Katastroftider

Lidandet fortsätter för tragediernas offer

Världen har inte varit främmande för katastrofer under de senaste åren.

För bara några veckor sedan omkom tusentals människor när tidvatt­net och en cyklon drog fram över Bangladesh.

Det fruktas att den slutliga dödssiffran kan vara så hög som 10.000.

År 1985 orsakade en kraftig storm över­svämningar som döda­de mer än 40.000 människor och som fick 200.000 att fly för sina liv.

Tjernobyl spred år 1986 skräck över hela jordklotet efter det att en kärnkraftverks­olycka föranledde det största strålnings­utsläpp som världen skådat.

Giftmolnet innehöll 40 gånger mer strålning än bomberna över Hiro­shima och Nagasaki och kontaminerade miljoner kvadratkilo­meter.

År 1984 blev mer än 3.000 människor dödade och 26.000 blev allvar­ligt sjuka efter världens värsta industrikatastrof vid Bhopal i Indien.

Mardrömmen började när ett gasmoln svepte över staden efter det att en läcka uppstått vid den lokala Union Car­bide-fabriken.

En rad jordbävningar i Mexiko år 1985 upp­skattades ha dödat 4.000 människor.

Men världens värsta katastrof inträffade 1976 när en jordbäv­ning skakade Tangshan i Kina.

Inofficiellt uppskatta­des dödssiffran vara så hög som 800.000.

Map showing where earthquakes occured

Källa: "The Daily Record", 1988-12-09