Nationella Israel & Juda

Vem är Israel idag? Gud har utvalt ett folk åt Sig och det är mycket viktigt för oss att veta vilka de är. Bibeln säger att de skulle vara blinda inför sin egen identitet, men att spåra de tolv stammarnas historia och deras vandringar hjälper till att identifiera deras nutida identitet.

Att förbli okunnig om detta ämne är att förbli blind för ungefär 80% av Bibeln, eftersom i stort sett alla nationella löften och profetior i Guds Ord står i samband med dessa tolv stammar. Gud övergav aldrig Sitt folk och uppmanar dem idag att följa Hans vägar som Han gjort i bibliska tider.

Se till exempel på löftet som gavs till David i JEREMIA 33:20-21: "Så säger HERREN: Först när I gören om intet mitt förbund med dagen och mitt förbund med natten, så att det icke bliver dag och natt i rätt tid, först då skall mitt förbund med min tjänare David bliva om intet, så att icke längre en avkomling av honom sitter såsom konung på hans tron."

Som alla vet finns det idag ingen tron i det geografiska Israel som det gjorde då det här löftet gavs. Så om Guds Ord är sant, var kan vi då hitta denna tron idag?

För att svara på denna fråga behöver vi en grundlig förståelse av Guds hand i historien. Vi kan faktiskt spåra Davids tron genom historien och avgöra vem som är hans efterföljare. För dem som tar sig tid att ta reda på dessa sanningar uppenbarar Gud att alla tolv stammar har blivit nationer idag och har ärvt löftena som Gud gav för tusentals år sedan.

Fakta om var och vem Israel och Juda är idag visar på Guds plan genom tiderna och att vartenda ord i Bibeln är sant och betydelsefullt. Många bevis på denna Bibliska sanning presenteras i materialet nedan. För vissa mer specifika och djupa frågor om detta ämne, gå gärna till vår sida Frequently Asked Questions (FAQ), där vi svarar på några av de ifrågasättanden som kritiker har fört fram om ämnet var och vem Israel och Juda är idag. Självklart finns det väldigt många andra webbsidor som handlar om detta ämne. Vi rekommenderar i synnerhet British Israel World Federations webbsida och Open Bible Ministries webbsida.

Materialet på dessa sidor finns för närvarande endast på engelska.

Se allt material på engelska om National Israel & Judah

Reommenderade webbplatser: Brittiskt kulturarv