Jesus vill hela dig

Några skrifter från Bibeln som visar hur du kan uppleva frälsning och helande genom bön.

" ... och alla som voro sjuka botade han, för att det skulle fullbordas, som var sagt genom profeten Esaias, när han sade: "Han tog på sig våra krankheter, och våra sjukdomar bar han." MATTEUSEVANGELIET 8:16-17

" Jesus Kristus är densamme i går och i dag, så ock i evighet." HEBRÉERBREVET 13:8

" Men HERREN, eder Gud, skolen I tjäna, så skall han för dig välsigna både mat och dryck; sjukdom skall jag då ock avvända från dig." 2 MOSEBOKEN 23:25

Alla som tror på Jesus och följer Honom får förlåtelse för sina synder: "Om honom bära alla profeterna vittnesbörd och betyga att var och en som tror på honom skall få syndernas förlåtelse genom hans namn" (APOSTLAGÄRNINGARNA 10:43).

Var och en som tror på Jesus blir befriad från sitt begär att synda. (Alkoholism, rökning, drogmissbruk, etc., - synder som du inte kan sluta med utan hjälp.) Bibeln säger om Kristus: "Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten; och genom hans sår haven I blivit helade" (1 PETRUSBREVET 2:24).

Den sista delen av ovan nämnda bibelvers säger oss att även vår kropp kommer att bli helad om vi tror på Jesus. Han tog våra sjukdomar på Sig, precis som Han bar våra synder. Han tog dem så att vi inte skulle behöva bära dem. Han bar dem istället för oss så att vi skulle bli befriade från det onda. Bibeln säger att Han: "... alla som voro sjuka botade han, för att det skulle fullbordas, som var sagt genom profeten Esaias, när han sade: "Han tog på sig våra krankheter, och våra sjukdomar bar han" (MATTEUSEVANGELIET 8:16-17).

Den som tror på Jesus behöver aldrig bli sjuk. Bibeln säger: "... han skall icke kunna göra eder någon skada" (LUKASEVANGELIET 10:19).

Du som inte än har mottagit Jesus som din Frälsare och läkare, ta emot Honom nu. Det är väldigt lätt, lättare än de flesta tror. Låt mig ge dig ett exempel. I Markus Evangelium (MARKUSEVANGELIET 5:25-29) berättas om en kvinna som varit sjuk i 12 år. Precis som så många andra litade hon på medicinsk vetenskap och sökte hjälp från många läkare. Vi läser i verserna 25-26: "Nu var där en kvinna som hade haft blodgång i tolv år, och som hade lidit mycket hos många läkare och kostat på sig allt vad hon ägde, utan att det hade varit henne till något gagn; snarare hade det blivit värre med henne..."

Men sedan hörde hon talas om Jesus och beslutade sig för att tro på Honom. Jesus helade henne ögonblickligen utan att använda knivar eller medicin. Vi läser om det i verserna 27-29: "Hon hade fått höra om Jesus och kom nu i folkhopen, bakom honom, och rörde vid hans mantel. Ty hon tänkte: Om jag åtminstone får röra vid hans kläder, så bliver jag hulpen. Och strax uttorkade hennes blods källa, och hon kände i sin kropp att hon var botad från sin plåga."

Det är så lätt att tro. Tro är inte något konstigt eller övernaturligt. Alla människor har en viss tro. Du behöver tro för att gå till läkaren, för att köra bil eller för att arbeta. Du måste tro på samma sätt om du går till Jesus. Tro på att Jesus är Guds son och segerrik över allt ont och bekänn det utan tvång inför dina släktingar, vänner och bekanta, och då kommer du att bli frälst:

" Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst. Ty genom hjärtats tro bliver man rättfärdig, och genom munnens bekännelse bliver man frälst." ROMARBREVET 10:9-10

Jesus vill hela de sjuka även idag

De följande bilderna visar hur en liten pojke som bröt sin arm blir helad genom intensiv bön:

(1) Efter det att han bröt sin arm kunde den lille pojken inte röra den på två år. Det såg ut som om den var vriden som en trasa.(2) Pastor A. A. Allen undersöker hur mjuk armen är och försöker hitta frakturen med sitt finger.(2) Pastor A. A. Allen undersöker hur mjuk armen är och försöker hitta frakturen med sitt finger.
(3) Efter det att man bett för pojken blev han ögonblickligen helad och kunde lyfta upp armen och använda den. På bilden kan man se hur han försöker nå ett mynt som pastor Allen håller upp framför honom.(3) Efter det att man bett för pojken blev han ögonblickligen helad och kunde lyfta upp armen och använda den. På bilden kan man se hur han försöker nå ett mynt som pastor Allen håller upp framför honom.
(1) Efter det att han bröt sin arm kunde den lille pojken inte röra den på två år. Det såg ut som om den var vriden som en trasa.  

 

Taget ur boken: "Glimtar av Guds undermirakel i vår tid", utgiven av FILADELFIA Publishing House, Stockholm.

Översatt från den tyska artikeln: 'Jesus will dich heilen'

Källa: 'Litteraturmissionen', Forsheda (Sverige)