Kraft ifrån Höjden

Rådet önskade att jag skulle tala mer om detta ämne. Därför valde jag som text på Herrens Dag Kristi försäkran att Fadern är mer villig att ge den Helige Ande till dem som ber Honom, än vi är villiga att ge goda gåvor till våra barn.

 1. Jag sade: "Denna text informerar oss om att det är oändligt lätt att få den Helige Ande eller denna utrustning med kraft ifrån Fadern."
 2. Att detta har gjorts till ett ständigt böneämne. Alla ber för detta, återkommande, och ändå med all denna förbön, hur få är det inte, relativt sett, som verkligen är utrustade med denna andliga kraft ifrån ovan! Detta behov är inte tillgodosett. Bristen på kraft är ett ämne för ständiga klagomål. Kristus säger, "Alla som ber får", med det finns verkligen en "stor klyfta" mellan önen och mottagandet, som är en stor stötesten för många. Hur kan då denna brist på överensstämmelse förklaras? Jag fortsatte sedan med att visa varför man inte får denna utrustning. Jag sade:
  1. Vi är inte villiga, på det hela taget, att få det vi önskar och ber om.
  2. Gud har uttryckligen informerat oss om, att om vi bär på ondska i våra hjärtan så kommer Han inte att höra oss. Men den bedjande är ofta njutningslysten. Detta är orättfärdighet och Gud kommer inte att höra honom.
  3. Han är kärlekslös.
  4. Kritisk.
  5. Självständig.
  6. Motsätter sig övertygelse om synd.
  7. Vägrar att bekänna för alla berörda parter.
  8. Vägrar att ge skadade parter upprättelse.
  9. Han är partisk och inte uppriktig.
  10. Han är förbittrad.
  11. Han har en hämndlysten ande.
  12. Har världsliga ambitioner.
  13. Han har tagit ställning i något avseende och blivit oärlig och struntar i och avvisar ytterligare upplysning.
  14. Han är självisk vad gäller samfundstillhörighet.
  15. Självisk vad gäller din egen församling.
  16. Han motstår den Helige Andes undervisning.
  17. Han bedrövar den Helige Ande genom oenighet.
  18. Han kväver Anden genom att envisas med att försvara det som är fel.
  19. Han bedrövar Honom genom brist på vaksamhet.
  20. Han står emot Honom genom att lämna fritt lopp åt dåligt humör.
  21. Också genom oärlighet i affärer.
  22. Också genom lättja och otålighet i att vänta inför Herren.
  23. Genom många typer av själviskhet.
  24. Genom försumlighet i arbete, studier och bön.
  25. Genom att företa sig för mycket arbete, för mycket studerande och för lite bön.
  26. Genom en brist på fullständigt helgande.
  27. Sist och mest genom otro. Han ber för denna utrustning utan att förvänta sig att få den. "Den som icke tror Gud, har gjort honom till en ljugare." Detta är då den största synden av alla. Vilken förolämpning, vilken hädelse att anklaga Gud för att ljuga!

Jag var tvungen att dra slutsatsen att dessa och andra former av synd som man hänger sig åt är förklaringen till att vi får så lite, fastän vi ber om så mycket. Jag sade att jag inte hade tid att gå in på den andra sidan av saken. Några bröder frågade efteråt: "Vad är den andra sidan?" Den andra sidan framställer förvissningen om att vi skall få den utlovade utrustningen med kraft ifrån höjden, och bli framgångsrika i att vinna själar, om vi ber och uppfyller de tydligt uppenbarade villkoren för segrande bön.

Observera att vad jag sade på Herrens Dag handlade om samma ämne, och var dessutom ett tillägg till vad jag tidigare hade sagt. Missuppfattningen som åsyftades var denna: Om vi först gör oss av med alla dessa former av synd, vilka hindrar oss från att få denna utrustning, har vi då inte redan fått denna välsignelse? Vad mer behöver vi? Svar: Det är en stor skillnad mellan friden och kraften från den Helige Ande i själen. Lärjungarna var kristna före Pingstdagen och som sådana hade de ett visst mått av den Helige Ande. De måste ha haft friden i att deras synder var förlåtna och att de var rättfärdiggjorda, men ändå hade de inte blivit utrustade med den kraft som var nödvändig för att kunna utföra det arbete som tilldelats dem. De hade den frid som Kristus hade givit dem, men inte den kraft som Han hade utlovat. Detta kan vara sant för alla kristna, och precis här tror jag kyrkans och prästerskapets stora misstag ligger. De nöjer sig med omvändelse och söker inte tills de får denna utrustning av kraft ifrån höjden. Därför har väldigt många professorer ingen kraft vare sig med Gud eller människor. Och de har inte framgång med någon av dem. De håller fast vid ett hopp i Kristus, och till och med går in i tjänstgöringen, och låtsas inte om förmaningen att vänta tills de blivit utrustade med kraft ifrån höjden. Men låt vilka som helst föra fram allt av tionde och offer till Guds skattkammare, låt dem lägga allt på altaret och därmed pröva Gud, och de skall finna att Gud skall "...öppna himmelens fönster över eder och utgjuta över eder riklig välsignelse."

Av Charles G. Finney
Taget från Revival Movement Association, "Power from on High"