Jesus Kristus

Så blev Han korsfäst

Har du någonsin tänkt på vad det innebar att Jesus dog för våra synder? Han dog den mest fruktansvärda död man kan tänka sig - korsfästelse. Begrunda djupt denna information och inse vad Jesus gick igenom för att ta bort varenda en av våra synder och sjukdomar!

Den perfekta befrielseplanen

Det finns ingen större plan än den för vår frälsning. Gud visste att människorna Han skapat skulle synda och det är därför som Han gjorde det möjligt för dem att bli räddade genom Hans sons offerdöd. Förlossaren kom "när tiden fullbordats". Han var en okänd man från Nasaret, men Han uppfyllde beskrivningen som profeten Jesaja hade givit 550 år tidigare.

Blodets renande kraft

Lär dig om betydelsen av Herrens blod som renar oss från synd genom paralleller i biologin.

Den ojämförlige Kristus

Har du någonsin tänkt på hur ojämförlig Jesus Kristus är? Läs mer...