Stora väckelseledares vittnesbörd

Medeltiden:

Till och med på medeltiden lät Gud några nådefulla väckelser ske. Mellan 1100- och 1400-talet pågick väckelser i sydeuropa där många talade i tungor. De främsta ledarna bland dessa väckelser var Waldensarna och Albigensarna.

I uppslagsverket Encyclopaedia Britannica står det, under uppslagsordet tungomålstalande, att: “Det dyker upp i kristna väckelser under alla tider.”

1419 - Vincent Ferrer:

Vincent Ferrer dog detta år och tillskrivs denna erfarenhet. I 'Den kristna kyrkans historia' av Phillip Schoff läser vi: "Spondamus och många andra säger att detta helgon förärades med gåvan av tungomålstalande."

1520 - Martin Luther:

Dr. Martin Luther kunde också glädja sig åt välsignelsen. I en tysk kyrkohistoria (Souers Kristna kyrko­historia) läser vi: "Dr. Martin Luther var en profet, evangelist, tungomålstalare och uttolkare i en person, utrustad med alla Andens gåvor."

1650 - Kväkarna:

Kväkarna upplevde under George Fox, deras grundare, den Helige Andes väckelsekraft. Under en sexårsperiod ökade antalet efterföljare till omkring 50 000. Cromwell försökte uppnå rättvisa i England genom svärd. George Fox försökte göra det med Andens Svärd, Guds Ord. I 'Kväkarnas budskap och uppdrag” av W.C. Braithwaite läser vi citatet från Burroughs 'Förord till det stora mysteriet': "Medan vi tyst väntade på Herren, såsom vi ofta gjorde tillsammans under flera timmar, kom ofta Andens utgjutelse över oss, och våra hjärtan var glada och våra tungor lösgjordes och våra munnar öppnades. Och vi talade med nya tungor allteftersom Herren gav oss förmåga därtill, och såsom vi leddes av Hans Ande, vilken blev utgjuten över oss."

1834 - Edmund Irving:

Irvingväckelsen ledde tusentals till Kristus och Irvings åhörarskaror låg mellan 6000 och 12000. Han upplevde dopet i den Helige Ande och talade i tungor. Vi läser om hans död: "Och så, vid den vintriga midnatts­timman, som avslutade denna sista Sabbat på jorden, upplöstes de sista banden av jordisk plåga, och den rättfärdige och martyren gick in i sin Herres vila. Inget mer behöver tilläggas ... vilket avslutas i ett fullkomnande, utom konstnärligt räckhåll, detta sorgliga och storartade liv."

1865 - Hugenotterna:

Bland väckelserna hos huge­notternas upplevde man också profetiska gåvor. Hugenotterna leddes till otill­gäng­liga bergsområden av bonden John Cavalier. Bland dessa för­följda människor fanns de som talade i tungor. Det finns doku­ment från både fiender och vän­ner vad beträffar deras pro­fetiska gåvor. Profeter färdades från Cevennerna till Holland och vidare till Tyskland. Vid den tiden var mottagligheten för Guds kraft stor bland pro­fessorer och studenter. År 1714 tog de med sig gåvan av tungo­målstalande och profetia till Wetterau, i närheten av Frankfurt-am-Main."

1878 - Peter MacKenzie:

Den berömde Peter MacKenzie skrev följande till en Mr. Elliott från Leeds den 5:e februari 1878: "Jag befann mig i det gamla Padihamdistriktet förra sabbaten. Det var fullpackat, en av de största och bästa kärlekshögtider jag någon­sin hållit. Den Helige Ande kom ned och tungomålstalandets gåva blev verkligen utgjuten. Å, kraften, rörelsen, rädd­ningen, helgandet!"

1882 - Dwight L. Moody:

Den kände evangelisten Dwight L. Moody hade tungotalets gåva, allt enligt John Davidson, Sco­fieldbibelns formgivare, som var en nära bekant till honom.

Angående Dwight L. Moody, säger baptisten Rev. R. Boyd, D.D., som var en mycket nära vän till den r: I mitt namn skall de driva ut onda andar, de skall tala med nya tungor, ormar skall de ta i händerna, och om de dricker något, som är dödande, skall det inte skada dem. På sjuka skall de lägga händerna, och de skall bli friska." The young men were speaking with tongues, and prophesying. What on earth did it mean? Only that Moody had been addressing them that afternoon! "What manner of man is this?" thought I, but still I did not give him my hand... Many of the clergy were so opposed to the movement that they turned their backs... but Sunderland (England) was taken by storm.

