bekänna nederlag, för att "Gud i Kristus alltid för mig fram i segertåg" (2 KORINTIERBREVET 2:14).

För det åttonde: Aldrig mer skall jag bekänna brist på visdom, för att "Kristus Jesus för mig har blivit till visdom från Gud" (1 KORINTIERBREVET 1:30).

För det nionde: Aldrig mer skall jag bekänna sjukdom, för "Genom hans sår bliva jag helad" (JESAJA 53:5) och "Han (Jesus) tog på sig mina krankheter och mina sjukdomar bar han" (MATTEUSEVANGELIET 8:17).

För det tionde: Aldrig mer skall jag bekänna bekymmer och besvikelse, för "Jag kastar alla mina bekymmer på honom, ty han har omsorg om mig" (1 PETRUSBREVET 5:7). I Kristus är jag "bekymmerslös"!

För det elfte: Aldrig mer skall jag bekänna bundenhet (slaveri), för "Där Herrens Ande är, där är frihet" (2 KORINTIERBREVET 3:17). Min kropp är den Helige Andes tempel.

För det tolfte: Aldrig mer skall jag bekänna fördömelse, för "Så finnes nu ingen fördömelse för dem som äro i Kristus Jesus" (ROMARBREVET 8:1). Jag är i Kristus och därför är jag fri från fördömelse.

Några bibelord är tagna och omskrivna från 1917 års översättning.
Taget ur "What You Say is What You Get" av Don Gossett