1844 - Charles G. Finney:

Finney anses vara en av de största väckelseledarna i historien. Följande har tagits från hans självbiografi: "Jag fick ett mäktigt dop i den Helige Ande. Utan några förväntningar på det, utan att någonsin ha tänkt tanken i mitt sinne att jag hade hört något nämnas om saken av någon i hela världen, sänkte sig den Helige Ande ned över mig på ett sätt som verkade genomsyra mig, kropp och själ.

Detta pågick till sent på natten. När jag vaknade på morgonen hade solen stigit upp och ett klart ljus sken in i mitt rum. Det finns inte ord för det intryck som detta solsken gjorde på mig. Omedelbart och på samma sätt som kvällen innan kom dopet tillbaka över mig. Jag ställde mig på knäna i sängen och grät högt av glädje, och förblev för en tid alltför överväldigad av Andens dop för att göra någonting annat än att utgjuta min själ till Gud."

John Wesley:

Pastor John Wesley, M.A., predikare, författare, lärare och reformator, vars namn är högt skattat i de troendes hjärtan ända sedan den Stora Väckelsen, vore en kompetent domare beträffande de mirakulösa gåvornas vara eller inte vara i kyrkan idag. Detta är vad han säger: "Det verkar inte som om dessa extraordinära gåvor från den Helige Ande var vanliga i kyrkan under mer än två eller tre århundraden. Vi hör sällan om dem efter den ödesdigra perioden då Kejsar Konstantin kallade sig själv kristen, och med en fåfäng föreställning om att gynna den kristna saken, därmed började anhopa rikedomar och makt och ära till de kristna i allmänhet, men särskilt till det kristna prästerskapet. Från denna tid försvann de nästan helt; mycket få exampel av detta slag hittas. Orsaken till detta var inte, såsom det allmänt har antagits, att det inte funnits behov av dem eftersom hela världen blivit kristnad. Detta är ett olyckligt misstag, inte ens en tjugondel av den var kristen till namnet då. Den sanna orsaken var: kärleken hos många, nästan alla kristna, hade kallnat. De kristna hade inte mer av Kristi Ande än de andra hedningarna; när Människosonen kom för att undersöka Sin Kyrka kunde han nästan inte hitta någon tro. Detta var den verkliga orsaken till att den Helige Andes extraordinära gåvor inte längre kunde hittas i den kristna kyrkan; därför att de kristna hade blivit som hedningar igen och bara hade en död skepnad kvar...

Den största anledningen till att de mirakulösa gåvorna så snabbt försvann var inte att tro och helighet nära nog förlorats, utan att torra, formella, ortodoxa män till och med började förlöjliga alla gåvor de själva inte hade, och att fördöma dem som antingen galenskap eller bedrägeri."

1907 - Holland:

En nåderik utgjutning nådde Holland detta år och pastor G. R. Polman i Amsterdam blev mäktigt använd av Gud i det här landet. Pastor Polman mottog sitt dop i Sunderland, England, och talade i tungor. Väckelsen spreds från Sunderland till Tyskland, Centraleuropa, Schweiz, Italien, Palestina, Balkan, Ryss­land, Kina, Japan och Sydamerika. Evangelisten Smith Wigglesworth hade storartade möten i Italien några år senare och föreståndaren George Jeffreys hade väckelse­möten i självaste Palestina.

General Booth:

Frälsningasarméns grundare, general William Booth, säger: "Det finnes inte ett ord i Bibeln som bevisar att vi inte kan erhålla dem (tungotalet och andra gåvor) i vår nuvarande tid."

General Booths dotter, 'Marechalén', vittnade om att ha fått dopet i Anden med de åtföljande tecknen att tala i tungor, och den framlidne ambassadören Herbert Booth sade: "Mina fyra brorssöner, Marechaléns söner, har liknande erfarenheter och är pingstpredikanter."

Mäktiga löften uppfyllda

Dessa samlade bevis från pingstdagen till vår tid bevisar sanningen i vår Herres ord i MARKUSEVANGELIET 16:15-18: "Och han sade till dem: Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt, han skall bli frälst, men den som inte tror, han skall bli fördömd. Men dessa tecken skall följa dem som tror: I mitt namn skall de driva ut onda andar, de skall tala med nya tungor, ormar skall de ta i händerna, och om de dricker något, som är dödande, skall det inte skada dem. På sjuka skall de lägga händerna, och de skall bli friska."

Källa: 'Revival Publications', Ballarat, Australien.